Stretnutie rádioamatérov Rakovice 2020

Rádioklub Stredné považie OM3KUK pod vedením Ivana OM4ATT Vás pozýva na : stretnutie rádioamatérov a priaznivcov rádiového vysielania, ktoré sa uskutoční v obci RAKOVICE 4. júla 2020 v priestoroch Strednej odbornej školy v jedálni a na nádvorí.


Obec Rakovice sa nachádza tri km od Boroviec smerom na
Trnavu t.j na juh, areál Strednej odbornej školy sa nachádza
priamo pri hlavnej ceste a je označený informačnou tabuľou.

Oficiálne zahájenie stretnutia je o 7,30 ukončenie o 13,00 hod


UPOZORNENIE

Vzhľadom na pandemickú situáciu, musíme na stretnutí dodržiavať
hygienické opatrenia aj administratívne povinnosti. Dodržujte prosím
2m odstupy, nepodávajte si ruky. Pri vstupe do areálu si ruky dezinfi-
kujte! Každý kto vstúpi do areálu je povinný sa zaregistrovať a zapísať
do prezenčnej listiny, následne obdrží visačku . POZOR dodržujte
protipandemické pokyny.


Vstup do areálu je povolený aj s vozidlom, preto dbajte na pokyny ktoré
dostanete na zaparkovaniea riaďte sa nimi.


Príďte sa stretnúť s priateľmi, vymeniť si skúsenosti a zároveň si
môžete zakúpiť, alebo predať rádioamatérsky materiál a
zaujímavosti.