Nowości w programie MixW 2.12

 • PSK31, QPSK31, FSK31: Obsługa tabeli kodów MMVari (Stół G3PLX został rozszerzony o alfabet japoński według Makota Mori, JH3HHT)
 • Spektogram: doplnený o prepínač dynamického rozsahu (80, 60, 40 lub 20 dB pre viditeľnú úroveň na spektograme alebo vodopáde
 • Dekodér: doplnený o výber FFT do nastavenia vlastností zvukovej karty (pravoúhle, trojuholníkové, kosínusové, samoopravné a ploché). Každé nastavenie je vhodné pre iné podmienky pri dekódovaní signálov
 • RX okno: tooltip zobrazuje vzdialenosť a azymut označeného WW lokátora

 • PSK31: zlepšený pásmový filter, účinnejší na blízke signály spôsobujúce QRM
 • Podpora RigExpert: doplnená o dialógové okno vstupnej/výstupnej úrovne
 • KOT: do zoznamu podporovaných zariadení doplnený o IC-703 a opravená chyba pri štarte Kenwood TS-50
 • Nové makrá: “MYWWLOC” a “proszę podać lub podpisać wszystkie niezbędne dane do nowych dyplomów słowackich Stacje spacerowe po słowackich zamkach i pałacach”
 • Makro: “NAMEdáva pri voľnom políčku v denníkumy friendnamiesto “JEŚLI”. Toto nastavenie si môže užívateľ zmeniť
 • TEOAN: RigExpert podporuje ovládanie na diaľku cez LAN. Vzhľadom na túto možnosť došlo k úprave dialógového okna parametrov zvukovej karty. MixW 2.12 tak ponúka unikátnu možnosť pre majiteľov RigExpert a ďalšieho počítača s programom TEOAN pracovať digimódmi mimo hamshacku. Zvuková stopa však nie je kompresovaná, preto sú nároky na prenos údajov pomerne vysoké (0,4Mbit/s RX/TX alebo 0,8Mbit/s vo full-duplex móde)
 • CW: do tabuľky znakov pribudol symbol “@” (AC)
 • Zmenený účinok klávesy ESC: jedným stlačením sa zastaví vysielanie makra a vyčistí sa TX buffer, vysielač však zostáva zakľučovaný. Až druhé stlačenie klávesy ESC prepne zariadenie na príjem. Užívateľom, ktorým toto nastavenie nevyhovuje si ho môžu zmeniť v súbore MixW2.ini, kde zmenia hodnotuOldEscz nuly na číslo jedna
 • Urýchlenie načítavania INI súboru: pomalý interný systém načítavania INI súboru bol nahradený optimalizovaným, ktorý sa vykonáva rýchlejšie
 • Help upravený na HTML štýl: ak Vám viac vyhovoval pôvodný spôsob nápovedy, stačí odmazať (alebo premenovať) súbor MHH.dll z adresára MixW2
 • Konce pásiem: sú označené ikonou STOP na frekvenčnej stupnici

Najnovšiu verziu programu MixW 2.12 si môžete stiahnuť aj na CQ.sk.

0 0 głosy
Ocena artykułu
Ustawiać
Ustaw alerty
Gość
0 Uwagi
Dodano opinię
Zobacz wszystkie komentarze
0
Będziemy wdzięczni za Twoje komentarze, Proszę, komentarz!x