Aún

Oficina de Telecomunicaciones de la República Eslovaca (TÚ SR), Aún (SRA) Aún, pridelil ôsmym slovenským rádioamatérom špeciálne volacie znaky propagujúce MS. Títo rádioamatéri využili ponuku TÚ SR a požiadali o pridelenie volacích znakov, s ktorými budú vysielať na rádioamatérskych pásmach počas konania MS. Slovenský zväz rádioamatérov bude vydávať príležitostný diplom pre rádioamatérov z celého sveta, ktorí nadviažu rádioamatérske spojenie so špeciálnymi stanicami a so stanicami z usporiadateľských miest Bratislava a Košice. Počas významných udalostí vo svete rádioamatéri majú možnosť vysielať so špeciálnymi volacími znakmi, čím pomáhajú spropagovať danú udalosť a krajinu, v ktorej sa udalosť koná. Rádioamatérske organizácie obvykle vydávajú príležitostné diplomy za spojenie s týmito stanicami. Podľa názoru TÚ SR je to dobrá príležitosť na propagáciu majstrovstiev sveta na Slovensku, rádioamatérskeho vysielania a v neposlednom rade Slovenskej republiky. TÚ SR ponúkol rádioamatérom možnosť požiadať TÚ SR o pridelenie špeciálneho volacieho znaku na obdobie konania MS. TÚ SR na základe žiadosti pridelil držiteľom rádioamatérskeho povolenia tieto špeciálne volacie znaky: OM1SZLH, OM2IIHF, OM2011IIHF, OM2011IHWC, OM2011GOOOLY, OM6IIHF, OM6SZLH a OM75IHWC.

Las estaciones de radio amateur se utilizan para la autoeducación., Estudio técnico y actividades deportivas de radioaficionados.. Zriadenie a prevádzkovanie amatérskej rádiostanice je možné len na základe platného povolenia, ktoré vydáva TÚ SR. Rádioamatéri nadväzujú na frekvenciách určených pre rádioamatérov rádioamatérske spojenia s inými rádioamatérmi vo svete. Na identifikáciu používajú volacie znaky, ktoré prideľuje TÚ SR. Volacie znaky pre rádioamatérov sa skladajú z písmen OM, čo je označenie Slovenskej republiky, za ktorými nasleduje číslovka alebo číslovky a následne písmená.

V Bratislave 28. abril 2011.

que el solicitante - titular de un permiso válido de radioaficionado solicitará a la Oficina Regional que cambie el permiso, hovorca TÚ SR
tel.: 02/57 88 15 52
Email: roman.vavro@teleoff.gov.sk

0 0 voces
Evaluación de artículos
Configurar
Establecer alertas
huésped
0 Comentarios
Comentarios insertados
Ver todos los comentarios
0
Estaremos felices por tus comentarios, Por favor, comentario!X