SZR obnovuje zákaz návštev v priestoroch zväzu

V súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou prezídium Slovenského zväzu rádioamatérov oznamuje, že opätovne ruší až do odvolania možnosť osobných návštev v priestoroch zväzu. Týka sa to najmä utorkových návštev QSL služby. QSL služba bude fungovať aj naďalej, QSL lístky je možné posielať poštou.

Prezídium SZR zároveň vyzýva všetkých rádioamatérov, aby dodržiavali aktuálne opatrenia štátu v súvislosti so zákazom hromadných akcií a zákazom zhromažďovania a prerušili osobné kontakty v rámci rádioklubov a iných záujmových skupín. Ako rádioamatéri máme našťastie možnosť komunikovať spolu prostredníctvom rádiostaníc na našich amatérskych pásmach, využívajme preto hlavne tieto možnosti.

Všetkým rádioamatérom prajeme pevné zdravie a aby sa situácia čo najskôr vrátila do normálu.

Prameň: www.hamradio.sk