Softwarový spektrálny analyzátor SpectraRTA

SpectraRTA je výkonný dvojkanálový NF spektrálny analyzátor v reálnom čase. Využij ho každý konštruktér pri meraní na NF zariadeniach ako sú predzosilňovače, zosilňovače, filtre, fázovacie články,…. Program pracuje na počítači s Windows 95 a novším a akoukoľvek zvukovou kartou. Súčasťou je aj generátor rôznych signálov (ružový/biely šum, tóny, rozmietaný sínusový signál atď.).

SpectraRTA sa inštaluje spustením inštalačného súboru. V shareware inštalácii sa zadáva dočasný registračný kľúč, s ktorým budete môcť program časovo obmedzene používať. Po zaplatení získate autorizačný kľúč, ktorý je unikátny pre každý počítač. Po skončení inštalácie ubudnú na disku približne 3 MB.

Stĺpcové spektrum meraného signálu SpectraRTA na prvý pohľad zaujme grafikou a množstvom funkcií, ktoré ponúka. Pritom ovládanie je veľmi intuitívne. Najväčšiu časť obrazovky zaberá virtuálny displej spektroskopu. Naľavo sú ovládacie tlačidlá, ktorými sa spúšťa a zastavuje meranie, vyberá spôsob zobrazenia (spojité/stĺpcové), rozsah merania a zobrazenie dát. Tie je možné ukladať do 4+1 pamätí. Nad displejom je ovládací pruh programu s najdôležitejšími funkciami.

„Settings“ nastavuje vlastnosti zvukovej karty, čiže vzorkovanie, frekvenčný rozsah a kanály. „Calibrate“ umožňuje s externým generátorom nastaviť úroveň 0 dB, čím budú namerané hodnoty vzťahované k reálnej úrovni, nie relatívnej.

„Generator“ je interná ulita, ktorá poskytuje množstvo meracích signálov. Okrem ružového a bieleho šumu a jednotónového signálu aj sled tónov, rozmietať signál či dvojtónu na meranie IMD.

„Recorder“ je záznamník privádzaného signálu. Užívateľ má široký výber vzorkovacích frekvencií, bitovej hĺbky a kanálov. Za nevšednú je možné označiť funkciu filtrovania signálu (dolno-, hornopriepustným a výrezovým filtrom).

Meracie prístroje

„Delay“ je oneskorenie merania, čo sa využije pri eliminácii prechodových javov vznikajúcich napríklad po zapnutí. „Meters“ sú virtuálne ručičkové meracie prístroje pre oba kanály. „Narrowband“ je jemný spektroskop. Základné meranie je totiž pomerne hrubé, ak však požadujeme zvýšené rozlíšenie pri meraní, aktivujeme ho touto funkciou. Vyžaduje však výkonnejší procesor.

Spektogram
 

Reverb

„Spectogram“ slúži na časové zobrazenie amplitúdy meraného signálu. Dá sa povedať, že je podobný „vodopádom“ programov DigiPan či MixW. „Reverb“ je meranie odrazov, najmä odrazov akustického priestoru.

„Phase“ je meranie fázového posunu medzi dvoma signálmi. „Macro“ slúži na preddefinovanie meracieho procesu.

Okrem zobrazenia NF spektra program umožňuje niekoľko meraní: THD (Total Harmonic Distortion), IMD (InterModulation Distortion), SNR (Signal to Noise Ratio), NF (Noise Figure) a SINAD (Signal to Noise and Distortion). Vysvetlenie týchto meraní je vo výborne spracovanej dokumentácii a každé z nich by si zaslúžilo samostatný fundovaný článok.

Dáta je možné ukladať do pamätí, alebo vytlačiť, či obrazovku displeja vytlačiť. Potešila aj možnosť nakopírovania dát do schránky, čo umožňuje ich ďalšie spracovanie napríklad v Exceli.

Teoretický dynamický rozsah merania pri 16 bitoch je 96 decibelov. Prakticky sa však dosahuje rozsah približne 80 decibelov, pretože počítač je sám o sebe zdrojom šumov a rušenia, ktoré znižujú presnosť merania. Rýchla Fourierova transformácia, ktorú SpectraRTA využíva, z hľadiska presnosti rozlíšenia frekvencie má odchýlku maximálne niekoľko desatín Hz.

Ak si nejaký program zaslúži päť hviezdičiek, tak je to SpectraRTA. Nájdete ju na CQ.sk v sekcii „Na stiahnutie“.

5 1 hlas
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x