Rozhlasové vysielania na KV

Príspevok adresovaný na portál www.cq.sk – Milan, OM3TBG

Chcem sa poďakovať Karlovi OK1HCG za jeho upozornenie na tomto portáli na program EURO-TX 5.2. ( www.425dxn.org/swls/bdxc/eurotx/ ). Program sa mi páči a je s ním zábava.

Rád by som tu pre prípadných záujemcov uviedol niektoré ďalšie miesta na Internete, kde je ponuka užitočných a aktuálnych informácií pre BCLs.

Ide o databázy KV rozhl. vysielania v celosvetovom meradle, vo všetkých jazykoch a určené nie len pre Eu. Informácie pomôžu pri monitorovaní vzdialených rozhl. staníc, napr. z Oceánie, Nového Zélandu a Austrálie, ktoré, aj keď nevysielajú pre Eu, počuť ich tu niekedy prekvapivo dobre a prinášajú tak svedectvo o momentálnom stave podmienok šírenia na danom kmitočtovom pásme.
www.addx.de/Hfpdat/plaene.php
HFCC, Public data, Operational Schedule A05
www.eibi.de.vu
www.primetimeshortwave.com/
Stránky SW BC Tomasa Hooda NW7US a jeho zaujímavá biografia

Dostaneme sa tu k zoznamom všetkých rozhlasových KV staníc na svete, na obsadenie KV frekvencií, časy vysielania, jazykovú špecifikáciu a destinácie, pre ktoré sú vysielania určené.

Sú tu zoznamy vysielačov celosvetovej siete ( okolo 600 vysielačov ) a štáty, na území ktorých sú tieto umiestnené ( asi 180 ). Zemepisné súradnice lokalít vysielačov a údaje o používaných výkonoch staníc počas dňa a v noci. Údaje o spoločnostiach, ktoré rádiové vysielanie využívajú ( je ich asi 185, včítane Rádia Praha a Rádia Slovakia) a programy, pomocou ktorých možno identifikovať konkrétne rozhl. vysielanie na vybranej frekvencii v danom čase.

http://www.transmitter.be/index.html
Rozhlasové vysielače, ich technické údaje a prehľad o ich výrobcoch vo svete. Informácie o použití konkrétnych vysielačov, antén a ďalšej techniky v jednotlivých krajinách, doplnené obrázkami a mapkami.

European Medium Wave Guide
Rozhlasové vysielanie na DV a SV v oblasti Európy, Blízkeho východu a sev. Afriky. Podrobný prehľad údajov o vysielaní a vysielacích staníciach podľa kmitočtových kanálov a krajín, časové rozvrhy, použité vysielače, výkony, programy, špecifiká. Je možnosť si stiahnúť kompletné aktualizované vydanie EMWG v PDF.

73 de Milan OM3TBG
om3tbg@centrum.sk
14. máj 2005

0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x