HFTA – HF Terrain Assessment

„HF Terrain Assessment“, HFTA – je to program, ktorý dokáže vypočítať ako bude vhodná konkrétna anténa, výške a danom prostredí na spojenia do určitej oblasti sveta. Autorom programu je N6BV a je šírený napr. na CD ku ARRL Antenna Book-u. Ponúka odpovede na dve podstatné otázky:

  • Aká je optimálna výška antény nad zemou?
  • Má profil terénu v blízkom okolí antény vplyv na šírenie signálu?

Podcenenie týchto otázok môže viesť k tomu, že anténa v reálnej prevádzke nesplní naše očakávania. Ako využiť HFTA na dosiahnutie čo najlepších výsledkov?
Najprv je potrebné pripraviť si dáta z vlastného QTH. Je to súbor s výškovými údajmi od nášho QTH do vzdialenosti 4km do zvoleného smeru (napr. do W/VE, JA a pod.). Táto časť je najprácnejšia. Buď znamená odčítať tieto údaje z mapy, využiť niektorý program alebo stránku na internete (napr. vyskopis.cz).

Profil terénu v HFTA smerom na W/VE z môjho QTH Následne môžeme spustiť program. Do parametrov doplníme ešte vlastnosti zeme, vyberieme anglo-americkú/metrickú sústavu a načítame elevačný súbor. Tieto súbory obsahujú údaje o pravdepodobnosti dopadu signálu na anténu pod určitým uhlom z/do cieľovej oblasti. Napríklad pre spojenia po kontinente platí, že všetky signály prichádzajú na anténu z vyšších uhlov ako napríklad pri spojeniach s DX. Pretože pre OM súbory súbory nie su definované, použite súbory pre OK.

HFTA dokáže porovnávať horizontálne antény od dipólu po 8el.yagi. Naraz je možné porovnávať štyri anténne systémy. Okrem grafického znázornenia HFTA vypočítava parameter „Fig.of Merit“, čo je číslo vyjadrujúce vhodnosť antény na spojenia do cieľovej oblasti danej výške antény.

Na nasledujúcom grafe si môžete pozrieť výsledok analýzy pre spojenia po Európe (konkrétne západná EU) v pásme 10m z môjho QTH. Všimnite si, že štvrtá anténa (svetlomodrá krivka), 4el.yagi vo výške 15m, má výraznú nulu v rozsahu 28 – 31 stupňov, čo je práve uhol požadovaný pre tieto spojenia. Podľa analýzy je pre tento účel dokonca vhodnejší dipól v polovičnej výške (tmavomodrá krivka).

Výsledok analýzy HFTA antén pre spojenia po Európe

HFTA teda zodpovedal prvú otázku Aká je optimálna výška antény nad zemou?: pre spojenia po Európe je z môjho QTH výhodnejšie umiestniť anténu do výšky 7 až 12m, nie do výšky 15m.

Odpoveď na druhú otázku Má profil terénu v blízkom okolí antény vplyv na šírenie signálu? dáva odpoveď druhý graf. Sú to taktiež spojenia do Európe, ale smerom na severovýchod, kde nemám v blízkosti žiadne prekážky.

Výsledok analýzy HFTA antén pre spojenia po Európe do otvoreného smeru

Ako je možné vidieť, otočením rovnakých antén v rovnakej výške sa vyžarovanie antén výrazne zmenilo. Smerom na západ, kde mám masívne hory, žiadna z antén nevyžaruje pod uhlom nižším ako 11 stupňov. Do otvoreného smeru však vidno, a pomerne účinné vyžarovanie, aj pri nižších uhloch. Logický záver teda je, že profil terénu v blízkom okolí výrazne vplýva na šírenie signálu.

Výsledky sú veľmi zaujímavé. Nie sú QTH ako QTH a to ani na KV. A výška antény nad zemou má taktiež výrazný vplyv na vhodnosť antény, v niektorých prípadoch dokonca je výhodnejšia menšia anténa nízko nad zemou pred väčšou anténou vysoko nad zemou.

Ak by ste mali záujem o analýzu pre vaše QTH, pošlite mi prosím výškové údaje vášho QTH, typy antén, ich výšku nad zemou, frekvenciu a geologické oblasti, ktoré vás zaujímajú. Výškové údaje majú predpísaný tvar: vzdialenosť a nadmorská výška v stopách, napr.:

 0	2808 1500	2723 3000	2690 4500	2772 6000	2730 7500	2720 9000	2700 10500	2673 12000	2641
5 1 hlas
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x