Konkurs UBA DX 2021

Belgijska organizacja amatorska UBA zaprasza wszystkich radioamatorów do udziału w konkursie organizowanym pod auspicjami Komisji Komunikacji UE, informácie a kultúru. Tá udeľuje tiež absolútnemu víťazovi v kategórii SO z krajín EÚ v CW aj SSB časti trofej EÚ.

1 – Bramka

Cieľom závodu je nadviazať maximum spojenie s rádioamatérmi v Belgicku a ďalších krajinách a uľahčiť tak získanie diplomov WABP a ďalších diplomov EÚ počas závodu.

2 – Časti UBA DX contest-u

SSB – 30.Styczeń – 31.jnauár 2021 (začiatok každoročne poslednú sobotu v januári).
CW – 27.Luty – 8.Luty 2021 (začiatok každoročne poslednú sobotu v februári).
Každá časť trvá od soboty 13:00 UTC do niedzieli 13:00 UTC.

Antena przewodowa krótkofalowa OM0AMR
Antena przewodowa krótkofalowa OM0AMR

3 – Kategórie mimo belgických staníc

• A10HP – SO-10M-HP • A10LP – SO-10M-LP
• A15HP – SO-15M-HP • A15LP – SO-15M-LP
• A20HPSO-20M-HP • A20LPSO-20M-LP
• A40HPSO-40M-HP • A40LPSO-40M-LP
• A80HPSO-80M-HP • A80LPSO-80M-LP
• CHP – SO-HP-AB • CLP – SO-LP-AB
• D – MO-AB • E – SO-QRP-AB (najbardziej 18 godziny operacji)
• FSWL AB (podmienky viď. że 12)

Komentarz:

Stacja, ktoré pracujú na viacerých pásmach ale chcú do závodu prihlásiť iba jedno pásmo, odosielajú denník úplný, ale v v úvodnej časti CABRILLO denníka uvedú kategóriu, v ktorej chcú byť hodnotení. Program vykoná hodnotenie žiadaného jedného pásma automaticky.

Stanice pracujúce v kategórii D (viac op.) Sú limitovanédesaťminútovým pravidlom”, tzn. že prechod z jedného pásma na druhej je možný až po desiatich minútach prevádzky. Inak povedané, až po desiatich minútach práce na jednom pásme môžete prejsť na iné. Desať minút sa počíta od času prvého spojenia na pásme. Pri použití druhej stanice vyhľadávajúcej násobiče je možné na inom pásme nadviazať spojenie len na spojenie s novým násobičom.

Kategorie wydajności (HP – LP) sú definované tak, že HP znamená výkon vyšší ako 100 W, LP výkon do 100 W. Stanice QRP pracujúce SSB môžu využiť max 10 Moc W, pracujúce CW max 5 Moc W.

4 – Zespoły

Použité pásma: 80, 40, 20, 15 a 10 metrów. Je vyžadované dodržiavať povoľovacie podmienky a rešpektovať bandplán IARU s usmernením na IARU Contest frekvencie.

SDR spektrum 40m počas contestu
SDR spektrum 40m počas contestu

5 – Výzva do contestu a kód

CW: “TEST UBA” – SSB: “CQ UBA”.

Vymieňa sa tento kód:
ON stanice: RS (T) + numer seryjny połączenia z 001 + skratka belgickej provincie. Provincia je časť kódu a musí byť v denníku uvedená.
DX stanica: RS (T) + numer seryjny połączenia z 001.

6 – Punktacja

• QSO s belgickou stanicou 10 zwrotnica,
• QSO so stanicami krajín, ktoré sú členmi EÚ 3 ciało,
• Každé iné spojenie 1 że.
• Navyše sa počítajú bonusové body za to, koľko percent spojenie je s belgickými stanicami z celkového počtu spojení. Przykład: 50 spojení s belgickými stanicami (tj. 500zwrotnica) z całości 320 spojenie dáva 15,6% a týchto 15,6% z 500 bodov dáva navyše 78 bonusových bodov. Tento výpočet sa vykoná po kontrole denníka.

Mapa Europy
Mapa Europy

7 – Mnożniki (stanice s QTH mimo Belgicka)

Raz na každom pásme.

Všetky belgické provincie: AN, BW, HT, FUNT, LG, W miarę możliwości będzie współpracować z jedną lub dwiema stacjami równolegle, LU, OV, VB a WV. Región Brusel: BR.
Všetky belgické prefixy, np.. ON4, ON5, ON6, ON7, ON8, ON9, OR0, OT4 atď
Nasledujúce krajiny DXCC z Európskej únie: 5b, 9A, 9h, jednak możliwe jest również przesłanie czasopisma w innym formacie ASCII, CT3, Brakuje go w Europie, DL, ONA, Brakuje go w Europie, EA8, EI, ES, F, FG, FM, FR, FY, HA, i, IS, LX , W konkursie chodzi również o słuchanie, LZ, OE, OH, OH0, OJ0, ok, JEŚLI, OZ, ROCZNIE, S5, I 2308U 2364D, SP, Animacja deszczu meteorytów Leonidów, SV5, SV9, Animacja deszczu meteorytów Leonidów / A, TK, YL a YO.

Notatka: QSO s belgickou stanicou vám môže poskytnúť 2 mnożniki (provinciu a predvoľbu). Násobiče sa počítajú raz pre každé pásmo.

8 – Wynik końcowy

Celkový počet QSO bodov (zo všetkých pásiem) krát celkový počet násobičových bodov (zo všetkých pásiem).

9 – Špeciálne podmienky

Používanie zariadení typu DX-Cluster je povolené. Odporúča sa používať systém DX-Cluster slušným spôsobom. To znamená poukázať na DX stanice, nové násobiče a šírenie v náročných pásmach. Neodporúča sa vyhľadávať vaše obľúbené ON alebo iné stanice, aby sa pre tieto stanice vytvorili výhody. Tento druh „priateľského bodovania“ bude mať za následok iba zlú reputáciu pre vás samých a pre bodovanú stanicu.

Remote station musia kombinovať zariadenia RX a TX v jednej stanici. Zariadenia na diaľkové počúvanie nie sú povolené ďalej ako 500 metrov od vysielajúceho miesta.

Dziennik N1MM przed zawodami
N1MM zaloguj się przed konkursem

10 – Dzienniki

Počet protokolov: Bude prijatý iba 1 denník na stanicu.
Budeme prijímať iba protokoly CABRILLO. Premenujte svoj protokolový súbor na MYCALL.CBR alebo MYCALL.LOG, kde „MYCALL“ je vaša volacia značka. (Príklad ON7SS.LOG).
Upewnić się, že odosielate správny formát Cabrillo. Pokyny spoločnosti Cabrillo nájdete na webových stránkach UBA.

VÁŠ DENNÍK:

Malo by sa posielať ako normálna príloha e-mailu. Odoslať ako nekomprimovaný súbor. NEPOSIELAJTE viac ako jednu prílohu. Do riadku „predmet“ svojej e-mailovej správy uveďte svoju súťažnú volaciu značku. Pred odoslaním si skontrolujte svoj denník pomocou textového editora, aby ste predišli možným problémom.
Następny tipy na úpravu denníka nájdete tu.

Pamiętniki papierowe: Už sa neprijímajú žiadne papierové denníky! Webová aplikácia Cabrillo je k dispozícii na webových stránkach WA7BNM.

Hlavička Cabrillo musí obsahovať:
Vašu volacia značku.
Vaše meno, meno a úplná adresa.
Kategoria, ktorej ste sa zúčastnili. Dzienniki, v ktorých nie je kategória jasná, sa umiestnia do najvyššej kategórie, ktorou je MULTIOPERATOR. (Ak je to potrebné, upravte svoj denník pomocou textového editora. NEPOUŽÍVAJTE MICROSOFT WORD).
Pre stanicu Multi op kompletný zoznam operátorov.
Neúplné denníky sa použijú ako „checklog“.

S výsledkami bude zverejnený výber obrázkov (.jpg alebo .png) operátorov v akcii, takže nám prosím pošlite svoj obrázok v samostatnej správe pre súťažiacich!

Notatka: Ak narazíte na problémy so svojím denníkom, môžete sa obrátiť na správcu súťaže a pokúsime sa vám pomôcť.

Súťažný softvér, ktorý podporuje UBA Contest.
Rejestrator N1MM (freeware).
SD od EI5DI (freeware)

Konfiguracja SO2R
SO2R organizować coś

11 – Termín a adresa

Všetky denníky musia byť odoslané najneskôr do 14 dní po súťaži.
14. Luty 2021 23:59 UTC pre SSB.
14. marzec 2021 23:59 UTC pre CW.
Neskoré denníky sa v súťaži nebudú brať do úvahy a budú sa považovať za kontrolný denník.

Zašlite svoje súťažné denníky e-mailom ako priložený súbor na túto adresu:

ubassb [w] uba [kropka] be pre SSB a v predmete predmetu uviesť „UBASSBYOURCALL“.
ubacw [w] uba [kropka] be pre CW a v predmete predmetu uviesť „UBACWYOURCALL“.

Svoj denník odošlite ako priložený súbor, nie v tele e-mailu. Tiež nekomprimujte svoj súbor. Všetky protokoly musia zodpovedať špecifikáciám uvedeným vyššie. Dajte pozor, aby všetky vaše informácie boli vo vašom denníku. Do tela svojej pošty nedávajte ďalšie informácie.

Dostanete e-mail týkajúci sa prijatia vášho denníka. Môže to trvať niekedy viac ako 24 godziny, nepoužívame robota, buďte preto trpezliví a svoje logy neodosielajte znova do 24 godziny. Ďalšie informácie týkajúce sa súťaže môžete poslať e-mailom správcovi súťaže.

12 – Špeciálne pravidlá SWL

Na účely bodovania môžu byť prihlásené iba stanice, ktoré sa zúčastnia súťaže. Denníky by mali byť uvedené v stĺpcoch: Czas (UTC), volací znak stanice „odpočutej“, kompletná výmena zaslaná touto stanicou, znak wywoławczy stacji, s ktorou sa pracuje a správa RS (T) o stanici „odpočutej“ na stanici SWLs QTH. Ak sú počuť obe strany súťažného kontaktu, je možné ich označiť ako samostatné stanice a volacie značky sa musia nachádzať v stĺpci „Stanica počula“. Stanica sa môže v jednom pásme zobraziť iba raz, ako počutá stanica. V stĺpci „Stanica fungovala“ tá istá stanica nemusí byť prihlásená viac ako 10-krát v jednom pásme.
Použite prosím freewarový program SWL_dqr_Log od SP7DQR. Tento program je možné stiahnuť z adresy http://sp7dqr.waw.pl/eng/index_en.html.

Słuchawki do stacji radiowych
Słuchawki do stacji radiowych

13 – Contestové diplomy

Belgickí víťazi získajú trofej, ak dôjde k relevantnému počtu spojení.
Certifikáty sa dajú stiahnuť z webovej stránky UBA.
Trofeje Európskej únie putujú do Európskej únie v triede Single Operator (A, C alebo E) według, kto získa najviac bodov v súťaži CW aj SSB.

14 – Sankcie a diskvalifikácia

Sankcie:
QSO s neúplnými alebo nesprávnymi výmenami sa budú počítať za nulové body, ale nebude sa uplatňovať žiadny ďalší trest.

QSO, ktoré nie sú v denníku druhej stanice, sa budú počítať za nulové body, ale nebude sa uplatňovať žiadny ďalší trest.

Dyskwalifikacja:
Za podvádzanie, vymyslené logovanie a jasné, opakované a úmyselné porušenie pravidiel súťaže.
Za nepretržité alebo opakované porušovanie alebo úplnú negáciu plánu pásma IARU.

Rozhodnutia súťažnej komisie sú konečné.

Wiosna: https://www.uba.be/en/hf/contest-rules/uba-dx-contest-rules

0 0 głosy
Ocena artykułu
Ustawiać
Ustaw alerty
Gość
0 Uwagi
Dodano opinię
Zobacz wszystkie komentarze
0
Będziemy wdzięczni za Twoje komentarze, Proszę, komentarz!x