Calibratore di cristallo

Con il calibratore a cristallo è possibile calibrare la bilancia del ricevitore senza contatore. È un oscillatore a cristallo, ktorého výstupný signál obsahuje veľkú časť harmonických násobkov základnej frekvencie. S bežným kalibrátorom osadeným 100 kHz kryštalom máme záznej v prijímači na 100 kHz, ma anche 200, 300, 400, eccetera..

Popisovaný kalibrátor využíva deličku, čím je možné získať záznej po 1000, 500, 100, 50 un 10 kHz. Vzhľadom na pravouhlý priebeh výstupného signálu sú zázneje zachytiteľné minimálne do 30 MHz.


Zapojenie kalibrátora je veľmi jednoduché. Poľom riadený tranzistor T1 je kryštálom riadený oscilátor, za ktorým nasleduje zosilňovač s tranzistorom T2. Signál sa vedie do deličky s obvodom 74LS390. Z jeho výstupov prepínačom vyberáme signály po 500 a 10 kHz, segnale 1 MHz je odoberaný ešte pred deličkou. Napájacie napätie je stabilizované pre všetky obvody na 5V.

Kalibrátor musí pracovať na prvé zapojenie. Pomocou trimra C1 je možné dostaviť frekvenciu oscilátora presne na 1 MHz.

Elenco delle parti:

R1 100K
R2, R4 1K
R3 39K
C1 5 – 65pF trimer
C2 33pF
Z37FFF arrivato governo 100pF
C4, C5, C6 100nF
T1 BF245 a pod.
T2 KC508
IO1 78L05
IO2 74LS390
PR1 5-polohový prepínač
0 0 voci
Valutazione dell'articolo
Impostare
Imposta avvisi
ospite
0 Commenti
Feedback inserito
Visualizza tutti i commenti
0
Saremo felici per i tuoi commenti, Per favore, commento!X