WSJT-X 2.6

WSJT-X verzia 2.6 ponúka jedenásť rôznych protokolov alebo módov: FST4, FT4, FT8, JT4, JT9, JT65, Q65, MSK144, WSPR, FST4W a Echo. Prvých sedem je určených na uskutočňovanie spoľahlivých QSO v podmienkach slabého signálu. Používajú takmer identickú štruktúru správy a kódovanie.

JT65 bol navrhnutý pre EME („moonbounce“) na VKV a vyšších pásmach a dnes sa na tento účel väčšinou používa.

Q65 je obzvlášť účinný pre troposférické šírenie, rain scatter, iono scatter, TEP a EME na VKV a vyšších pásmach, ako aj na iné typy rýchlo kolísajúcich signálov.

JT9 bol navrhnutý pre krátke vlny s dôrazom na nižšie pásma. Jeho podrežim JT9A je o 1 dB citlivejší ako JT65, pričom využíva menej ako 10 % šírky pásma.

JT4 ponúka širokú škálu tónových rozstupov a osvedčil sa ako veľmi účinný pre EME na mikrovlnných pásmach do 24 GHz.

V „pomalých“ režimoch sa používajú časované sekvencie striedavého vysielania a príjmu. JT4, JT9 a JT65 používajú minútové sekvencie, takže minimálne QSO trvá štyri až šesť minút – dve alebo tri vysielania každej stanice – jedna vysiela v nepárnych minútach UTC a druhá v párnych. FT8 je štyrikrát rýchlejší (15-sekundové sekvencie T/R) a menej citlivejší o niekoľko dB. FT4 je ešte rýchlejší (7,5-sekvencie T/R) a obzvlášť vhodný na contesting. FST4 je určený najmä pre pásma LF a MF. FST4 aj Q65 ponúkajú širokú škálu dĺžok časovaných sekvencií a Q65 celý rad tónových rozstupov pre rôzne podmienky šírenia.

Na KV pásmach je možné nadviazať QSO po celom svete s ktorýmkoľvek z týchto režimov s použitím výkonov niekoľkých wattov (alebo dokonca miliwattov) a kompromisných antén. Na VKV pásmach a vyšších sú možné QSO (pomocou EME, odrazov a iných typov šírenia) pri úrovniach signálu o 10 až 15 dB nižších ako pri požadovaných pre CW.

WSJT-X verzia 2.6
WSJT-X verzia 2.6

Novinky WSJT-X vo verzii 2.6

WSJT-X 2.6 implementuje nové funkcie podporujúce ARRL International Digital Contest a bodovanie na základe vzdialenosti. Zaškrtávacie políčko Call 1st bolo nahradené rozbaľovacím ovládacím prvkom, ktorý ako alternatívu ponúka CQ Max Dist. Nové okno s názvom Active Stations zobrazuje zoznam prijatých, ale nespracovaných volacích značiek, zoradených v klesajúcom poradí potenciálnych súťažných bodov. Ak je zvolená možnosť CQ Max Dist, program vyberie odpoveď na vaše CQ, ktorá prinesie najviac súťažných bodov. Kliknutím na riadok v okne Aktívne stanice môžete zavolať danú stanicu.

Výkon dekódovania pre FT8 a Q65 bol vylepšený v rôznych situáciách

Režim Echo teraz ponúka tlačidlo Clear Avg a poskytuje spoľahlivé merania SNR aj pri Dopplerovom rozptyle. Funkcia Monitor sa môže použiť na meranie SNR pre prijímanú nemodulovanú nosnú, ako je napr. testovací signál vysielaný inou stanicou a odrazený od Mesiaca, a tiež na meranie Slnka, Mesiaca a Zeme ako pomôcky na optimalizáciu výkonu stanice EME.

Nové tlačidlá v hlavnom okne umožňujú rýchle zmeny medzi režimami FT4, FT8, MSK144, Q65 a JT65 a zapínanie a vypínanie režimu FT8 Hound.

Nové komfortné funkcie umožňujú operátorom v režime Fox rýchlejšie reagovať na konkrétne situácie pri QSO. Dvojstĺpcová tabuľka v druhej záložke poskytuje prehľad o fronte a o volacích značkách s prebiehajúcimi QSO. Operátor v režime Fox môže zmeniť poradie volacích značiek vo fronte, čo umožňuje reagovať na zmeny v šírení. Fox teraz reaguje automaticky na ďalšie dva cykly staniciam, ktorých report nebol prijatý, čím sa zvyšuje úspešnosť náročných QSO.

Tabuľka pracovných frekvencií teraz ponúka možnosť uloženia/obnovenia a lepšiu prácu s viac ako jednou frekvenciou na kombináciu módov a pásiem. Môžete nastaviť preferované frekvencie a WSJT-X ich vyberie pri zmene pásma alebo módu. Frekvenciu v tabuľke môžete označiť popisom, napríklad volacím znakom DX expedície, a nastaviť začiatok a koniec, dátum a čas, takže frekvencie sa automaticky objavia a zmiznú zo zobrazených možností. Môžete načítať verejne dostupnú tabuľku frekvencií zo súboru, aby ste takéto údaje o DXpedíciách ľahko sprístupnili programu.

Voliteľné farebné zvýraznenie je k dispozícii pre zadané DX Call a DX Grid a pre správy obsahujúce RR73 alebo 73.

K dispozícii sú nové možnosti zápisu do súboru ALL.TXT. Môžete požiadať o automatické spustenie nového súboru každý mesiac alebo každý rok a môžete úplne zakázať zápis.

Nastavenia pre T/R periódu a subrežim sa pamätajú podľa módu pri priamom prepínaní medzi režimami: pre napríklad MSK144-15, Q65-60A alebo FST4-120.

Frekvencie TX a RX zvuku sa pamätajú a obnovujú sa pri návrate z iného módu, ktorý nastavuje predvolené frekvencie 1500 Hz (MSK144, FST4W, Echo, WSPR, FreqCal), potom sa prepne späť do režimu FT4, FT8, Q65, FST4 alebo JT65.

Pre niektoré nové rádiostanice je k dispozícii riadenie z počítača a pre ďalšie je toto ovládanie zdokonalené.

Medzi nové funkcie v MAP65 (dostupné len pre Windows) patrí pomôcka na meranie chýb smerovania antény a možnosť čítania súboru wsjtx.log (uchovávaného WSJT-X) na rozpoznanie duplikátov EME contestov. Okrem toho MAP65 teraz posiela ďalšie informácie do súboru azel.dat a ponúka voliteľné digitálne škálovanie vstupných I/Q údajov.

Download WSJT-X

Download je možný z https://sourceforge.net/projects/wsjt/

5 4 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x