Verejná databanka denníkov z SSB Ligy

Účelom Verejnej databanky denníkov z preteku SSB Liga je umožniť vykonať kontrolu denníkov samotnými súťažiacimi a tak predísť nepodloženým špekuláciám ohľadom nahlasovaných výsledkov. Zverejnenie denníka je dobrovoľné.

Najvýhodnejší formát pre zobrazenie na webe je Cabrillo. Umožňuje ho vytvárať takmer každý elektronický denník. Jeho výhodou je, že je ľudskému zraku najľahšie zrozumiteľný.

Skript funguje na adrese http://ssbl.cq.sk/, kde nájdete aj návod na použitie. Problémy so skriptom reportujte emailom. TNX

Aktualizácia: nakoľko vyhodnocovateľ SSB Ligy prešiel na zasielanie denníkov na vyhodnotenie priamo, tak skript ďalej nie je v prevádzke

Pridaj komentár