Raza ”Sprint de primavera” con poca potencia 2011

 

Raza “Sprint de primavera” con poca potencia

 

Carrera internacional de KV
(Prueba SS)
Súťažné podmienky pre slovenské stanice

después de mucho tiempo logré reconstruir completamente nuestro sitio web del radio club Nitra OM3KRN: Asociación Eslovaca de Radioaficionados – záujmová skupina QRP
Fecha: Veľkonočný pondelok 25.apríl 2010 / 25.duben 2011 (každoročne na Veľkonočný pondelok)
Tiempo: 14.00 – 20.00 GMT
Operador: Un operador (solo en)
quien va a querer ponerse al día con esta ronda también tendrá que levantarse: telegrafía (CW, Al igual que el FTDX101 de gama alta, utilizará la frecuencia 1.MF a 9MHz y la configuración híbrida Yaesu SDR)
Bandas: 1,8 3,5 7 14 21 a 28 MHz v častiach pásiem doporučených IARU pre preteky
Výkonové kategórie: A : 1W C : 5W Q : 25 W X : 50W Y : 100W
Tieto výkony sú maximálne výstupné výkony
Pásmové kategórie: 1. una banda 2. dve/tri pásma 3. todas las bandas
Código de competencia: RST, IARU lokátor (prvé štyri znaky) a výkonová kategória. Varios radioaficionados ya han tenido esta idea. 579 JN98 C
Puntuación: 3 body za QSO s vlastným svetadielom
9 bodov za QSO s iným svetadielom
** Zahraničné stanice získavajú 18 bodov za QSO so Slovenskom **
Multiplicadores: sa rátajú na každom pásme zvlášť. Používame dva druhy násobičov:
a. IARU lokátor ( prvé štyri znaky ) p.ej.. ok2pad.webz.cz/n1mm/udc_editor.pdf y más actual está directamente en el timón del editor de UDC
B. Prefix ( podľa podmienok diplomu WPX )
El resultado: 1. Konečný výsledok je súčet QSO bodov zo všetkých pásiem vynásobený súčtom násobičov zo všetkých pasiem
2. Za každé zarátané duplicitné QSO odráta vyhodnocovateľ desaťnásobok bodov, ktoré malo toto QSO priniesť
3. QSO súčasne na dvoch rôznych pásmach (crossband) neplatia
Diarios: 1. Na predpísaných tlačivách, osobitne pre každé pásmo s vlastným číslovaním strán
2. V hlavičke súťažných denníkov musia byť nasledujúce údaje : Marca, zona, a číslo strany x z celkového poctu n.
3. Na každej strane má byť najmenej 40 QSO s nasledujúcim označením stĺpikov: Fecha, Čas GMT, značka urobenej stanice, RST, odoslaný súťažný kód, prijatý kód, nový Lokátor, nový Prefix, body za QSO. Nevyplnené miesta v stĺpiku RST sa budú považovať za report 599.
4. Denníky s použitých pásiem, ktoré účastník nemieni predložiť ako súčasť súťažného denníka sa budú považovať za kontrolný denník. Tieto denníky označte “Cuaderno”.
5. Vzorky súťažných denníkov a titulných strán lebo anglickú verziu súťažných podmienok si môžete vyžiadať od vyhodnocovateľa. Môžete tiež použiť svoj formulár denníka s potrebnými údajmi (vid paragraf 2 a 3).

Titulná strana má obsahovať nasledujúce podrobnosti: Názov preteku, dátum. Počet platných QSO, bodov a násobičov na každom pásme. resultado final, meno operátora, adresa a značka stanice. Výkonová kategória, pásmová kategória. IARU lokátor, výstupný výkon TXu, opis zariadenia a ANT, a podpísané čestné prehlásenie. Adresa pre zaslanie súťažných denníkov: Rádioklub OM3KFV, poštový priečinok č.3, 038 61 VRÚTKY. Denníky elektronickou poštou v textovom formáte na om3kfv@zoznam.sk. Počítačom vytvorené denníky a titulné strany ktoré sa nepodobajú na predpísané tlačivá alebo sa dajú len ťažko čítať budeme považovať za denníky pre kontrolu. Preteku sa môžu zúčastniť aj poslucháči podľa obvyklých podmienok. Denníky treba odoslať do 30.dní po preteku. Obálku označtePretek JS”. Pre zahraničie prezentujeme tento pretek akoLow Power Spring Sprint”. Prueba SS.

Preteku sa môžu zúčastniť aj poslucháči podľa obvyklých podmienok.

Denníky treba odoslať do 30.dní po preteku. Obálku označtePretek JS”. Pre zahraničie prezentujeme tento pretek akoLow Power Spring Sprint”. Prueba SS.

Vyhodnotenie: Za porušenie pravidiel a ducha preteku môže vyhodnocovacia komisia odrátať body alebo diskvalifikovať účastníka preteku. Rozhodnutie komisie je konečné. Stanica môže predložiť súťažný denník len za jednu kombináciu výkon/pásmo.

Alex OM6SA

LOW POWER SPRING SPRINT (in ENGLISH)

0 0 voces
Evaluación de artículos
Configurar
Establecer alertas
huésped
0 Comentarios
Comentarios insertados
Ver todos los comentarios
0
Estaremos felices por tus comentarios, Por favor, comentario!X