TÚ SR podporil postihnutých

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) napriek svojim skromným možnostiam v minulom roku podporil zdravotne postihnutých občanov.

TÚ SR podporil Slovenský zväz telesne postihnutých zakúpením 10 vstupeniek na dobročinný koncert, ktorý sa konal na jeseň roku 2004 v Bratislave. Vstupenky boli uhradené zo sociálneho fondu zamestnancov úradu. Zamestnanci (TÚ SR) na základe životného príbehu, o ktorom sa dozvedeli z televíznej relácie, vyzbierali a zaslali zdravotne postihnutej pani zo Štúrova 4380,- Sk. Pani Miluše Puterová zo Štúrova, ktorá skončila na ivalidnom vozíčku, nie je a ani nebola zamestnancom TÚ SR, je to neznámy človek. O jej životnej tragédii sa zamestnanci dozvedeli vo februári 2004 z televíznej relácie. Na základe jej životného príbehu vznikla iniciatíva zamestnancov TÚ SR, ktorej cieľom bolo vyzbierať peniaze medzi zamestnancami úradu a následne ich zaslať pani Puterovej.

Žiadna z uvedených podpôr nemala dopad na štátny rozpočet.

Pridaj komentár