IOTA contest 2020

Logo IOTA
Najbližší víkend, 25.júla od 12.00UTC do 26.júla 12.00UTC sa koná IOTA Contest 2020. Súťažia IOTA stanice a všetky ostatné stanice. Špecifikom tohto ročníka vzhľadom na pandémiu Covid-19 je, že kategória IOTA expedícií a multi staníc sa pretekov nemôže zúčastniť.


Súťaží sa v pásmach 80m, 40m, 20m, 15m a 10m pričom stanice musia dodržať odporúčania IARU pre contestovú prevádzku (nesmie sa vysielať v segmentoch 3500-3510, 3560 – 3600, 3650 – 3700, 14060 – 14125 a 14300 – 14350kHz).


Vymieňaný kód sa líši podľa súťažnej kategórie, stanice mimo ostrov dávajú RS(T) + poradové číslo spojenia od 001, IOTA stanice RS(T) + poradové číslo spojenia od 001 + IOTA ref.číslo. Nesúťažné stanice je možné zalogovať s číslom 0. Úplné znenie súťažných podmienok IOTA contest 2020.