Majáky v OM

Majáky v Slovenskej republike /zmeny od. 1.1. 2018 / (podľa OM3ID)

Projekt je dlhodobý. V rámci výstavby majákovej siete na Slovensku (predpokladá sa 4 – 5 stanovíšť) budú majáky na kmitočtoch od 50 MHz až 24 GHz používať volacie znaky v ktorých je podľa medzinar.doporučenia zohľadnené: účel, pásmo a stanovište. U niektorých sa bude meniť aj frekvencia, aby nedochádzalo ku vzájomnému rušeniu. Daný problém je momentálne u majáku na 2 m OM0MVA, kde na našu dlhodobe už pridelenú frekvenciu posadili rakúsky maják. Pri podávaní žiadosti na 3cm sme nemohli použiť zaužívanú frekvenciu majákov (xxx888) lebo na blízkej frekv. už pracuje rakúsky maják.

Vyrobil som 4 ks dávačov značiek (každý s 12 volacími znakmi), pre t.č. 4 body. Na piatom sa pracuje. V sufixe značky je zohľadnený účel t.j. neobsluhované zariadenie, M – maják.Druhé písmeno: pásmo v ktorom vysiela napr. V – 2m, L -23cm, U -70cm, E –13cm, S -9 cm, X – 3cm a pod. Ako 3 písmeno sufixu: umiestnenie: sú písmená A – Bratislava a okolie. – funkčný. (OM3ID), B – Košice a okolie (OM3WA) vo výstavbe , C -Zvolen a okolie (OM7AC) čiastočne funkčný, D -Žilina a okolie. (OM6AR). Uvažuje sa perspektívne aj s E – Trenčín a okolie. Pretože umiestnenie je v pomerne veľkej výške, cca 1000mn.m. predpokladá sa použiť malý výkon max. 0,5 W. Na urýchlenie realizácie uvítam pomoc každého, kto sa chce zapojiť do výstavby..V Bratislave je momentálne najviac funkčných majákov. (v JN88NE).

OM 0 MHA 50 MHz dipol neaktívny 1 W
OM 0 MFA 70 MHz dipol vo výstavbe
OM 0 MVA 144,475 MHz dipol aktívny 120mW
OM 0 MUA 432,888 MHz dipol aktívny 50mW
OM 0 MLA 1296.888 MHz dipol aktívny 200mW
OM 0 MEA 2320.886 MHz dipol rekonštrukcia 50mW
OM 0 MSA 3400.888 MHz slot aktívny 250mW
OM 0 MCA 5769,888 MHz slot vo výstavbe
OK 0 MXA 10368,890 MHz slot aktívny 100mW
OM 0 MKA 24 GHz horn vo výstavbe

Tabuľka sa bude priebežne doplnať.

OM3ID

5 1 hlas
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x