Veľkonočný závod 2022

Tento rok vychádza termín pre Veľkonočný závod 2022 na 17.apríla, čo je aj dátum VKV Prevádzkového aktívu a podobných súťaží v iných krajinách. Oproti predošlým ročníkom je zmena v tom, že sa nebude vyhlasovať kategória Novice.

Podmienky pre Veľkonočný závod 2022

Tieto podmienky platia od 22. apríla 2013 pre Veľkonočný závod (ďalej len hlavný závod) aj Veľkonočný závod detí (ďalej len závod detí), vyhlasovaný Radioklubom Tanvald.

Závod sa koná vždy každú veľkonočnú nedeľu, a to od 8.00-14.00 UTC hlavný závod, a naň nadväzuje od 14.00-15.00 UTC veľkonočný závod detí.

Platné sú aj spojenia aj s nesúťažiacimi stanicami, ktoré sú ale musia vymeniť celý súťažný kód vrátane poradového čísla.

Súťažné kategórie veľkonočného závodu 2021

Kategórie Popis
1 144 MHz SO
2 144 MHz MO
3 432 MHz SO
4 432 MHz MO
5 1.3 GHz SO
6 1.3 GHz MO
7 2.3 GHz SO
8 2.3 GHz MO
9 3.4 GHz SO
10 3.4 GHz MO
11 5.7 GHz SO
12 5.7 GHz MO
13 10 GHz SO
14 10 GHz MO
15 24 GHz SO
16 24 GHz MO
17 47 GHz SO
18 47 GHz MO
19 76 GHz SO
20 76 GHz MO

SO (SINGLE OP) – stanica využívajúca jednotlivcom bez akejkoľvek cudzej pomoci počas preteku. Cudzia pomoc počas pretekov znamená vlastnú obsluha vysielacieho a prijímacieho zariadenia, smerovanie antén, vedenie denníka a prehľadu staníc, s ktorými bolo pracované, obsluha zariadení na prístup do siete PR.

MO (MULTI OP) – stanice ostatné

Antény OM5LD na VKV
Antény OM5LD na VKV

Druhy prevádzky: CW a fone podľa povoľovacích podmienok, pričom je nutné dodržiavať odporúčania I.Regionu IARU pre rôzne druhy prevádzky vo frekvenčných úsekoch rádioamatérskych pásiem.

Všetko vybavenie stanice musí byť umiestnené na ploche s maximálnym priemerom 500 metrov. Stanovište stanice nesmie byť po dobu pretekov menené.

Použitie DX Clusteru a pod. nie je obmedzené.

V jednom danom okamihu smie mať každá stanica na jednom pásme iba jeden signál, pričom signál (y) potrebné na pripojenie do siete packet radio sa neuvažujú.

Z jedného stanovišťa smie vysielať viac staníc, záleží na dohode medzi nimi.

Výkon koncového stupňa vysielača musí byť v súlade s povoľovacími podmienkami, pokiaľ nie je podmienkami závodu stanovené inak. Pre preteky detí platí max.výkon 10 wattov.

Spojenie EME, cross-band a cez pozemné či kozmickej prevádzača sa do pretekov nepočítajú.

S každou stanicou možno v závode na každom súťažnom pásme započítať len jedno platné spojenie, pri ktorom bol oboma stanicami odovzdaný a potvrdený kompletný súťažný kód. Opakovaná spojenia musí byť v denníku označená (RPT, dupe a pod.) s bodovou hodnotou 0.

Portable na VKV
Portable na VKV

Súťažný kód pozostáva z RS alebo RST, poradového čísla spojenia a WW-lokátora. Poradové číslo spojenia musí na každom pásme začínať číslom 001. Úplný kód vrátane poradového čísla spojenia od 001 odovzdávajú aj nesúťažiace stanice, ktoré nechcú byť hodnotené. Tri nuly – 000 – nie sú riadnym poradovým číslom a spojenie bude vyhodnocovateľom označené ako neplatné. Stanice, ktoré nechcú byť hodnotené, nemusia posielať denník!

Bodovanie: za každý kilometer preklenuje vzdialenosti medzi oboma stanicami sa počíta jeden bod. Bodová hodnota spojenie v súťažnom denníku musí byť uvedená ako celé číslo. Za spojenie v tom istom WW-lokátore sa počíta 1 bod. Podľa odporúčaní I.Regionu IARU má byť použitý koeficient 111,2 pre prevod stupňov na kilometre, zohľadňujúci zakrivenie Zeme. Pre určenie zemepisnej šírky a dĺžky súťažného stanovište pre výpočet lokátora sa používa systém WGS-84 (World Geodetic system 1984).

Súťažný denník je možné zaslať vyhodnocovateľovi iba v elektronickej podobe.

Elektronický denník musí byť vo formáte EDI (REG1TEST), určenom ako štandardný formát pre vyhodnocovanie pretekov v rámci Regiónu I. IARU. Denník v inom formáte nebude akceptovaný a stanice nebude v závode hodnotená.

Denník musí byť pre každé súťažné pásmo zvlášť.

Denník zo závodu musí byť odoslaný na adresu vyhodnocovateľa najneskôr desiaty deň po skončení pretekov.

VKV antény
VKV antény

Spojenie je neplatné, ak má stanica v denníku:
– akúkoľvek chybu v prijatom kóde tzn. v značke, reportu, poradovom čísle spojenie alebo lokátora
ak má rozdiel v čase spojenia väčší ako 10 minút oproti správnemu času UTC.

– za opakované a započítané spojenie sa kontrolovanej stanici strhne desaťnásobok bodovej hodnoty započítaného opakovaného spojenia.

Stanica nebude v závode hodnotená:
– za nedodržanie súťažných alebo povoľovacích podmienok
– za viac ako 10% zle vypočítaných vzdialeností
– za nepravdivé alebo chybné údaje uvedené v súťažnom denníku
– za nešportové správanie v závode.

Ceny

Hlavný závod

Veľké veľkonočné vajce
– za rekordný počet bodov, rozumie sa súčet zo všetkých pásiem v ktorých stanice súťažila.
Malé veľkonočné vajce
– za prvé tri miesta v kategóriách SO a MO ak bude v danej kategórii ohodnotí minimálne 15 staníc
– za prvé miesto ak bude v danej kategórii ohodnotí minimálne 5 staníc
– pre najlepší zahraničnú stanicu pracujúcu mimo územia OK
– pre najlepší stanicu NOVICE. Je nutné uviesť NOVICE v elektronickom denníku do poľa [Remarks].

Závod detí

– malé veľkonočné vajce – za prvé tri miesta v absolútnom poradí, a to po sčítaní bodov zo všetkých pásiem v ktorých stanice súťažila. V tomto závode budú hodnotení len operátori, ktorí v deň konania preteku nedovŕši vek 18 rokov. Je nutné uviesť dátum narodenia operátorov, v elektronickom denníku do poľa [Remarks].

Rozhodnutie vyhodnocovateľa je konečné.

Denníky zasielajte iba cez:
Webové rozhranie na adrese http://ok1kkt.cz v sekcii Veľkonočné závod – Poslať denník. Stanica, ktorá nie je uvedená v predbežnom posúdení na stránkach ok1kkt.cz nebude v závode hodnotená. V prípade problémov kontaktujte vedúceho operátora ok1miq@volny.cz

Prameň: http://ok1kkt.cz/podminky.php

0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x