Nová země DXCC na obzoru?

Jak je známo, snem mnohého radioamatéra je zavysílat si ze vzácné země a to nejlépe z dané lokality jako úplně první. Mnozí neváhají k tomuto cíli vynaložit všechny své síly a samozřejmě i velké množství finančních prostředků. Médii nedávno proskočila zpráva podle které se jeden radioamatér chystá vysílat – z Mezinárodní kosmické stanice! Samozřejmě, žádná novinka, z tohoto vesmírného objektu se již v minulosti vysílalo vícekrát (viz níže uvedené reference), ale doposud se jednalo o aktivity zaměřené čistě technicky či se vzdělávacími cíly. Nyní se ale má jednat o typickou expediční aktivitu, která aby dosáhla svého cíle v plném rozsahu předpokládá uznání tohoto objektu coby samostatné země DXCC. Což znamená aby splňoval poměrně ostrá kriteria – podaná žádost o zařazení do seznamu vychází z bodu 2B – island areas (zde je diskutabilní orbitální výška která při perigeu nesplňuje požadovaných 350 km) popř. 1C – political entity jež vychází z mezinárodního charakteru objektu (nenáleží jednomu státu). Pokud ani toto neprojde je loby připravena prosazovat zařazení dle článku 3 – speciální oblasti, vzhledem ke značné specifice objektu.

Za celou akcí stojí skupina HAMů z USA a Finska; z pochopitelných důvodů – nejedná se o malou věc, je potřebné široké jak technické tak především finanční zabezpečení akce. Takzvaní kosmičtí turisté stanici občas navštěvují (nyní se blíží návštěva již páté osoby), ale částka za soukromý pobyt jednotlivce je v řádu desítek milionů amerických dolarů, což je pro většinu amatérů (již tak vyčerpaných budováním vlastního QTH) neskutečný sen. I tak je nereálné aby se akce zúčastnilo více lidí, operátor bude pouze jeden. Dle dohody účastníci akce složí každý předepsaný obnos a teprve los určí který z nich bude tím šťastlivcem – operátorem expedice.

Akce má ale i jiná úskalí, především technická. Akivity doposud prováděné se odehrávaly především v pásmu VKV, nicméně zájem protistanic je především na krátkých vlnách, a to pokud možno na co nejvíce pásmech. V dnešní době není problém s jedním transceiverem obsáhnout všechny požadované kmitočty (hlavní a záložní transceiver vhodného malého provedení již sponzorsky přislíbila firma Yaesu), problém jsou antény a koncové stupně. Z pochopitelných důvodů nelze antény umístit v objektu uvnitř (špatná účinnost, rušení příjmu, interference s přístroji na palubě), je třeba mimo. K tomu je nezbytné vystoupit do volného prostoru (takzvaná EVA – Extra-vehicular activity), což je věc značně nebezpečná a která doposud vesmírným turistům nebyla umožněna. NASA odmítlo se na EVA podílet (i přes nabídnutý finanční obnos) a tak tedy jako i jindy nezbude než aby si amatér natáhl svoje antény sám. Poměrně bezproblémová jsou horní krátkovlnná pásma, kde se předpokládá instalace vertikálů (od směrovek bylo upuštěno; jednak kvůli hmotnosti a potom díky rotaci stanice by každou chvíli směrovaly úplně jinam). Daleko zajímavější jsou dolní KV pásma. V úvahu připadají pouze drátové antény. Vzhledem k rozměrů objektu bude možné instalovat dipol na 7 MHz, ale na 160 a 80m již není kam přivázat konce. Nicméně řešení se našlo – nechat konce nepřivázané! Totiž – ve vesmíru vám drát jen tak nespadne na zem, díky beztížnému stavu zůstane tam kde je. Čili je pouze třeba drát “vystřelit” správným směrem, od se rozvine a již v pozici zůstane. Navíc rotace stanice vytvoří jistou slabou odstředivou sílu jež zajistí jeho trvalé napnutí. Vhodný koncový stupeň je rovněž bodem intenzivně diskutovaným ve zmíněné skupině. Jsou zde především 2 limitující faktory – možný příkon aby nedošlo k překročení kapacity palubní energetické sítě komplexu (variantu vlastního benzínového agregátu NASA smetla ihned ze stolu), a uvolněné teplo, které by mohlo způsobit nadměrné zvýšení teploty ve stanici. Proto volba padla na tranzistorovou variantu v malé 500W verzi. Nelze tedy očekávat že signály budou v takových silách na které jsme doposud zvyklí.

Další velkou specifikou této expedice je provozní styl, především vliv podmínek šíření – ionosféry. Doposud se expediční lokality nacházely na povrchu Země, a tedy ve většině případů docházelo k odrazu od ionosféry. Nicméně co se stane když bude protistanice sama uprostřed F vrstvy? Nastěstí současné období nízké sluneční aktivity nám přeje a tedy na horních pásmech budou optimální podmínky tehdy když – bude pásmo úplně zavřené. Což znamená vrstvu ve stavu nízké ionizace, kdy vlny bezproblémově prochází bez výrazné absorpce a reflexe. Vzhledem k tomu se také předpokládá že nebude nutné používat split provoz – protože stanice na Zemi stejně nic jiného než expedici neuslyší a nebudou se vzájemně rušit. Pouze se předpokládá že pozemní stanice nebudou všechny volat na jednom kmitočtu, aby si operátor mohl nerušeně v pileupu vybírat. Problémem jsou ale spodní pásma, kde se zdá bude problémem absorpce D a E vrstvy. Nicméně se zdá že optimální časy budou zvoleny na základě experimentů (zde se také očekává vědecký přínos akce). Předpokládá se že log bude online k dispozici na stávající paket radio BBS (145.800 MHz, 1200Bd AFSK) – očekává se že toto povede k celosvětovému oživení zájmu o tento stárnoucí digitální mód; zvažována je i varianta použití staničního web serveru na palubě komplexu – ale nejspíše k realizaci nedojde z obavy z jeho přetížení a zhroucení. Samozřejmě po ukončení aktivity bude kompletní deník uploadován na Logbook of the World (což má napomoci k uznání statusu samostatné země).

Na tuto expedici se připravuje i jedna technická zajímavost – komplet celý provoz expedice bude kontinuálně nahráván a ukládán spolu s provozní frekvencí jako MP3 data. Po ukončení akce bude tedy průkazný materiál kdy které QSO bylo, počítá se i s tím že pokud s QSL zašle amatér i patřičný manipulační poplatek bude mu na jeho email adresu odeslána ta část audio záznamu kde je jeho signál.

Jelikož se předpokládá enormní zájem nejen amatérské veřejnosti o celou věc a po zkušenostech několika nedávných expedic s opakovaným zveřejňováním a odsouváním termínu akce které nepřispívá spokojenosti amatérské populace a snižuje zájem možných sponzorů bylo rozhodnuto detaily zatím nezveřejňovat dokud nebude vše jasné a nebude stanoven termín startu. Nicméně přípravy vrcholí, máme se na co těšit!

Reference:
http://www.nasa.gov/missions/shuttle/f_hamradio.html
http://spaceflight.nasa.gov/station/reference/radio/
http://edmall.gsfc.nasa.gov/aacps/news/Ham_Radio.html

73 na 1.apríla, Pavel OK1DX

Pridaj komentár