Recenzia dolnopriepustných filtrov

Dolnopriepustné filtre slúžia na potlačenie nežiadúcich produktov, predovšetkým harmonických frekvencií, produkovaných vysielačom. Krátkovlnné komerčne vyrábané zariadenia majú tieto produkty potlačené zväčša dobre, ale v prípade pripojenia koncového stupňa je potrebné za ním zaradiť dolnopriepustný filter s medznou frekvenciou 30MHz.

Schematicky sú tieto filter pomerne jednoduché – viacpólový pí článok. Súčiastky na väčšie výkony sú zväčša ťažko dostupné a preto časť rádioamatérov určite uvíta komerčne vyrábané filtre. Trojicu takýchto filtrov nájdete v recenzii – Kenowood LF-30A, MFJ-704 a Vectronics LP-30. Z načrtnutého riešenia si navyše môžu zobrať inšpiráciu aj konštruktéri.
Kenwood LF-30A je malý filter (244x50x40mm). Výrobca uvádza dimenzáciu na 1kW PEP výkonu a vlastné straty nižšie ako 0,5dB na frekvenciách pod 30MHz. Všimnite si na fotografii mechanické usporiadanie – kondenzátory sú tvorené masívnymi diskami, ktoré sú od zemniacej prepážky izolované tenkou PTFE fóliou. Všetky cievky sú tak vzájomne stienené.

Kenwood LF-30A

Vectronics LP-30 a MFJ-704 sú mechanicky konštruované veľmi podobne. V krabičkách, ktoré sú rovnako veľké (220x77x71mm), nie je žiadna tieniaca prepážka. Kondenzátory sú tvorené obojstranným plošným spojom a cievky sú priletované v rôznom uhle. Výrobca predpokladá, že vzdialenosť medzi súčiastkami a ich orientácia sú dostatočné, aby nevznikala nežiadúca väzba medzi nimi. Zaťažiteľnosť týchto filtrov je 1,5kW PEP a vlastné straty nižšie ako 0,5dB na frekvenciách pod 30MHz.

Vectronics LP-30
 

Vectronics LP-30

Všetky filtre boli podrobené meraniu za použitia signálneho generátora HP a selektívneho voltmetra. Výsledky je možné vidieť v grafe. Tu sa ukázala výhoda konštrukcie LF-30A, ktorý dosahuje lepšie hodnoty v oblasti stop bandu. Kým LP-30 a MFJ-704 dosahujú potlačenie približne asi -50dB, Kenwood viac ako -66dB, čo bol rozsah meracieho prístroja. Vectronics a MFJ majú aj niekoľko frekvencií na vyšších frekvenciách, kde je potlačenie nižšie, ale aj vyššie.

Frekvenčná chrakteristika dolnopriepustných filtrov

Víťazom testu sa stal Kenwood LF-30A, ktorý je aj najlacnejší. Konštrukcia MFJ/Vectronics je skôr inšpiráciou pre domácu výrobu takéhoto filtra.

0 0 hangok
Cikkértékelés
Beállít
Riasztások beállítása
vendég
0 Hozzászólások
Visszajelzés beszúrva
Az összes megjegyzés megtekintése
0
Örömmel vesszük észrevételeit, Kérem, megjegyzés!x