3. subregionálne preteky 2020

3. subregionál sa bude konať prvý celý víkend 4.-5.júla 2020 od soboty 14,00 do nedele 14,00 UTC.

Kategórie:

144 MHz – Single 144 MHz – Multi
432 MHz – Single 432 MHz – Multi
1,3 GHz – Single 1,3 GHz – Multi
2,3 GHz – Single 2,3 GHz – Multi
3,4 GHz – Single 3,4 GHz – Multi
5,7 GHz – Single 5,7 GHz – Multi
10 GHz – Single 10 GHz – Multi
24 GHz – Single 24 GHz – Multi
47 GHz – Single 47 GHz – Multi
76 GHz – Single 76 GHz – Multi


Módy: CW a FONE


Súťažný kód: RS(T) + poradové číslo spojenia od 001 + WW lokátor


Bodovanie: Jeden kilometer preklenutej vzdialenosti sa rovná 1 bod. Za spojenie so stanicou vo vlastnom malom štvorci lokátora sa počíta 1 bod.


Výsledok: Súčet bodov za spojenia.


V ostatnom platia Všeobecné podmienky pretekov a súťaží na VKV.


Pridelené kóty na 3. subregionál 2020

Názov kóty Lokátor ASL Značka Kategórie
Veľká Javorina JN8UU 970 m OM3KII 144 MHz až 10 GHz MO
Veľká Lúka JN99JC 1476 m OM6A 144 MHz až 10 GHz MO


Zaregistrované kóty na 3. subregionál 2020

Názov kóty Lokátor ASL Značka Kategórie
Pecková JN88RS 565 m OM2Y 144 MO
Zalostina JN88RT 622 m OM3CQF 144 -10GHz , SO
Janková JN99IA 1163 m OM6ABF 144 – 432 MHz SO
Beskyd KN09RK 590 m OM3WYB SO144, SO432