Re:K návrhu SZR..

Domov Diskusné Fóra CQ HAM fórum VKV Petice Re:K návrhu SZR..

#11645 Odpoveď

om8ark
Člen

Osobitná odborná spôsobilosť pre osvedčenie operátora amatérskych staníc triedy D doteraz bola a stále je požiadavkami stanovená na tú istú úroveň ako aj pre triedu C – až na potrebu telegrafnej abecedy tempom minimálne 25 znakov za minútu.
Z toho logicky vyplýva, že po zrušení požiadavky na znalosť telegrafie pre vydanie rádioamatérskeho povolenia, sú (budú) súčasné triedy D a C požiadavkami identické.

Preto nerozumiem, z akého dôvodu je potrebné žiadať skúšku od súčasných operátorov triedy D z tzv. prechodnej triedy N1 na triedu N.

Jediným argumentom by mohla byť požiadavka na znalosť HF bandplánu a väčšieho počtu prefixov, ako tomu bolo v triede D.
Avšak uvedomte si, že ten amatér ktorý sa prevádzke na HF seriózne chce venovať, sa bandplán a prefixy počas samotnej prevádzky naučí oveľa skôr, ako sa mu naskytne možnosť preukázať svoje vedomosti na TÚ SR.

Navyše – prečo by mali operátori triedy C prejsť na úroveň tried A a B, keď doterajšie požiadavky medzi triedami C a B/A sú diametrálne odlišné?
Je to úplne nelogické. Nezdá sa vám?

Cieľom celého tohoto návrhu mali byť predovšetkým operátori triedy D, ktorých je takmer 30% z celkového počtu rádioamatérov na Slovensku. Tým ktorí o to majú záujem, tak mala byť umožnená HF prevádzka do výkonu 100W aspoň na vybraných segmentoch HF.

Normálne riešenie by bolo podľa môjho názoru napríklad takéto:
Trieda D => N … 2000 QSO => trieda A
Trieda C => N … 500 QSO => trieda A
Trieda B => A
Trieda A => A


Ak sa operátor triedy C preukáže nadviazaním
aspoň 500 platných rádioamatérskych HF spojení v triede N
+ minimálne 1 rok praxe v triede N(C) => prechod do triedy A.

Ak sa operátor triedy D preukáže nadviazaním
aspoň 2000 platných rádioamatérskych HF spojení v triede N
+ minimálne 1 rok praxe v triede N => prechod do triedy A.

Čo vy na to?

Ak operátor triedy N urobí 500 resp. 2000 platných QSO vo svojich
povolených pásmach 1.8/3.5/10/21/28 MHz, je zrejme jasné, že nie je hlupák, pozná prefixy, HF bandplán a tiež prevádzku.

Keď si uvedomíme, že trieda A už nemá kam postúpiť, všetci ostatní by týmto súčasným návrhom SZR niečo získali – okrem triedy D o ktorej to vlastne celé malo byť.
Tí ktorí vytvorili tento nelogický návrh, nech sa láskavo zamyslia aj z druhej strany nad tým, čo splodili.

Ďakujem