UBA DX Contest 2021

Belgická amatérska organizácie UBA pozýva všetky rádioamatérov k účasti v conteste usporiadanom pod patronátom komisie EU pre komunikáciu, informácie a kultúru. Tá udeľuje tiež absolútnemu víťazovi v kategórii SO z krajín EÚ v CW aj SSB časti trofej EÚ.

1 – Cieľ

Cieľom závodu je nadviazať maximum spojenie s rádioamatérmi v Belgicku a ďalších krajinách a uľahčiť tak získanie diplomov WABP a ďalších diplomov EÚ počas závodu.

2 – Časti UBA DX contest-u

SSB – 30.január – 31.jnauár 2021 (začiatok každoročne poslednú sobotu v januári).
CW – 27.február – 8.február 2021 (začiatok každoročne poslednú sobotu v februári).
Každá časť trvá od soboty 13:00 UTC do nedele 13:00 UTC.

Drôtová anténa OM0AMR na krátke vlny
Drôtová anténa OM0AMR na krátke vlny

3 – Kategórie mimo belgických staníc

• A10HP – SO-10M-HP • A10LP – SO-10M-LP
• A15HP – SO-15M-HP • A15LP – SO-15M-LP
• A20HP – SO-20M-HP • A20LP – SO-20M-LP
• A40HP – SO-40M-HP • A40LP – SO-40M-LP
• A80HP – SO-80M-HP • A80LP – SO-80M-LP
• CHP – SO-HP-AB • CLP – SO-LP-AB
• D – MO-AB • E – SO-QRP-AB (najviac 18 hodín prevádzky)
• F – SWL AB (podmienky viď. bod 12)

Poznámky:

Stanice, ktoré pracujú na viacerých pásmach ale chcú do závodu prihlásiť iba jedno pásmo, odosielajú denník úplný, ale v v úvodnej časti CABRILLO denníka uvedú kategóriu, v ktorej chcú byť hodnotení. Program vykoná hodnotenie žiadaného jedného pásma automaticky.

Stanice pracujúce v kategórii D (viac op.) Sú limitované „desaťminútovým pravidlom“, tzn. že prechod z jedného pásma na druhej je možný až po desiatich minútach prevádzky. Inak povedané, až po desiatich minútach práce na jednom pásme môžete prejsť na iné. Desať minút sa počíta od času prvého spojenia na pásme. Pri použití druhej stanice vyhľadávajúcej násobiče je možné na inom pásme nadviazať spojenie len na spojenie s novým násobičom.

Výkonové kategórie (HP – LP) sú definované tak, že HP znamená výkon vyšší ako 100 W, LP výkon do 100 W. Stanice QRP pracujúce SSB môžu využiť max 10 W výkon, pracujúce CW max 5 W výkon.

4 – Pásma

Použité pásma: 80, 40, 20, 15 a 10 metrov. Je vyžadované dodržiavať povoľovacie podmienky a rešpektovať bandplán IARU s usmernením na IARU Contest frekvencie.

SDR spektrum 40m počas contestu
SDR spektrum 40m počas contestu

5 – Výzva do contestu a kód

CW: „TEST UBA“ – SSB: „CQ UBA“.

Vymieňa sa tento kód:
ON stanice: RS (T) + poradové číslo spojenia od 001 + skratka belgickej provincie. Provincia je časť kódu a musí byť v denníku uvedená.
DX stanica: RS (T) + poradové číslo spojenia od 001.

6 – Bodovanie

• QSO s belgickou stanicou 10 bodov,
• QSO so stanicami krajín, ktoré sú členmi EÚ 3 body,
• Každé iné spojenie 1 bod.
• Navyše sa počítajú bonusové body za to, koľko percent spojenie je s belgickými stanicami z celkového počtu spojení. Príklad: 50 spojení s belgickými  stanicami (tj. 500bodov) z celkového počtu 320 spojenie dáva 15,6% a týchto 15,6% z 500 bodov dáva navyše 78 bonusových bodov. Tento výpočet sa vykoná po kontrole denníka.

Mapa Európy
Mapa Európy

7 – Násobiče (stanice s QTH mimo Belgicka)

Raz na každom pásme.

Všetky belgické provincie: AN, BW, HT, LB, LG, NM, LU, OV, VB a WV. Región Brusel: BR.
Všetky belgické prefixy, napr. ON4, ON5, ON6, ON7, ON8, ON9, OR0, OT4 atď …
Nasledujúce krajiny DXCC z Európskej únie: 5B, 9A, 9H, CT, CT3, CU, DL, EA, EA6, EA8, EI, ES, F, FG, FM, FR, FY, HA, I, IS, LX , LY, LZ, OE, OH, OH0, OJ0, OK, OM, OZ, PA, S5, SM, SP, SV, SV5, SV9, SV / A, TK, YL a YO.

Poznámka: QSO s belgickou stanicou vám môže poskytnúť 2 násobiče (provinciu a predvoľbu). Násobiče sa počítajú raz pre každé pásmo.

8 – Konečné skóre

Celkový počet QSO bodov (zo všetkých pásiem) krát celkový počet násobičových bodov (zo všetkých pásiem).

9 – Špeciálne podmienky

Používanie zariadení typu DX-Cluster je povolené. Odporúča sa používať systém DX-Cluster slušným spôsobom. To znamená poukázať na DX stanice, nové násobiče  a šírenie v náročných pásmach. Neodporúča sa vyhľadávať vaše obľúbené ON alebo iné stanice, aby sa pre tieto stanice vytvorili výhody. Tento druh „priateľského bodovania“ bude mať za následok iba zlú reputáciu pre vás samých a pre bodovanú stanicu.

Remote station musia kombinovať zariadenia RX a TX v jednej stanici. Zariadenia na diaľkové počúvanie nie sú povolené ďalej ako 500 metrov od vysielajúceho miesta.

N1MM log pre contesty
N1MM log pre contesty

10 – Denníky

Počet protokolov: Bude prijatý iba 1 denník na stanicu.
Budeme prijímať iba protokoly CABRILLO. Premenujte svoj protokolový súbor na MYCALL.CBR alebo MYCALL.LOG, kde „MYCALL“ je vaša volacia značka. (Príklad ON7SS.LOG).
Uistite sa, že odosielate správny formát Cabrillo. Pokyny spoločnosti Cabrillo nájdete na webových stránkach UBA.

VÁŠ DENNÍK:

Malo by sa posielať ako normálna príloha e-mailu. Odoslať ako nekomprimovaný súbor. NEPOSIELAJTE viac ako jednu prílohu. Do riadku „predmet“ svojej e-mailovej správy uveďte svoju súťažnú volaciu značku. Pred odoslaním si skontrolujte svoj denník pomocou textového editora, aby ste predišli možným problémom.
Ďalšie tipy na úpravu denníka nájdete tu.

Papierové denníky: Už sa neprijímajú žiadne papierové denníky! Webová aplikácia Cabrillo je k dispozícii na webových stránkach WA7BNM.

Hlavička Cabrillo musí obsahovať:
Vašu volacia značku.
Vaše meno, meno a úplná adresa.
Kategória, ktorej ste sa zúčastnili. Denníky, v ktorých nie je kategória jasná, sa umiestnia do najvyššej kategórie, ktorou je MULTIOPERATOR. (Ak je to potrebné, upravte svoj denník pomocou textového editora. NEPOUŽÍVAJTE MICROSOFT WORD).
Pre stanicu Multi op kompletný zoznam operátorov.
Neúplné denníky sa použijú ako „checklog“.

S výsledkami bude zverejnený výber obrázkov (.jpg alebo .png) operátorov v akcii, takže nám prosím pošlite svoj obrázok v samostatnej správe pre súťažiacich!

Poznámka: Ak narazíte na problémy so svojím denníkom, môžete sa obrátiť na správcu súťaže a pokúsime sa vám pomôcť.

Súťažný softvér, ktorý podporuje UBA Contest.
N1MM Logger (freeware).
SD od EI5DI (freeware)

SO2R setup
SO2R setup

11 – Termín a adresa

Všetky denníky musia byť odoslané najneskôr do 14 dní po súťaži.
14. februára 2021 23:59 UTC pre SSB.
14. marca 2021 23:59 UTC pre CW.
Neskoré denníky sa v súťaži nebudú brať do úvahy a budú sa považovať za kontrolný denník.

Zašlite svoje súťažné denníky e-mailom ako priložený súbor na túto adresu:

ubassb [at] uba [dot] be pre SSB a v predmete predmetu uviesť „UBASSB – YOURCALL“.
ubacw [at] uba [dot] be pre CW a v predmete predmetu uviesť „UBACW – YOURCALL“.

Svoj denník odošlite ako priložený súbor, nie v tele e-mailu. Tiež nekomprimujte svoj súbor. Všetky protokoly musia zodpovedať špecifikáciám uvedeným vyššie. Dajte pozor, aby všetky vaše informácie boli vo vašom denníku. Do tela svojej pošty nedávajte ďalšie informácie.

Dostanete e-mail týkajúci sa prijatia vášho denníka. Môže to trvať niekedy viac ako 24 hodín, nepoužívame robota, buďte preto trpezliví a svoje logy neodosielajte znova do 24 hodín. Ďalšie informácie týkajúce sa súťaže môžete poslať e-mailom správcovi súťaže.

12 – Špeciálne pravidlá SWL

Na účely bodovania môžu byť prihlásené iba stanice, ktoré sa zúčastnia súťaže. Denníky by mali byť uvedené v stĺpcoch: Čas (UTC), volací znak stanice „odpočutej“, kompletná výmena zaslaná touto stanicou, volací znak stanice, s ktorou sa pracuje a správa RS (T) o stanici „odpočutej“ na stanici SWLs QTH. Ak sú počuť obe strany súťažného kontaktu, je možné ich označiť ako samostatné stanice a volacie značky sa musia nachádzať v stĺpci „Stanica počula“. Stanica sa môže v jednom pásme zobraziť iba raz, ako počutá stanica. V stĺpci „Stanica fungovala“ tá istá stanica nemusí byť prihlásená viac ako 10-krát v jednom pásme.
Použite prosím freewarový program SWL_dqr_Log od SP7DQR. Tento program je možné stiahnuť z adresy http://sp7dqr.waw.pl/eng/index_en.html.

Slúchadla pri rádiostanic
Slúchadla pri rádiostanic

13 – Contestové diplomy

Belgickí víťazi získajú trofej, ak dôjde k relevantnému počtu spojení.
Certifikáty sa dajú stiahnuť z webovej stránky UBA.
Trofeje Európskej únie putujú do Európskej únie v triede Single Operator (A, C alebo E) podľa toho, kto získa najviac bodov v súťaži CW aj SSB.

14 – Sankcie a diskvalifikácia

Sankcie:
QSO s neúplnými alebo nesprávnymi výmenami sa budú počítať za nulové body, ale nebude sa uplatňovať žiadny ďalší trest.

QSO, ktoré nie sú v denníku druhej stanice, sa budú počítať za nulové body, ale nebude sa uplatňovať žiadny ďalší trest.

Diskvalifikácia:
Za podvádzanie, vymyslené logovanie a jasné, opakované a úmyselné porušenie pravidiel súťaže.
Za nepretržité alebo opakované porušovanie alebo úplnú negáciu plánu pásma IARU.

Rozhodnutia súťažnej komisie sú konečné.

Prameň: https://www.uba.be/en/hf/contest-rules/uba-dx-contest-rules

0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x