SP DX CONTEST 2023

ORGANIZÁTORI

PZK – Poľská rádioamatérska únia (Polski Związek Krótkofalowców ) v spolupráci s SP DX klubom.

CIEĽ

Pre rádioamatérov na celom svete, kontaktovať čo najviac poľských staníc v čo najväčšom počte provincií Poľska. Poľské stanice používajú tieto prefixy: 3Z, HF, SN, SO, SP, SQ a nadväzujú kontakty so zvyškom sveta (okrem Poľska) v čo najväčšom počte DXCC zemí.

Spektrum KV signálov v HDSDR software
Spektrum KV signálov v HDSDR software

DÁTUM

Prvý celý víkend v apríli od 15:00 UTC (1. apríla 2023) v sobotu do 14:59 UTC (2. apríla 2023) v nedeľu.

PÁSMA

160, 80, 40, 20, 15 a 10m podľa IARU Band plánu.

MÓDY

PHONE a CW. Kontakty na PHONE a CW s rovnakou stanicou v kategórii MIXED sa počítajú ako samostatné kontakty.

Yaesu FT-857
Yaesu FT-857 – obľúbená KV a VKV rádiostanica

VOLANIE VÝZVY

Poľské stanice : „CQ CONTEST“ na PHONE alebo „CQ TEST“ na CW.
Zahraničné stanice „CQ SP“.

REPORT

Poľské stanice vysielajú report pozostávajúci z reportu signálu (RS alebo RST) plus písmeno označenia provincie (napr. 59 B ). 16 provincií je označených nasledovne: B, C, D, F, G, J, K, L, M, O, P, R, S, U, W a Z .
Zahraničné stanice posielajú report pozostávajúci z reportu signálu (RS alebo RST) plus čísla spojenia začínajúce od 001 (napr. 59 001 ).

BODY

Pre poľské stanice : QSO s DX stanicou (mimo Európy) je 3 body, QSO so stanicou v Európe je 1 bod. Kontakty medzi poľskými stanicami sa nepočítajú.
Pre zahraničné stanice : 3 body za každý kontakt s poľskou stanicou.

NÁSOBIČE

Pre poľské stanice : Aktuálne DXCC zeme (okrem SP) na každom pásme, bez ohľadu na použitý mód.
Pre zahraničné stanice : Poľské provincie na každom pásme, bez ohľadu na použitý mód, maximálne však 96 (16 provincií x 6 pásiem).

BODOVANIE

Celkový počet bodov za QSO na všetkých pásmach vynásobený súčtom násobičov na všetkých pásmach.

ILER tranceiver GM4JMU
ILER tranceiver GM4JMU

KATEGÓRIE ZÁVODU SP DX CONTEST

 MOAB MIXED
 SOAB MIXED HP
 SOAB MIXED LP
 SOAB MIXED QRP
 SOAB PHONE HP
 SOAB PHONE LP
 SOAB CW HP
 SOAB CW LP
 SOTB MIXED
 SOSB PHONE
 SOSB CW
 SWL MIXED (Poslucháči)
 CHECKLOG (Denník pre kontrolu)

Definícia kategórií a použitých skratiek:
MO: Jeden vysielač s viacerými operátormi znamená, že v danom čase môže byť vysielaný iba jeden signál.
SO: Jeden operátor znamená, že všetky súťažné aktivity vrátane obsluhy rádiostanice, zaznamenávania spojení aj zaznamenávania výsledkov vykonáva len jedna osoba. Okrem toho môže byť v danom čase vysielaný iba jeden signál.
SOTB: Jeden operátor Tri pásma – SO na troch ľubovoľne vybraných pásmach.
HP: Vysoký výkon – Maximálny výstupný výkon povolený rádioamatérskym povolením (licenčnou triedou).
LP: Nízky výkon – Maximálny výstupný výkon je 100 wattov.
QRP: Maximálny výstupný výkon je 5 wattov.
AB: Všetky pásma.
SB: Jedno pásmo.
MIXED: Zmiešané módy (CW aj SSB) .
CHECKLOG: Denník sa použije len na kontrolu a nebude hodnotený

FT-1000MP predný panel
FT-1000MP predný panel

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

Každý účastník musí deklarovať iba jednu z vyššie uvedených kategórií. Akékoľvek ostatné QSO, vrátane násobičov, by mali byť ponechané v denníku na krížovú kontrolu.
Účastníci vo všetkých kategóriách môžu využiť pomoc pri hľadaní QSO. Nie je povolené samo-annoncovanie sa (self-spotting).
Všetky vysielače, prijímače a antény staníc musia byť umiestnené v okruhu s priemerom 500 metrov. Počas trvania súťaže nie je povolená žiadna zmena miesta.
Volací znak a report musia byť správne vyslané a prijaté oboma stanicami, pre započítanie bodov do výsledku.
Spojenia so stanicami, ktoré nepošlú súťažný denník budú započítané ako potvrdené, len vtedy, ak budú ich platné značky aspoň v štyroch (4) ďalších súťažných denníkoch.

KRÁTKOVLNNÝ POSLUCHÁČI (SWL)

Poľskí SWL musia zaznamenať volaciu značku, report signálu a súťažný kód zaslanú zahraničnou stanicou, ako aj volaciu značku poľskej stanice. Zahraniční SWL musia zaznamenať volaciu značku a súťažný kód zaslaný poľskou stanicou, ako aj volaciu značku zahraničnej stanice. Body, násobiče a bodovanie je rovnaké ako u ostatných staníc. Poľské aj zahraničné stanice môžu byť zaznamenané v denníku iba raz na každom pásme a móde, okrem prípadu, že jedna zo staníc je nový násobič.

Contesting
Contesting

SÚŤAŽNÉ DENNÍKY

Elektronické súťažné denníky treba zaslať vo formáte Cabrillo iba prostredníctvom webovej stránky spdxcontest.pzk.org.pl . Súťažné
denníky zaslané e-mailom nebudú prijaté! Všetky denníky musia byť odoslané najneskôr 2 týždne po súťaži (16. apríla 2023).

VÝSLEDKY SÚŤAŽE

Predbežné výsledky budú k dispozícii na SP DX Contest webovej stránke spdxcontest.pzk.org.pl 30. apríla 2023. Akékoľvek nezrovnalosti a žiadosti o objasnenie môžete zasielať na Committee@spdxcontest.pzk.org.pl do mája 7. 2023. Oficiálne výsledky budú zverejnené na SP DX Contest stránke do 14. mája 2023.

CENY

Každý účastník si bude môcť stiahnuť elektronický certifikát uspôsobený pre tlač. Najlepšie stanice v každej kategórii, krajine a kontinente môžu získať plakety sponzorované jednotlivcami a skupinami. Očakáva sa tiež, že budú udelené špeciálne ceny určené ich sponzormi.

Slúchadla pri rádiostanic
Slúchadla pri rádiostanici

DISKVALIFIKÁCIA

Porušenie rádioamatérskych predpisov v krajine súťažiaceho alebo porušenie pravidiel súťaže alebo nešportové správanie sa bude považovať za dostatočný dôvod na diskvalifikáciu.

VYLÚČENIA

Vzhľadom na aktuálne udalosti sa organizátori rozhodli vylúčiť stanice z Ruska a Bieloruska z účasti na SP DX Contest-u 2023. QSO staníc SP s vyššie uvedenými krajinami nebudú bodované a nebudú sa započítavať ani ako násobiče.

SPORY

Rozhodnutia súťažného výboru sú konečné.

SP DX Contest Committee
Polish Amateur Radio Union

5 1 hlas
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x