OM Activity Contest 2022/2023

Yaesu FT991
Yaesu FT991

Čoskoro začína nových dvanásť kôl OM Activity Contest-u, preteku, ktorého sa zúčastňujú na rádioamatérskych frekvenciách 80m pásma OM a OK stanice CW a SSB. Preteky OM Activity Contest (ďalej len „OMAC“) organizuje Slovenský zväz rádioamatérov a sú vypísané len pre jednotlivcov. Klubové stanice môžu byť obsluhované len jedným operátorom, ktorý uvedie svoju značku v denníku. Preteky sú vyhlásené len pre OM a OK stanice, ktoré nadväzujú spojenia len s OM a OK stanicami. Vysielacie stanovisko OM a OK stanice sa musí nachádzať na území Slovenskej alebo Českej republiky.

1.      Termín

Preteky majú 12 etáp, každá etapa sa koná vždy druhú sobotu v príslušnom mesiaci od 06,00 do 06,59 miestneho času prevádzkou CW a od 07,00 do 07,59 miestneho času prevádzkou SSB.

2.      Frekvencie

Súťaží sa v pásme 80 m v nasledovných frekvenčných úsekoch:

3520 – 3560 kHz (CW)

3700 – 3770 kHz (SSB)

3.      Kategórie

3.1.       QRO CW + SSB      (výkon vysielača max. 100 W)

3.2.       QRO CW                (výkon vysielača max. 100 W)

3.3.       QRO SSB                (výkon vysielača max. 100 W)

3.4.       QRP CW + SSB      (výkon vysielača max. 5 W)

3.5.       QRP CW                (výkon vysielača max. 5 W)

3.6.       QRP SSB                (výkon vysielača max. 5 W)

FT-1000MP displej
FT-1000MP displej

4.      Súťažný kód

Vymieňa sa súťažný kód zložený z RS(T) a poradového čísla spojenia počínajúc od 001. Spojenia sa číslujú priebežne bez ohľadu na etapy.

5.      Bodovanie

Každé platné spojenie sa hodnotí 1 bodom. Za spojenie s tou istou stanicou na obidvoch módoch sa pri druhom spojení pripočíta 1 prídavný bod, čiže CW a SSB spojenie s tou istou stanicou sa hodnotí 3 bodmi.

6.      Násobiče

Násobičmi sú rôzne posledné písmená značiek protistaníc raz za príslušnú mesačnú etapu OMAC plus posledné písmeno vlastnej značky, ak nie je zarátané za spojenie s inou stanicou.

Maximálny počet násobičov je 26.

7.      Výsledok

Celkový výsledok súťažiacej stanice sa vypočíta po vyhodnotení všetkých spojení podľa vzorca: súčet bodov x súčet násobičov. Výsledok vypočíta vyhodnocovateľ na základe zaslaného súťažného denníka.

N1MM rádioamatérsky log a Icom TCVR pripravené do contestu
N1MM rádioamatérsky log a Icom TCVR pripravené do contestu

8.      Posielanie denníkov

Denníky za príslušnú etapu OMAC sa posielajú výlučne cez webové rozhranie na stránke kv.szr.sk. Denník musí byť odoslaný do 7 dní od skončenia príslušnej mesačnej etapy (t.j. nasledujúcu sobotu do 08,00 miestneho času). Po tomto termíne sa posielanie denníkov automaticky deaktivuje.

Posielané údaje cez webové rozhranie musia obsahovať:

8.1.       Volaciu značku súťažiacej stanice

8.2.       Označenie danej mesačnej etapy

8.3.       Emailovú adresu súťažiacej stanice

8.4.       Kategóriu

8.5.       Pripojený kompletný denník vo formáte Cabrillo

8.6.       Čestné vyhlásenie:

Vyhlasujem na svoju česť, že som dodržal súťažné podmienky a povoľovacie podmienky pre amatérske stanice a údaje v denníku sú pravdivé. Súhlasím so zverejnením zaslaného staničného denníka. Rozhodnutie vyhodnocovateľa považujem za konečné.

Pred odoslaním denníka vyhodnocovateľovi sa na webovom rozhraní zobrazia všetky spojenia načítané z pripojeného denníka. Súťažiaca stanica musí potvrdiť správnosť a úplnosť načítaných spojení. Potvrdením denníka súťažiaca stanica vyjadruje súhlas s načítaným denníkom a čestným vyhlásením.

Kenwood TS-480
Kenwood TS-480

9.      Vyhodnotenie

9.1.       Každá etapa pretekov bude vyhodnotená osobitne. Výsledky etapy za daný mesiac budú zverejnené na stránke kv.szr.sk v časti OM Activity Contest.

9.2.       Do celoročného hodnotenia OMAC bude započítaných deväť najlepších etapových výsledkov počas príslušného ročníka. Ročník začína novembrovou etapou a končí októbrovou etapou (príklad: ročník 2018 začína etapou 11/2017 a končí etapou 10/2018).

9.3.       Uznávajú sa len spojenia obojstranne potvrdené v súťažných denníkoch a so správne prijatým súťažným kódom (bod 4). Spojenia so stanicami, ktoré neposlali denník, sa započítajú len v prípade, ak sa ich volacia značka objavila najmenej v piatich súťažných denníkoch (bez ohľadu na CW alebo SSB prevádzku).

9.4.       Konečné výsledky budú zverejnené po siedmich dňoch od skončenia príslušnej etapy a budú započítané do celoročného hodnotenia.

QRPver TCVR
QRPver TCVR

10.  Diskvalifikácia

Súťažiaca stanica nebude hodnotená v danej mesačnej etape:

10.1.   ak poruší súťažné podmienky OMAC alebo povoľovacie podmienky pre amatérske stanice

10.2.   ak v dôsledku chýb v jej súťažnom denníku dôjde k poškodeniu iných súťažiacich staníc, pričom počet takýchto chýb presiahne 30 % z celkového počtu spojení v jej denníku

Denník takejto stanice bude vyradený z kontroly pre ostatné stanice.

0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x