Priateľstvo bez hraníc

FIRAC – Federation International Radio Amateurs Cheminots je Združenie rádioamatérov železničiarov (ZRŽ) a vzniklo v roku 1964 v Hamburgu. U nás však v minulosti nebolo možné pracovať v takýchto organizáciách, a preto pobočka FIRAC-u vznikla v bývalom Česko – Slovensku až v druhej polovici roku 1990 a 6. októbra 1990 bola prijatá medzi ostatné pobočky. Svoju činnosť začalo ZRŽ až v roku 1991 ako jedna zo sekcií FISAIC-u.

Slovenskí a českí železničiari majú spoločnú sekciu v rámci celého sveta a jej predsedom je Ladislav Toth z Kamenína. V neďalekom Štúrove pracuje na Automatickej telefónnej ústredni ako majster, ktorý má svoju volaciu značku OM5AM. Na Slovensku je 18 a v Čechách 46 členov. Bývalí kolegovia a kamaráti sa združili aj z toho dôvodu, že každá sekcia musí mať aspoň 50 členov.Prvoradým cieľom FIRAC-u je upevňovať medzinárodnú spoluprácu a priateľstvo medzi rádioamatérmi – železničiarmi pod heslom „Priateľstvo bez hraníc.“ Tí rádioamatéri, ktorí nemajú založenú odbočku FIRAC-u patria do skupiny MC, čiže Miscellaneous, napr. India VU, Izrael 4Z4 a pod. Každý rok sú usporiadané medzinárodné preteky FIRAC. Na krátkych vlnách (KV) sú dvoje preteky a na veľmi krátkych vlnách (VKV) jedny preteky. Preteky na VKV sú usporiadané pre všetkých rádioamatérov a preteky na KV iba pre členov FIRAC-u.

Na pretekoch KV v roku 2001 v telegrafnej časti získal náš člen Ľudovít Takáč z Nových Zámkov s volacou značkou OM5AL 1. cenu a na 2. mieste sa umiestnil Ing. Jiří Peček OK2QX z Přerova. V roku 2002 v pretekoch VKV získal 3. miesto Ladislav Toth OM5AM z Kamenína. Na krátkovlnných pretekoch sa zúčastnilo asi 200 členov z celého sveta, napríklad z Indie, USA, Izraela. Na VKV pretekoch súťažilo približne 100 členov, ale iba z Európy, pretože šírenie rádiových vĺn na VKV nie je možné cez Atlantik.

– Obsadenie pretekov je každý rok iné. Pre lepší rozhľad uvediem, že na svete existuje celosvetová organizácia rádioamatérov ARRL a IARU, hoci ešte aj dnes sú krajiny, kde rádioamatérska činnosť nie je povolená. U nás, na Slovensku, sa väčšina rádioamatérov združuje v Slovenskom zväze rádioamatérov (SZR) a takisto aj v Čechách. Rádioamatéri môžu byť registrovaní aj v SZR aj vo FIRAC-u, -zasväcuje nás do problematiky L. Tóth.

A ako vlastne takáto súťaž vyzerá? – Rádioamatér počas pretekov vysiela z domáceho QTH, to je označenie pre domáce stanovište, a snaží sa urobiť čo najviac spojení s rádioamatérmi, – pokračuje vo svojom rozprávaní. – Za každé spojenie sú dva body a potom sa to násobí s násobičmi. Násobičmi sú prefixy, ktorými sú prvé dve písmená volacej značky, napr. OM pre Slovensko, OK pre Česko) či DL pre Nemecko. Súčet bodov krát násobiče dávajú celkový počet bodov.

Počas existencie spoločného združenia FIRAC-u OK a OM boli najúspešnejšie roky 2001/2002. Každý rok na kongrese FIRAC je vyhodnotenie uplynulého roka, kde sa odovzdávajú aj ocenenia. Kongres sa koná vždy v inej krajine. U nás sa zatiaľ neuskutočnil, ale v roku 1999 bol v Prahe. Zúčastňuje sa ho okolo 200 členov. Čo musí spĺňať záujemca – rádioamatér, aby sa dostal do združenia, nám objasňuje Ladislav Tóth:
-Rádioamatéri sú rozdelení do rôznych tried podľa predpisov a musia absolvovať rádioamatérske skúšky. Na ich základe si možno požiadať o vlastné povolenie na prevádzkovanie rádioamatérskych vysielacích staníc. Jedna z najdôležitejších a najťažších požiadaviek je, aby rádioamatér ovládal veľmi dobre Morseovu abecedu, ktorá dokázala odradiť už nejedného záujemcu. Rádioamatéri pracujú na rádioamatérskych kmitočtoch, na ktorých môžu vysielať časovo neobmedzene, ale musia dodržiavať povoľovacie podmienky.

Najčastejšími témami sú počasie, rozprávanie o svojom vysielacom zariadení, anténových systémoch, ale aj o dosiahnutých úspechoch. Je zakázané vysielať správy, ktoré oficiálne vysiela rozhlas a televízia, vulgarizmy, hanobenie, ba ani odkaz pre tretiu osobu, ktorá nie je členom organizácie. Členský príspevok do FIRAC-u je 20 Sk za rok a členom sa môže stať aj neželezničiar, ktorý sympatizuje so železnicami a hlásiť sa môže na čísle 927/488, alebo 925/497.

Slovenských rádioamatérov – železničiarov podporuje aj GR ŽSR, kde sú tieto aktivity združené na Odbore sociálnom a ekonomiky práce v rámci FISAIC-u. V spolupráci s odborom pre prácu s verejnosťou zabezpečili aj vydanie QSL-lístkov, ktorými rádioamatéri potvrdzujú spojenia a tak robia dobré meno a propagáciu ŽSR po celom svete. Ako vidieť, železničiarov nespájajú iba koľajnice, ale aj elektromagnetické vlny.

Prebraté zo stránok Železníc Slovenskej republiky

0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x
()
x