OM0ODK prevádzač na Kojšovskej holi

V sobotu 30.4.2022 došlo k výmene prevádzača OM0ODK na Kojšovskej holi. Nový prevádzač OM0ODK umožňuje prevádzku v módoch DMR, C4FM, DSTAR a FM. Na prevádzku v FM je potrebný TSQL 88,5. V každom móde je prevádzač buď niekam trvalo pripojený alebo cez rádiostanicu pripojiteľný.

DMR

DMR mód je samozrejme pripojený na Brandmeister. Ktoré TG sú spravcom fixne alebo užívateľom dočasne k prevádzaču nalinkované, je možné vidieť TU.

C4FM

C4FM mód môže správca linkovať na FCS reflektory alebo užívateľ z rádiostanice na miestnosti Wires-X. Po sprevádzkovaní prevádzača OM0ODM v Košiciach, budú oba prevádzače v C4FM trvalo prelinkované cez FCS reflektor. Wires-X ostane popritom užívateľmi naďalej použiteľný. V C4FM je prevádzač citlivý na moduláciu. Nehovorte hlasno do mikrofónu a / alebo nemajte mikrofón rádiostanice blízko k ústam, inak bude vaša modulácia na výstupe skreslená a zle sa to počúva. Pri teste z Yaesu FT70, bola modulácia v poriadku pri nastavení MIC GAIN 9 (max), vzdialenosť rdst od úst 15-20 cm, hovorené tichším hlasom. Pri hlasnejšom prejave je treba dodržať ešte väčšiu vzdialenosť od MIC alebo znížiť MIC GAIN. Najlepšie je vyskúšať si to, ak máte dve C4FM rádiostanice.

DSTAR

DSTAR mód si môže užívateľ linkovať na reflektory. Štandardne nie je prevádzač zlinkovaný nikam. Základný prednastavený reflector je XLX019S Slovakia

BAOFENG UV-5R
BAOFENG UV-5R

FM

FM mód je možné tiež linkovať a to cez Echolink pomocou DTMF príkazov. Štandartne nie je prevádzač zlinkovaný nikam. Pripojenie na protistanicu prebehne po zadaní jej echolinkového čísla a #. Odpojenie pomocou #. Odpojenie všetkých staníc (ak ich je pripojených viac) pomocou ##. Po ukončení signálu na vstupe prevádzača sa vypína CTCSS na jeho výstupe a pokračuje dojazd nosnej bez CTCSS. Používajte šírku 25 kHz, nie 12,5.

DMR => APRS

V DMR móde má prevádzač povolené prenášať GPS informácie z rádiostanice do siete APRS. Nepoužívajte prevádzač ako APRS prijímač v krátkych časových intervaloch! Ak chcete využiť odosielanie polohy cez DMR do APRS, nastavte si posielanie polohy spolu s hlasom teda pri stlačení PTT, ak to rádiostanica umožňuje. Ak chcete posielať polohu do APRS cez prevádzač automaticky čiže aj mimo vášho hlasového vysielania, nastavte interval odosielania minimálne na 10 minút alebo viac.

Nepoužívajte automatické odosielanie GPS polohy cez prevádzač v intervaloch kratších ako 10 minút!

Linkovanie

Prevádzač nepripájajte „do sveta“ len preto, aby vám z rádiostanice niečo hralo :-). Na tento účel prosím používajte hotspot alebo možnosť počúvania DMR cez web. Jednak sa tak zbytočne zvyšuje spotreba elektrickej energie, ktorú nemáme zadarmo a musíme sa zmestiť do určitej spotreby a okrem toho blokujete prevádzač ostatným. Práve tento prevádzač môže byť pre niekoho jediná možnosť, ako sa dovolať pomoci. Najmä vo Volovských vrchoch sú oblasti bez mobilného signálu, odkiaľ sa dá dovolať iba do tohto prevádzača. Aj ja nosím DMR rúčku po lesoch kvôli možnosti záložného spojenia. V DMR móde sa užívateľom pripojená TG odpojí až po 10 minútach neaktivity. Ak pripojíte prevádzač k TG, kde je prevádzka napríklad hodinu hoci s krátkymi prestávkami, tak po celý čas bude prevádzač nedostupný alebo ťažko použiteľný (medzi reláciami) pod inou TG na tomto slote napríklad 231 alebo 2311. Užívateľom pripojenú TG nevie odpojiť nikto cez rádiostanicu. Odpája ju systém po 10 minútach neaktivity alebo to môže urobiť správca prevádzača cez internet.

V krajnom prípade, ak by išlo o núdzovú situáciu a potrebu dovolania sa pomoci napríklad cez TG 230, 231, 2311, kde je veľká pravdepodobnosť, že vám niekto odpovie, dá sa použiť 2. slot, ak by nebol tiež obsadený nezmyselne pripojenou zahraničnou prevádzkou. Majte pri tom na pamäti, že TG (napr. 230, 231, 2311) vami aktivovaná na 2. slote sa bude správať ako dočasná a po 10 minútach bez prevádzky sa odpojí. Za normálnych okolností tieto TG na 2. slote nepoužívajte!

Primárnym módom prevádzača je DMR. Odpojte zlinkovanie prevádzača v DSTAR, C4FM Wires-X alebo FM Echolinku po ukončení vašej komunikácie a neblokujte prevádzač zbytočným linkovaním iba za účelom počúvania. Na to si, prosím, zaobstarajte hotspot.

Prechody medzi módmi

FM => digi. V prípade že na prevádzači prebieha FM prevádzka, prípadná digitálna prevádzka ktorá by v tom čase prišla zo siete, sa neodvysiela. Až keď skončí FM prevádzka a prevádzač odkľučuje, môže okamžite nastúpiť prevádzka digitálna. Preto netreba váhať v analógovom režime s odpoveďou protistanici, pretože keď uplynie čas dojazdu t.j. čas od odkľučovania užívateľa na vstupe po odkľučovanie výstupu prevádzača, prevádzač môže okamžite prejsť do digitálnej prevádzky.

Digi => FM. Podobne je to s digitálnou prevádzkou. Analógová prevádzka prichádzajúca z Echolinku nemôže prebiehajúcu digitálnu prevádzku prerušiť do tej doby, kým digitálna prevádzka skončí. Echolink samozrejme neregistruje a neprenáša digitálnu prevádzku, lebo je určený iba pre FM. Po ukončení digitálnej prevádzky prevádzač 20 sekúnd čaká a až následne uvoľní priestor aj analógovej prevádzke.

Digi -> digi. Obdobne je to s prechodom medzi digitálnymi módmi. Ak vysielate v digitálnom móde, po odkľučovaní môžete vysielať v inom digitálnom móde až za 20 sekúnd. Na iný digitálny mód nebude prevádzač skôr reagovať.

Výdavky

Hrubé náklady na spustenie nového prevádzača boli 450 €. Preto vás prosím o ľubovoľné príspevky na transparentný účet prevádzača. Či jednorazovo alebo na viackrát je jedno. Do poznámky k platbe uveďte slovo: upgrade

Plán

V budúcnosti (môže to byť aj tento rok) je úvaha pripojiť k prevádzaču druhú sfázovanú offset 4-dipólovú anténu na zvýšenie celkového zisku a zlepšenie pokrytia. Odhad potrebnej sumy 130€. Nezáleží to len od dostatku financií ale aj rozhodnutia iných osôb.

Čo so starým OM0ODK?

Pôvodný prevádzač z Kojšovky (DR1+MMDVM) by som chcel sprevádzkovať v Košiciach v DMR, C4FM, DSTAR ako OM0ODM. Spustenie prevádzača si vyžaduje zdroj, anténu, zopár metrov koaxu, úzky 19″ rack, konzolu a zriadenie internetovej linky. Kŕmenie internetom je v mojej réžii. Inštaláciu zrealizujem, ak sa na to nazbierajú peniaze.

Aktuálne informácie a nastavenie prevádzača nájdete na QRZ.com

Prameň: https://om8kt.blogspot.com/2022/04/novy-multimodovy-prevadzac-kojsovska.html

0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x