OL70OMP diplom

Radioklub OK1KMP Nová Paka vydává DIPLOM OL70OMP 70 let od založení Radioklubu Nová Paka. Diplom se vydává za radiová spojení s jejími členy při příležitosti 70. výročí založení radioklubu. Diplom je vydáván v elektronické podobě a je bezplatný.

Časové období

Různé stanice z radioklubu OK1KMP a jedna speciální stanice OL70OMP budou aktivní od 21.5.2020 do 31.12.2020. Do diplomu se započítávají spojení pouze z tohoto období.

Bodování

Každé QSO se stanicemi ze seznamu dává body za každé pásmo, počítá se jedno QSO na každé pásmo s různými druhy provozu (Fone, CW). Spojení CW provozem se započítávají s dvojnásobným počtem bodů. Spojení mohou být jen na radioamatérských pásmech. Je povolené 1 spojení přes převaděč. Spojení přes družici se nezapočítává. Spojení během soutěží se započítávají.

Opakovaná QSO na stejném pásmu/stejným druhem provozu jsou za 0 bodů. Například spojení s OK1KMP na 80 m CW a 2 m SSB dává 2 platná QSO a 30 bodů (20+10) pro bodové ocenění.

Pro splnění podmínek a získání diplomu je potřeba dosáhnout minimálně 70 bodů podle uvedené tabulky.

• OL70OMP 15 bodů Fone 30 bodů CW
• OK1KMP 10 bodů Fone 20 bodů CW
• OK5P 10 bodů Fone 20 bodů CW
• OK1ODX 10 bodů Fone 20 bodů CW
• OK1AKI, OK1AWK, OK5AW, OK1FUJ, OK1JBK, OK1JC, OK1MDA, OK1MKZ, OK1MNV, OK5MN, OK1MS, OK1NPF, OK1TKN, OK3UQ, OK9ZPX, OM6TX 5 bodů Fone 10 bodů CW

Žadatel o diplom vyplní přiloženou tabulku a tento soubor zašle elektronicky na adresu diplom@ok1kmp.cz , posluchači žádající o diplom zašlou výpis odposlechnutých spojení, ve kterém uvedou své posluchačské číslo, jméno a příjmení na stejnou adresu.

V závěru roku budou ze zaslaných deníků vyhodnoceni nejaktivnější radioamatéři,kteří dosáhnou nejvyššího bodového zisku. Deset nejaktivnějších bude oceněno zvláštní cenou.

Prameň: http://ok1kmp.cz/celebr.php?doc=page