TÚ SR navrhol zmeny v skúškach odbornej spôsobilosti

Satelitné VKV antény
Satelitné VKV antény

Tlačová správa: Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil návrh novely Opatrenia TÚ SR, ktorá umožní získanie osvedčení pre operátora námornej diaľkovej plavby (LRC) a operátora námornej pobrežnej plavby (SRC). TÚ SR ďalej navrhuje, aby skúška z telegrafie u rádioamatérskej služby nebola povinná. Novelou sa zníži počet rádioamatérskych tried z pôvodných štyroch na dve, z toho jedna bude pre začiatočníkov. Podľa novely aj rádioamatéri – začiatočníci budú môcť obsluhovať v zahraničí amatérske stanice, podľa doterajšieho stavu túto možnosť nemajú. TÚ SR vypracoval návrh novely z dôvodu implementácie medzinárodných predpisov pre plavebnú pohyblivú službu a pre amatérsku službu do predpisov Slovenskej republiky.

TÚ SR zverejnil návrh zmeny opatrenia TÚ SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení, o zriaďovaní skúšobnej komisie a o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky. Zmeny v opatrení TÚ SR implementujú ustanovenia odporúčaní Európskeho rádiokomunikačného výboru dotýkajúceho sa plavebnej pohyblivej služby v otázke procedúry skúšok operátorov a osvedčení, ktoré oprávňujú ich držiteľov obsluhovať zariadenia globálneho námorného systému bezpečnosti a záchrany na mori na lodiach, ktoré nie sú povinne týmito prostriedkami vybavené. Zmeny ďalej implementujú ustanovenia odporúčaní Európskeho rádiokomunikačného výboru a Výboru pre elektronické komunikácie dotýkajúce sa povolenia na prevádzkovanie amatérskej stanice rádioamatéra –začiatočníka, ako aj obsahu skúšok pre rádioamatéra tejto triedy.

Pripomienky k návrhu je možné zasielať elektronicky v termíne od 27. apríla do 21 mája 2007.

Návrh je zverejnený na http://www.teleoff.gov.sk/sk/Diskusie/index.html

V Bratislave 25. apríla 2007.

Roman Vavro, hovorca TÚ SR
Tel.: 02/57 88 15 52
e-mail: roman.vavro@teleoff.gov.sk

0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x
()
x