Rok Ignacego Lukasiewicza

150.výročie zapálenia prvej naftovej lampy v ľvovskej nemocnici 31.júla 1853 skonštruovanej I.Lukasiewiczom si naši severní susedia pripomínajú nasledujúcimi akciami: diplomom (26.júla – 3.augusta), pretekami na VKV (23.júla) a pretekami na KV (31.júla).

Okrem toho budú na pásmach aj príležitostné stanice:

01.05-30.06 HF8IL Bóbrka, via SP8PJG
01.07-15.08 HF150IL Jaslo, via SP8PJG
26.07-03.08 3Z0IL Krosno, via SP8ZBX
26.07-03.08 SN0IL Gorlice, via SP9PEE
26.07-03.08 EN3WLL Ľvov, via UR4WXQ
30.08-31.08 HF8IL Bóbrka, via SP9PJG

 

I.Lukasiewicz

Podmienky diplomu „Rok Ignacego Lukasiewicza“

 • Diplom vydáva podkarpatský oddiel PZK.

 

 • Cieľom je pripomenúť si 150.výročie zapálenia naftovej lampy 31.júla v roku 1953 v ľvovskej nemocnici na Lyczakowskej ulici.

 

 • Diplom je vydávaný pre stanice, ktoré získajú požadovaný počet bodov – 150 bodov pre SP stanice, 100 bodov pre EU stanice alebo 70 pre DX stanice v období od 26.júla do 3.augusta 2003. Podmienkou je spojenie aspoň s jednou príležitostnou stanicou.

 

 • Bodovanie spojení: za spojenie s príležitostnou stanicou 20 bodov, za spojenie so stanicou, ktorá je členom podkarpatského oddielu (OP) 10 bodov, za spojenie so stanicou, ktorá je členom ľvovského KV klubu (LKK) tiež 10 bodov.

 

 • Započítavajú sa spojenia na každom KV pásme.

 

 • Poplatok: 10 zlotých (v poštových známkach), alebo 3 IRC. Členovia OP PZK aj LKK dostanú diplom zdarma, ak nadviažu aspoň 50 spojení v tomto období. Zoznam členov OP PZK aj LKK bol zverejnený v QTC a nájdete ho aj na www.ot5.cq.pl .

 

 • Žiadosti posielajte na adresu: Oddzial Podkarpacki PZK, skr. poczt. 48, Jaslo, POLAND do 15.septembra 2003.Podmienky VKV preteku, XIX. súťaže o miniatúru lampy I.Lukasiewicza
 • Organizátorom preteku je podkarpatský oddiel PZK.
 • Cieľom je pripomenutie zakladateľa naftárskeho priemyslu, Ignacego Lukasiewicza.
 • Termín: 23.august 2003 od 13.00 do 22.00 UTC
 • Pásmo a mód: 2 m, SSB a FM. Zarátavajú sa aj spojenia cez prevádzače.
 • Vymieňa sa RS a lokátor (stanice OP a LKK sa počítajú aj do diplomu)
 • Bodovanie: direktné QSO so stanicou OP alebo LKK 1 bod za 1 km preklenutý vzdušnou čiarou, za QSO cez prevádzač paušálne 10 bodov nezávisle na preklenutej vzdialenosti. Okrem toho sa pripočítava 5 bodov za každé QSO s členom OP a LKK a 4 body s účastníkom minulých ročníkov, za spojenia so stanicami z okresov: BR, GO, JS, KN, KS, LS, SA a UD 1 bod. Násobičom sú okresy: BR, GO, JS, KN, KS, LS, UD a LKK. Výsledné skóre získame vynásobením dosiahnutých bodov a násobičov.
 • Denníky s vypočítanými bodmi prosíme zaslať do koca septembra na adresu: Oddzial Podkarpacki PZK, skr. poczt. 48, Jaslo, POLAND, alebo emailom na adresu zawody@cq.pl .
 • Ceny: 1.miesto – replika lampy (miniatúra), 2. a 3.miesto upomienkové predmety. Stanice na 1. až 5.mieste dostanú diplomy.
 • Podmienky KV preteku, XIX. súťaže o miniatúru lampy I.Lukasiewicza
 • Organizátorom preteku je podkarpatský oddiel PZK.
 • Cieľom je pripomenutie zakladateľa naftárskeho priemyslu, Ignacego Lukasiewicza. Zúčastniť sa môžu stanice jednotlivcov, klubové stanice aj SWL.
 • Termín: 30.august 2003 od 12.00 UTC do 31.augusta 2003 8.00 UTC
 • Pásma a módy: 3,5 a 7 MHz, SSB. RTTY od 12.00 do 14.00 UTC (odlišné bodovanie).
 • Výzva: na SSB – výzva do preteku, na RTTY – CQ SP Test.
 • Reporty: RS alebo RST a skratka okresu. Stanice organizátora udáva aj počet bodov. Zahraničné stanice iba RS alebo RST.
 • Bodovanie: body sa zaratávajú iba raz, nezávisle od pásma alebo QTH.
  QSO s príležitostnou stanicou zo naftového skanzenu v Bóbrce 10 bodov
  QSO s členom OP PZK z QTH, kde sa nachádza naftový priemysel 5 bodov
  QSO s členom LKK 5 bodov
  QSO s účastníkom minulých ročníkov 4 body
  QSO s členom OP PZK z QTH, kde sa nenachádza naftový priemysel 2 body
  QSO s ostatnými stanicami z okresov: BR, GO, JS, KN, KS, LS, SA a UD 1 bod

   

 • Okresy BR, GO, JS, KN, KS, LS, SA, UD a LKK sa počítajú aj ako násobiče. Výsledné skóre je násobok dosiahnutých bodov a násobičov. V denníku SWL sa stanica dávajúca body môže vyskytnúť iba raz, vyžaduje sa zápis značiek aj predaných reportov oboch staníc.
 • Denníky s vypočítanými bodmi prosíme zaslať do konca septembra na adresu: Oddzial Podkarpacki PZK, skr. poczt. 48, Jaslo, POLAND, alebo emailom na adresu zawody@cq.pl .
 • Ceny: kategória SSB, 1.miesto – replika lampy. Kategória RTTY, 1.miesto – replika lampy (miniatúra), kategória SWL, 1.miesto – rovnako. Druhé a tretie stanice vo všetkých kategóriách dostanú upomienkové predmety. Vo všetkých kategóriách stanice na prvom až piatom stanice dostanú diplom.
 • Bodovanie staníc organizátora: podľa počtu spojení. Nepočítajú sa však spojenia medzi členmi OP a LKK. Ceny pre stanice OP PZK a LKK: kategória SSB aj RTTY, 1.miesto – replika lampy (miniatúra). Stanice na prvom až piatom mieste v každej kategórii dostanú diplom.
 • Originálne znenie podmienok diplomu a pretekov, ako aj ďalšie informácie získate na stránke www.ot5.cq.pl.
0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x