Príprava na skúšky – s programom Test OK1DUO

Možno tento program viacerí už poznajú, ba sa s ním pripravovali na skúšky niekedy v minulých rokoch. Aj keď tento program patrí medzi staršie, jeho výhodou je lokalizácia do našich jazykových podmienok. Tento popis sa týka verzie pre DOS, pretože je to jediný program takéhoto druhu s minimálnymi HW nárokmi. To môže byť výhoda, ak nie je k dispozícii iba starší PC bez Windows (v krúžkoch pre deti, staré notebooky a pod.)

Inštalácia spočíva v extrahovaní súborov z komprimovaného archívu na pevný disk alebo disketu. Zabraté miesto je len 64 kilobajtov. S programom som sa učil na skúšky na notebooku 386 s VGA pričom sa za celú dobu používania nevyskytli žiadne problémy v DOS-e ani po spustení v okne Win 3.11.

Po spustení vás privíta hlavná obrazovka programu, v ktorej sa vyberá téma testu: Q-kódy, skratky alebo prefixy a to pre triedy D,C a B. Ovládanie klávesnicou je veľmi jednoduché a obmedzuje sa na niekoľko prevažne numerických kláves.

Test prebieha formou otázky s troma možnými odpoveďami, z ktorých je jedna správna. Ak si nie je odpovedajúci istý, môže si vyvolať nápovedu alebo prehodiť otázku. V prípade správnej odpovedi nasleduje ďalšia otázka, pri nesprávnej sa ešte objaví na obrazovke oznam “Správna odpoveď”, ale program sa už pýta ďalšiu otázku. Počet zostávajúcich, správne a nesprávne zodpovedaných otázok testu je na spodku obrazovky.

Po vyčerpaní otázok alebo prerušení sa ešte objaví percentuálne vyhodnotenie úspešnosti a zoznam najčastejších chýb. Z nich sa vytvára zoznam otázok, ktorý je možné pri “reparáte” opraviť.


Podľa mňa nedocenenou výhodou je obrovská variabilita programu. Zvládne to iba skúsenejší používateľ počítača, pretože ide o manuálne prepísanie konfiguračného súboru. Okrem toho si užívateľ môže vytvoriť úplne vlastný test, ktorý nemusí mať s rádioamatérčením vôbec nič spoločného (násobilka, jazyky,…).

Ovládanie aj funkčnosť programu je veľmi dobrá. Pri rozsiahlejších testoch (napr.250 otázok) mi už robilo ťažkosti ťukanie na správne klávesy. Formulácie sú pomerne dobré, ak niekomu nevyhovujú, môže si ich preformulovať. S Testom OK1DUO môžem vyjadriť len spokojnosť.

Test OK1DUO nájdete v sekcii “Na stiahnutie” CQ.sk.

Pridaj komentár