Día de campo para jóvenes 2022

Año cero „OM BAJA POTENCIA, que no hayan cumplido la edad el día de la carrera 18 años. V pretekoch je možné nadväzovať aj spojenia so zahraničnými stanicami ako aj s operátormi staršími ako 18 años.

Termín Poľného dňa mládeže

prvá sobota v júli od 10,00 hacer 13,00 UTC, t.j. 2.julio 2022

Categorías

1. 144 MHz – Single op.

2. 144 MHz – Multi op.

3. 432 MHz – Single op.

4. 432 MHz – Multi op.

Estación VHF QRP en la naturaleza
Estación VHF QRP en la naturaleza

Moda

CW a FONE

Código de competencia

RS(T) + número de serie de la conexión desde 001 + Localizador de WW. Aby bolo spojenie pre súťažiacu stanicu platné, musí od protistanice prijať a zapísať kompletný súťažný kód vrátane poradového čísla spojenia.

Puntuación

Un kilómetro de distancia puenteada es igual a 1 ese. Se cuenta la conexión a la estación en su propia pequeña plaza de localización. 1 ese.

El resultado

Suma de puntos de conexión.

VKV antény OM5LD
VKV antény OM5LD

Se cuenta una conexión en el mismo localizador WW

Súťažný denník sa posiela výhradne v elektronickej forme vo formáte EDI. V EDI denníku (v riadku [en primer lugar, tres lugares en las categorías SO y MO si evalúa al menos en la categoría dada]) musí byť uvedený zoznam operátorov, ktorí zo stanice počas pretekov pracovali a dátumy ich narodenia. Neuvedenie tohto zoznamu bude dôvodom pre nehodnotenie stanice. Denník musí byť odoslaný najneskôr desiaty deň po pretekoch cez webové rozhranie na internetovej stránke http://vkv.szr.sk. Rozhoduje dátum prijatia denníka webovým rozhraním. Vo výnimočných prípadoch je možné poslať denník aj ako prílohu e-mailu na adresu vkvlogy@pobox.sk. Rozhoduje dátum odoslania e-mailu.

En otros casos, se aplican las Condiciones Generales de las competiciones y competiciones de VHF..

0 0 voces
Evaluación de artículos
Configurar
Establecer alertas
huésped
0 Comentarios
Comentarios insertados
Ver todos los comentarios
0
Estaremos felices por tus comentarios, Por favor, comentario!X