Het jaar van Ignacy Lukasiewicz

150.verjaardag van de verlichting van de eerste diesellamp in het ziekenhuis van Lviv op 31 juli 1853 gebouwd door I. Lukasiewicz, onze noorderburen herdenken met de volgende gebeurtenissen: diploma (26.juli- – 3.augustus), pretekami na VKV (23.juli-) a pretekami na KV (31.juli-).

Okrem toho budú na pásmach aj príležitostné stanice:

01.05-30.06 HF8IL Bóbrka, via SP8PJG
01.07-15.08 HF150IL Jaslo, via SP8PJG
26.07-03.08 3Z0IL Krosno, via SP8ZBX
26.07-03.08 SN0IL Gorlice, via SP9PEE
26.07-03.08 EN3WLL Ľvov, via UR4WXQ
30.08-31.08 HF8IL Bóbrka, via SP9PJG

 

I.Lukasiewicz

Diplomavoorwaarden “Het jaar van Ignacy Lukasiewicz”

 • Diplom vydáva podkarpatský oddiel PZK.

 

 • Cieľom je pripomenúť si 150.výročie zapálenia naftovej lampy 31.júla v roku 1953 v ľvovskej nemocnici na Lyczakowskej ulici.

 

 • Diplom je vydávaný pre stanice, ktoré získajú požadovaný počet bodov – 150 bodov pre SP stanice, 100 bodov pre EU stanice alebo 70 pre DX stanice v období od 26.júla do 3.augusta 2003. Podmienkou je spojenie aspoň s jednou príležitostnou stanicou.

 

 • Bodovanie spojení: za spojenie s príležitostnou stanicou 20 punten, za spojenie so stanicou, ktorá je členom podkarpatského oddielu (OP) 10 punten, za spojenie so stanicou, ktorá je členom ľvovského KV klubu (LKK) tiež 10 punten.

 

 • Započítavajú sa spojenia na každom KV pásme.

 

 • Poplatok: 10 zlotých (v poštových známkach), of 3 IRC. Členovia OP PZK aj LKK dostanú diplom zdarma, ak nadviažu aspoň 50 spojení v tomto období. Zoznam členov OP PZK aj LKK bol zverejnený v QTC a nájdete ho aj na www.ot5.cq.pl .

 

 • Žiadosti posielajte na adresu: Oddzial Podkarpacki PZK, skr. poczt. 48, Jaslo, POLAND do 15.septembra 2003.Podmienky VKV preteku, XIX. súťaže o miniatúru lampy I.Lukasiewicza
 • Organizátorom preteku je podkarpatský oddiel PZK.
 • Cieľom je pripomenutie zakladateľa naftárskeho priemyslu, Ignacego Lukasiewicza.
 • Datum: 23.augustus 2003 van 13.00 doen 22.00 UTC
 • Pásmo a mód: 2 m, SSB een FM. Zarátavajú sa aj spojenia cez prevádzače.
 • Vymieňa sa RS a lokátor (stanice OP a LKK sa počítajú aj do diplomu)
 • Scoren: direktné QSO so stanicou OP alebo LKK 1 bod za 1 km preklenutý vzdušnou čiarou, za QSO cez prevádzač paušálne 10 bodov nezávisle na preklenutej vzdialenosti. Okrem toho sa pripočítava 5 bodov za každé QSO s členom OP a LKK a 4 body s účastníkom minulých ročníkov, za spojenia so stanicami z okresov: BR, GO, JS, KN, MHz van geselecteerde zeldzamere landen, LS, SA a UD 1 Dat. Násobičom sú okresy: BR, GO, JS, KN, MHz van geselecteerde zeldzamere landen, LS, UD a LKK. Výsledné skóre získame vynásobením dosiahnutých bodov a násobičov.
 • Denníky s vypočítanými bodmi prosíme zaslať do koca septembra na adresu: Oddzial Podkarpacki PZK, skr. poczt. 48, Jaslo, POLAND, alebo emailom na adresu zawody@cq.pl .
 • wegens niet-naleving van concurrentie- of vergunningsvoorwaarden: 1.miestoreplika lampy (miniatúra), 2. a 3.miesto upomienkové predmety. Stanice na 1. až 5.mieste dostanú diplomy.
 • Podmienky KV preteku, XIX. súťaže o miniatúru lampy I.Lukasiewicza
 • Organizátorom preteku je podkarpatský oddiel PZK.
 • Cieľom je pripomenutie zakladateľa naftárskeho priemyslu, Ignacego Lukasiewicza. Zúčastniť sa môžu stanice jednotlivcov, klubové stanice aj SWL.
 • Datum: 30.augustus 2003 van 12.00 UTC do 31.augusta 2003 8.00 UTC
 • Pásma a módy: 3,5 een 7 MHz, SSB. RTTY od 12.00 doen 14.00 UTC (odlišné bodovanie).
 • Telefoongesprek: na SSBvýzva do preteku, na RTTYCQ SP Test.
 • Reporty: RS alebo RST a skratka okresu. Stanice organizátora udáva aj počet bodov. Zahraničné stanice iba RS alebo RST.
 • Scoren: body sa zaratávajú iba raz, nezávisle od pásma alebo QTH.
  QSO s príležitostnou stanicou zo naftového skanzenu v Bóbrce 10 punten
  QSO s členom OP PZK z QTH, kde sa nachádza naftový priemysel 5 punten
  QSO s členom LKK 5 punten
  QSO s účastníkom minulých ročníkov 4 lichaam
  QSO s členom OP PZK z QTH, kde sa nenachádza naftový priemysel 2 lichaam
  QSO s ostatnými stanicami z okresov: BR, GO, JS, KN, MHz van geselecteerde zeldzamere landen, LS, SA a UD 1 Dat

   

 • Okresy BR, GO, JS, KN, MHz van geselecteerde zeldzamere landen, LS, TOT, UD a LKK sa počítajú aj ako násobiče. Výsledné skóre je násobok dosiahnutých bodov a násobičov. V denníku SWL sa stanica dávajúca body môže vyskytnúť iba raz, vyžaduje sa zápis značiek aj predaných reportov oboch staníc.
 • Denníky s vypočítanými bodmi prosíme zaslať do konca septembra na adresu: Oddzial Podkarpacki PZK, skr. poczt. 48, Jaslo, POLAND, alebo emailom na adresu zawody@cq.pl .
 • wegens niet-naleving van concurrentie- of vergunningsvoorwaarden: kategória SSB, 1.miestoreplika lampy. Kategória RTTY, 1.miestoreplika lampy (miniatúra), kategória SWL, 1.miestorovnako. Druhé a tretie stanice vo všetkých kategóriách dostanú upomienkové predmety. Vo všetkých kategóriách stanice na prvom až piatom stanice dostanú diplom.
 • Bodovanie staníc organizátora: podľa počtu spojení. Nepočítajú sa však spojenia medzi členmi OP a LKK. Ceny pre stanice OP PZK a LKK: kategória SSB aj RTTY, 1.miestoreplika lampy (miniatúra). Stanice na prvom až piatom mieste v každej kategórii dostanú diplom.
 • Originálne znenie podmienok diplomu a pretekov, ako aj ďalšie informácie získate na stránke www.ot5.cq.pl.
0 0 stemmen
Artikel evaluatie
Opgericht
Meldingen instellen
gast
0 Opmerkingen
Feedback ingevoegd
Bekijk alle reacties
0
We zullen blij zijn met uw opmerkingen, Alsjeblieft, opmerking!x