SNP レース- OM6SA メモリアル

すべてのラジオアマチュアをレースに招待します k 75. スロバキア民族蜂起記念日 - OM6SA メモリアル.

日曜日に開催されます 18.8.2019 から 04,00 行う 06,00 UTC v pásme 80m prevádzkou CW aj SSB. Vlani sa do súťaže zapojilo 90 staníc z OM a OK. Podrobné podmienky ako aj vzor súťažného denníka nájdete na webe kv.szr.sk http://www.kv.szr.sk alebo na webe rádioklubu OM3KFV http://www.om3kfv.szm.com/pretek_snp.html

なんてこった, OM6ABS

0 0 投票
記事の評価
アラートを設定する
ゲスト
0 コメントコメント
フィードバックが挿入されました
コメントをすべて表示
0
コメントをお待ちしております, お願いします, コメント!バツ