Moon contest – nové súťažné podmienky 2021

OK2VBZ vyhlasuje podmienky závodu MOON contest na pásmach VHF a UHF v roku 2021.

Termín konania:

1. – 3. stredu v mesiaci (podľa kategórií)

Čas konania:

20:00 – 22:00 hod miestneho času (Praha)
UTC 19:00 – 21:00 (1.11. do 31.3.) A 18:00 – 20:00 (1.4. do 31.10.)

Súťažný kód:

volací znak, RST, poradové číslo spojenia (počnúc 001), WW-lokátor (6-znakový formát) a názov QTH

Výzva do preteku:

„Výzva MOON contest“ alebo „Výzva preteky“ popr. „CQ MOON CONTEST“ alebo „CQ CONTEST“

TCVR Icom s N1MM logom pre CQ WW contestom
TCVR Icom s N1MM logom pre CQ WW contestom

Maximálny výkon koncového stupňa vysielača:

144 MHz a 432 MHz – 50W
50 MHz – 25W

Kategória:

144 MHz – 1. streda v mesiaci
432 MHz – 2. streda v mesiaci
50 MHz – 3. streda v mesiaci

Vysielacie módy:

SSB, FM, CW a DIGITAL podľa IARU band plánu

Contesting
Contesting

Bodovanie:

Za každý kilometer preklenutej vzdialenosti medzi oboma stanicami sa počíta jeden bod. Bodová hodnota spojenia v súťažnom denníku musí byť uvedená ako celé číslo. Za spojenie v tom istom WW-lokátore (6-znakový formát) sa počíta 1 bod. Podľa odporúčaní I. regióne IARU má byť použitý koeficient 111,2 pre prevod stupňov na kilometre, zohľadňujúci zakrivenie Zeme. Pre určenie zemepisnej šírky a dĺžky súťažného stanovište pre výpočet lokátora sa používa systém WGS-84 (World Geodetic system 1984).

V rámci jedného súťažného kola možno do závodu započítať s každou stanicou jedno platné spojenie v každom druhu prevádzky (maximálne teda 3 spojenie – 1x fone (FM alebo SSB), 1x telegraf, 1x digital (Feldhellschreiber, PSK31, Dstar, C4FM, FT8 pod. ), pri ktorom bol oboma stanicami odovzdaný a potvrdený úplný súťažný kód. Každá stanica smie mať v jednom danom okamihu na jednom pásme iba jeden signál. Do pretekov platí aj spojení so stanicami, ktoré nepreteká, ale musí byť takou stanicou odovzdaný celý súťažný kód, ako číslo spojenie bude uvedené 001. Spojenie cez prevádzače a packetové nódy sa do preteku nepočítajú. Počas súťažného kola nesmie súťažná stanice meniť svoj volací znak ani QTH.

Výsledok:

je daný súčtom bodov za všetky platné súťažné spojenia

VKV preteky z kopca
VKV preteky z kopca

Hlásenie:

hlásenie z jednotlivých kôl súťažiaci stanice vloží najneskôr piaty deň po pretekoch, to je prvý pondelok po pretekoch, do web aplikácie na internete na adrese: https://ok2vbz.waypoint.cz/mc

Hlásenie z každého kola musí obsahovať:
– názov preteku
– dátum konania pretekov
– značku súťažiacej stanice
– súťažnú kategóriu
– označenie JUNIOR pre stanice, ktoré súťažia v MČR juniorov
– lokátor, z ktorého stanica pracovala počas preteku
– názov QTH, z ktorého stanica pracovala počas preteku
– počet platných spojení
– počet spojení v FM prevádzke
– počet spojení v SSB prevádzke
– počet spojení v DIGITAL prevádzke
– počet spojení v CW prevádzke
– celkový počet bodov
– ODX (značka protistanice, WW-lokátor, vzdialenosť v km)
– meno operátora
– email
– použitý TRX
– použitá anténa
– použitý vysielací výkon
– čestné vyhlásenie, že boli dodržané povoľovacie a súťažné podmienky a že údaje v hlásení sú pravdivé.

Každé kolo MOON conteste bude vyhodnotené zvlášť a koncom roka bude vykonané vyhodnotenie celoročné, do ktorého budú každej súťažiaci stanici v každej kategórii započítané výsledky z jednotlivých kôl, v ktorých bola hodnotená.

Contest so SunSDR2
Contest so SunSDR2

Vzor hlásenia:

MOON CONTEST 2021

dátum konania pretekov: 6.1.2021
súťažná stanica: OK9XYZ
súťažné kategórie: 144 MHz
zaradenie do MČR juniorov: ÁNO
súťažný lokátor: JN78HP
súťažné QTH: Liblenice
———————————-

počet platných spojení: 94
počet spojení v FM prevádzke: 24
počet spojení v SSB prevádzke: 32
počet spojení v DIGITAL prevádzke: 18
počet spojení v CW prevádzke: 20
celkový počet bodov: 4310
ODX: DH1DAE, JO71AQ, 341 km

meno operátora: Miroslav Fojtek
email: miroslav.fojtek@iaru.org
použitý TRX: YAESU FT-90
použitá anténa: F9FT 9 element
použitý vysielací výkon: 10W

vyhlásenie:
Prehlasujem, že pri pretekoch som dodržal povoľovacie a súťažné podmienky a uvedené údaje sú pravdivé.

dátum odoslania hlásenia: 6.1.2021

Vyhodnocovateľ si vyhradzuje právo vyžiadať si od súťažnej stanice súťažný denník na vykonanie kontroly.

Zverejnenia výsledkov:

vyhodnotenie jednotlivých kôl a zverejnenie výsledkov vykoná vyhodnocovateľ vždy do 10 dní. Zverejnenie výsledkov potom prebehne na internete na adrese: http://ok2vbz.waypoint.cz/mc

Diplom:

prvá stanica v každej kategórii obdrží po vyhodnotení celého roka diplom v elektronickej podobe s vyznačenou kategóriou a dosiahnutým výsledkom

28.12.2020 # OK2VBZ

0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x