Jednoduchý QRP PA 10W

Tento QRP PA byl původně vyvinut pro použití k TRXu M160. PA zveřejnil OK2BHW, nyní OK2HW, v Amatérském radiu 6/1987. Vzhledem k tomu, že stará Amatérská radia jsou mladým amatérům většinou nedostupná, chtěl bych tímto oživit tento jednoduchý odzkoušený a nenáročný PA.

Zesilovač je ve dvojčinném zapojení, které má své výhody. Zejména v tom, ze liché harmonické jsou přirozeně potlačeny vyváženým zapojením výstupu.
Vstupní transformátor Tr1 (4:1) transformuje vstupní impedanci 75 ohmů na 18 ohmů. Tr2 budí souměrně báze T1 a T2. Třetí transformátor Tr3 zajišťuje souměrné zatížení T2. Každý vstupní tranzistor má tedy vstupní impedanci asi 9 ohmů.

Tr4 na výstupu slouží k symetrickému stejnosměrnému napájení kolektorů T1, T2. K nasycení dvouotvorových jader nedojde, protože procházející proud ve vinutích zapojených proti sobě vytváří magnetické pole opačného smyslu. Tr5 transformuje symetrické zapojení T1, T2 na nesymetrických 75 ohmů. To znamená, že na každém kolektoru je 37,5 ohmu.

Tolik k principu zapojení. Co se týče vlastního provedení Tr1, 2, 3, 4, 5 jsou navinuty na dvouotvorém jádru vždy 6 závitů bifilárně, dvěma dráty o průměru 0,4 CuL zkroucenými tak aby byly 2-3 závity na 1 cm délky. Při zapojení je nutno dodržet začátky a konce vinutí, ve schematu označeny tečkou.


Mechanické provedení PA jsem provedl bez tištěného spoje, tzv. vzdušnou metodou přímo do krabičky sletované z kuprextitu. PA je napájen ze zdroje 13,6 V. Účinnost PA je 50 až 60%, proud 1 až 1,5 A. Konečný výsledek výkonu PA je závislý na použitých tranzistorech T1, T2. Při použití “lepších” tranzistorů lze obsáhnout 1,8 – 30 MHz. S původními tranzistory KU611 je koneček vhodný na 1,8 – 7 MHz. Při použití tranzistorů 2SC 2078 je nutno dát pozor na přebuzení. Lze řešit útlumovým článkem na vstupu zesilovače.

Ještě malá rada na závěr. Je velmi praktické vyvést osičku potenciometru VOXu vně krabičky. V případě ovládání relé přímo z TRXu, VOX vypustíme úplně. Na výstup by bylo asi vhodné zařadit přepínatelný L článek pro přizpůsobení LW antény (popřípadě malý transmatsch).

Použité součástky:
– Transformátory Tr1-5: viz výše popsané
– T1, T2: KU611, tranzistory řady BD, 2SC popřípadě 2SC2078
– C – keramické
– C el. – alespoň na 25V
– R – 1 W
– D1-3 KA501 a podobné Si diody
– Relé – jakékoli na 12V které mé dva přepínací kontakty. ( QN…, tzv.Teplické (kostka cukru) a podobné typy.

Článok od Jindru, OK1XR. TNX!

Pridaj komentár