CAS-6 satelit online

Podľa správ od AMSAT-u bola anténa na satelite CAS-6 aktivovaná. Z dôvodov problémov však CW maják a GMSK telemetria nepracuje správne a zatiaľ sú na oboch frekvenciách vysielané len nosné. Napriek tomu bol však lineárny transpondér uvoľnený do prevádzky.


CW maják: 145.910MHz

AX.25 4.8kbps GMSK telemetria: 145.890MHz

U/V transpondér downlink: 145.925MHz, 20kHz šírka, invertujúci

U/V transpondér uplink: 435.280MHz


TLE:

CAS-6(2019-093C)

1 44881U 19093C 20170.81187924 -.00001118 00000-0 -13581-3 0 9991

2 44881 97.9575 246.8556 0015830 36.2280 323.9959 14.81412013 26893