CQ World-Wide WPX Contest 2021

CQ World-Wide WPX SSB Contest sa bude konať 27.-28.marca 2021 so začiatkom o 00.00 UT v sobotu a koncom o 23.59 UT v nedeľu. WPX contest sú celosvetové preteky založené na princípe nadväzovania spojení s čo najväčším počtom staníc s rôznymi prefixmi. Súťaží sa v pásmach 1.8, 3.5, 7, 14, 21 a 28 MHz módom SSB. Pre tento ročník je v pravidlách niekoľko zmien a pre plánovanie aktivity a výber pásma si môžete pomôcť štatistikami z WPX mapy aktivity.

Podmínky 2021 CQ World-Wide WPX Contest

Yaesu FTDX10 SDR TCVR
Yaesu FTDX10 SDR TCVR

SSB: Březen 27-28, 2021 CW: Květen 29-30, 2021
Začátek: 0000 UTC sobota Konec: 2359 UTC neděle

I. Cíl:

Pro stanice na celém světě navázat co nejvíce spojení s co nejvíce prefixy
během doby závodu.

II. Doba provozu:

48 hodin. Stanice s jedním operátorem mohou pracovat maximálně 36 hodin z
celkové doby 48 hodin – přestávky musí být minimálně 60 minut během
kterých není zapsáno žádné spojení. Stanice s vice operátory mohou
pracovat plných 48 hodin.

Yagi na 10 m
Yagi na 10 m

III. Pásma:

Lze použít pásma 1.8, 3.5, 7, 14, 21, a 28 MHz. Je třeba dodržovat platné
band plány.

IV. VÝMĚNA:

RS(T) report a sériové číslo spojení počínaje 001 při prvním spojení. Poznámka:
stanice v kategoriích Multi-Two, Multi-Unlimited a Multi-Distributed číslují
spojení na každém pásmu zvlášť (od 001).

V. VÝSLEDEK:

A. Výsledek: Konečný výsledek dostaneme vynásobením počtu bodů za QSO
počtem různých prefixů (jednou za závod, bez ohledu na pásma).
B. Body za QSO: Spojení s jednou a toutéž stanicí platí na každém pásmu
jedenkrát:
1. Za spojení mezi stanicemi na různých kontinentech se počítají tři (3) body na
pásmech 28, 21, a 14 MHz a šest (6) bodů na 7, 3.5, a 1.8 MHz.
2. Spojení mezi stanicemi na stejném kontinentu mimo vlastní zemi se počítají
za jeden (1) bod na pásmech 28, 21, a 14 MHz a dva (2( body na 7, 3.5, a 1.8
MHz. Výjimka: pouze pro stanice Severní Ameriky — za spojení mezi stanicemi
v Severní Americe (obě stanice musí být na kontinentu Severní Ameriky) se
počítají dva (2) body na pásmech 28, 21, a 14 MHz a čtyři (4() body na 7, 3.5,
a 1.8 MHz.
3. Spojení mezi stanicemi vlastní země se počítají za jeden (1) bod bez ohledu
na pásma.
C. Násobiče: Násobičem je počet platných prefixů, se kterými byla navázána
spojení, bez ohledu na pásma (jeden prefix platí jen jednou).
1. PREFIX je znaková kombinace písmen a číslic první části volací značky.
Příklady: N8, W8, WD8, HG1, HG19, KC2, OE2, OE25, LY1000, atd. Jakákoliv
rozdílná kombinace platí za samostatný prefix. Stanice, která pracuje z jiné
DXCC země než má svou původní značku musí používat značku pro přechodné
vysílání jako portable. Portable prefix musí být s autorizované podobě pro
danou zemi. V případě takového provozu je pak prefixem označení země
portable provozu. Příklad: N8BJQ pracující z Wake Island bude mít volací značku
N8BJQ/KH9 nebo N8BJQ/NH9. KH6XXX pracující z Ohio musí použít
autorizovaný prefix pro district 8 (/W8, /AD8, atd.). Portable určení bez číslice
budou brány jako prefix s číslicí nula (Ø) po druhém písmenu prefixu. Příklad:
PA/N8BJQ bude bran jako prefix PAØ. Také všechny volací značky bez číslice
budou brány s číslicí nula v prefixu za prvními dvěma písmeny volací značky.
Příklad: XEFTJW bude platit jako XEØ. Maritime mobile, mobile, /A, /E, /J, /P,
nebo jiné identifikátory nebudou brány jako prefix.
2. Doporučuje se účast se speciálními příležitostnými prefiy, ty musí být ale
oficiálně vydány licenčním úřadem dané země.

Yagi smerová anténa na KV
Yagi smerová anténa na KV

VI. KATEGORIE:

Používání DX clusteru nebo podobného systému je povoleno pro všechny
kategorie s výjimkou kategorie Single Operator Classic Overlay.
A. Kategorie jeden operátor: Jedna osoba (operátor) vykonává všechny
provozní i záznamové činnosti. Není zde limit počtu změny pásem. Ve stejnou
dobu je povolen pouze jeden vysílací signál.
1. Jeden operátor: HP – Velký výkon (všechna pásma nebo jedno
pásmo): Celkový výstupní výkon nesmí přesáhnout 1500 wattů.
2. Jeden operátor: LP – Nízký výkon (všechna pásma nebo jedno
pásmo): Celkový výstupní výkon nesmí přesáhnout 100 wattů.
3. QRP (všechna pásma nebo jedno pásmo): Celkový výstupní výkon nesmí
přesáhnout 5 wattů.
B. Jeden operátor kategorie Overlay: Kterýkoliv operátor v kategorii jeden
operator, který splní dané podmínky se může mimo svou kategorii zúčastnit I
jedné z kategorií OVERLAY přidáním řádku v souboru Cabrillo CATEGORYOVERLAY v hlavičce souboru. Výsledky kategorií Overlay budou uvedeny zvlášť
a to pro kategorie všechna pásma, HP, LP a QRP.
1. Tribander/Single Element (TB-WIRES): Během celého závodu může
stanice používat pouze jednu anténu typu tribander, která má jeden napaječ
pro pásma 10, 15, a 20 metrů a pro pásma 40, 80, a 160 metrů
jednoelementovou anténu. Speciální antény pro příjem nejsou v této kategorii
povoleny.
2. Rookie (ROOKIE): Operátor v této kategorii musí být radioamatérem s
licencí maximálně 3 roky starou. Datum vydání licence musí být uvedeno v
řádku SOAPBOX v hlavičce Cabrillo deníku. Stanice, která získala libovolnou
plaketu v předešlých CQ závodech se už do této kategorii nemůže přihlásit.
3. Classic Operator (CLASSIC): Operátor v této kategorii může používat
pouze jedno zařízení (tcvr) a může pracovat pouze 24 hodin z celkové doby 36
hodin – přestávky musí být minimálně 60 minut, běhemkterých nesmí
být navázáno žádné spojení. Pokud deník obsahuje víc jak 24 hodin provozu,
pak se počítá prvních 24 hodin. Použití asistence (dx clusteru) není dovoleno,
zvláštní přijímací antény také nejsou povoleny.
C. Kategorie vice operátorů (pouze všechna pásma): Pro stanice s víc jak
jedním operátorem. Lze si vybrat kategorii podle počtu vysílaných signálů nebo
stanovišť.
1. Jeden vysílač (MULTI-ONE): Současně je povolen pouze jeden vysílací
signál. Za jednu hodinu je povoleno maximálně 10x změnit pásmo (v čase 00 až
59 minut).Příklad: změna z 20m na 40 m pásmo a zpátky se bere jako dvě
změny pásma. Spojení se číslují vzestupně bez ohledu na pásmo.
a. HP – velký výkon. Celkový výstupní výkon nesmí přesáhnout 1500 wattů.
b. LP – malý výkon. Celkový výstupní výkon nesmí přesáhnout 100 wattů.
2. Dva vysílače (MULTI-TWO): Současně jsou povoleny dva vysílací signály
na dvou různých pásmech (nejsou povoleny dva signály na jednompásmu).
Spojení s toutéž stanicí platí na každém pásmu pouze 1x, bez ohledu na to,
která stanice s ní spojení naváže. Deník musí obsahovat u každého spojení
označení, s kterým vysílačem bylo spojení navázáno (sloupec 81 v
souboru CABRILLO pro závody CQ). Každá vysílač může během jedné hodiny
změnit pásmo maximálně 8x (v čase 00 až 59 minut). Spojení na každém
pásmu se číslují zvlášť. Celkový výstupní výkon každého ze dvou vysílačů nesmí
přesáhnout 1500 wattů.
3. Více vysílačů (MULTI-UNLIMITED): Je dovoleno maximálně 6 současných
signálů, jeden na každém pásmu. maximum of six transmitted signals, one per
band, at any one time. Spojení na každém pásmu se číslují zvlášť. Celkový
výstupní výkon jednotlivého vysílače nesmí přesáhnout 1500 wattů.
4. Více vysílačů více QTH (MULTI-DISTRIBUTED): Je povoleno maximálně
šest vysílaných signálů současně, na každém pásmu jeden, ze stanic v různých
QTH. Všechny stanice (vysílače, přijímače, antény, zesilovače) musí být
umístěny ve stejné zemi DXCC a zóně CQ, včetně případně dalkově ovládané
stanice. Spojení na každém pásmu se číslují zvlášť. Celkový výstupní výkon
jednotlivého vysílače nesmí přesáhnout 1500 wattů. Hlavička Cabrillo deníku
musí obsahovat řádky: CATEGORY-OPERATOR: MULTI-OP, CATEGORYSTATION: DISTRIBUTED. Pravidla X.E, X.F a X.G neplatí pro tuto kategorii.
D. Checklog: Deník pro kontrolu. Není bodově hodnocen a nebude veřejný.

Icom IC-7000 TCVR
Icom IC-7000 TCVR

VII. DIPLOMY:

Soutěžící v kategorii jedno pásmo mohou obdržet pouze diplom za jedno
pásmo. Podmínkou je provoz minimálně 4 hodiny. V kategorii stanic s vice
operátory musí pracovat minimálně 8 hodin.
A. Plakety jsou vypsány jako uznání vrchlného výsledku ve více kategoriích.
Seznam kategorií a jejich sponzorů je uveden na stránkách
www.cqwpx.com/plaques.htm>.
Každá stanice může získat pouze jednu plaketu. Vítěz kategorie nemůže obdržet
další plaketu, např. za podkategorii kontinentu. Tu obdrží satnice v dalším
pořadí, pokud jsou splněny podmínky počtu stanic pro udělení plakety.
B. Diplomy: Elektronické diplomy budou ke stažení pro všechny hodnocené
účastníky závodu

Montáž KV antény pred contestom
Montáž KV antény pred contestom

VIII. SOUTĚŽ KLUBŮ:

Celkový výsledek za klub je dán součtem výsledků jednotlivých stanic daného
klubu. Jsou dvě klubové kategorie:
A. USA kluby: Účast je omezena na členy klubu v okruhu 250 mil od středu
sídla klubu.
B. DX kluby: Účast je omezena na členy klubu buď v zemi DXCC sídla klubu
NEBO do vzdálenosti 400 km od sídla klubu.
C. Obecná klubová pravidla:
Národní organizace (např. JARL, REF nebo DARC) nemohou vystupovat
jakoklub.
Stanice s jednímoperátorem se mohou přihlásit jen do jednoho klubu. Stanice s
vice operátory se mohou přihlásit do vice klubů podle procentuálního zastoupení
jednotlivých operátorů. V deníku musí být uvedeno jméno klubu, v případě vice
operátorů a vice klubů i procentuální účast.
Pro uvedení klubu ve výsledkové listině je třeba účast minimálně 4 stanic,
deníky prokontrolu se nepočítají.

KV anténa
KV anténa

IX. DEFINICE TERMÍNŮ:

A. Umístění stanice (QTH): Místo, kde jsou umístěny všechny vysílače,
přijímače, zesilovače a antény. Toto místo nesmí bý větší jak kruh o průměru
500 metrů. Antény musí být fyzicky propojeny s vysílači, přijímači a zesilovači.
B. QSO asistence: Je definována jko použití jakékoliv technologie, která
poskytuje informaci o volací značce nebo násobiči a signálu operátoru. To
zahrnuje i použití CW dekodéru, DX clusteru, různých webových stránek (např.
DX Summit), CW Skimmeru nebo Reverse Beacon Network nebo účat dalších
operátorů.

Zdvíhanie vertikálnej antény
Zdvíhanie vertikálnej antény

X. OBECNÁ PRAVIDLA PRO VŠECHNY ÚČASTNÍKY:

A. Účatníci musí dodržovat podmínky své kategorie po celou dobu, kdy si
započítávají spojení do svého výsledku.
B. Pod jednou značkou se lze zúčastnit závodu pouze v jedné kategorii.
C. Omezení výkonu v dané kategorii musí být dodrženo na všech pásmech.
Výstupní výkon na jakémkoliv pásmu je definován výstupním výkonem
aktivního zesilovače (zesilovačů).
D. Self-spotting nebo žádost jiné stanice o uvedení do clusteru není dovolena.
E. Veškerý provoz musí být prováděn z jednoho stanoviště stanice. Provoz
REMOTE je povolen, pokud je fyzické umí stění vysílačů, přijímačů a antén na
jednom QTH stanice. Stanice ovládaná dálkově musí dodržet všechny podmínky
dané licencí stanice. Volací značka stanice musí být vydána pčíslušným
úřadem.
F. Remote přijímače mimo umístění (QTH) stanice nejsou povoleny.
G. Na jednom pásmu současně je povolen jen jeden vysílaný signal. Pokud jsou
použity dva nebo vice vysílačů na jednom pásmu, MUSÍ být použito zařízení,
které zabrání vice vysílaným signálům ve stejnou dobu.
H. Střídavé vysílání výzvy (CQ) na dvou nebo více frekvencích na jednom
pásmu není dovoleno.
I. Všechny žádosti o spojení a dokončení a záznam spojení musí být provedeny
v definované době závodu povolenými módy a frekvencemi závodu.
J. Opravy volacích značek a kódů v deníku po závodě použitím různých
databází, nahrávek, emailů případně dalších informací nejsou povoleny.
K. Zaznamenaná volací značka musí odpovídat skutečně vyslané značce dané
stanice během QSO.
L. Pro stanice ITU Regionu 1: vysílání v pásmu 40m nad 7200 kHz při provozu
SSB během SSB závodu není dovoleno.
M. Pro stanice ITU Regionu 1: vysílání pod 1810 KHz během závodu není
dovoleno.

Rôzne štatistiky SH5
Rôzne štatistiky SH5

XI. INSTRUKCE PRO DENÍK (LOG):

Elektronické poslání deníku je vyžadováno od všech stanic.
A. Log MUSÍ obsahovat následující informace pro každé QSO: správný
čas a datum v UTC, frekvenci (nebo pásmo), volací značku protistanice, vyslaný
a přijatý kód. Log,který nebude obsahovat všechny informace bude klasifikován
jen pro kontrolu. Spojení by měly být zaznamenávány ihned jakmile byly
dokončeny. Stanice, které soutěží o vítězství v kategoriích svět, continent nebo
USA musí zaznamenávat přesné frekvence u každého spojení.
B. Soutěžící v kategoriích jedno pásmo musí zaznamenávat všechna
spojení i z jiných pásem. Do výsledku se započítají pouze spojení zpásma
uvedeného v Cabrillo hlavičce. Deník se spojeními pouze na jednom pásmu
bude vždy klasifikován v kategorii jedno pásmo.
C. Formát deníku CABRILLO je standardem pro všechny deníky. Viz
<www.cqwpx.com/cabrillo.htm> pro porobný instrukce pro vyplnaní hlavičky
souboru Cabrillo. Chybné vyplnění hlavičky může vést k nesprávnému určení
soutěžní kategorie dané stanice nebo přeřazení deníku pouze pro
kontrolu.Pounámka: U.S. stanice musí uvést umístění stanice v hlavičce Cabrillo
CABRILLO header (např.: LOCATION: OH). Pro kategorii Multi-Transmitter
Distributed viz pravidlo VI.C.4.
D. Jediná metoda pro poslání deníku je Web upload. Web upload je k
dispozici na adrese <www.cqwpx.com/logcheck>. Všechny přijaté deníky
budou potvrzeny emailem. Seznam přijatých deníků je na adrese
<www.cqwpx.com>.
E. Instrukce pro elektronické deníky v jiném formátu než
CABRILLO: Pokud stanice není schopna poslat deník ve formátu Cabrillo, může
se obrátit na ředitele závodu o pomoc.
F. Potvrzení přijatého deníku Všechny přijaté deníky budou potvrzeny
emailem. Seznam přijatých deníků je na adrese <www.cqwpx.com>.

N1MM log pre contesty
N1MM log pre contesty

XII. TERMÍN PRO POSLÁNÍ DENÍKU:

A. Všechny deníky musí být odeslány nejpozději 5 DNÍ po závodě: SSB deníky
ne později jak 2359 UTC 2 dubna 2021, CW deníky ne později jak 2359 UTC 4
června 2021. Znovuposlání deníku po tomto termínu bude bráno jako opožděný
deník.
B. Prodloužení lhůty poslání deníku musí být provedeno žádostí emailem na
adresu <director@cqwpx.com>. Žádost musí obsahovat řádný důvod a musí být
zaslána před konečným termínempro zaslání deníku. Prodloužení termínu je
zaručeno pouze po potvrzení ředitelem závodu.
C. Deníky zaslané po termínu mohou být uvedeny ve výsledkové listině ale
nemohou se zúčastnit diplomového programu.

Kenwood TS-990XIII. ROZHODOVÁNÍ:

CQ WPX Contest Committee zodpovídá za kontrolu soutěžních deníků. Účastníci
musí dodržet podmínky závodu. Porušení podmínek závodu a nesportovní
chování může vést k disciplinárnímu potrestání.
A. Nesportovní chování: Některé příklady nesportovního chování:
1. DOMLOUVÁNÍ nebo POTVRZOVÁNÍ jakéhokoliv spojení jinými prostředky
jako např. Telefon, internet, VOIP, sociální media, weboivé stránky a pod.
Vysílání na frekvencích mimo povolené frekvence. dané licencí.
2. Změnou času v deníku za účelem dodržení přstávek nebo počtu změn
pásem.
3. Započítáním většího počtu neověřitelných spojení nebo násobičů.
4. Vysíláním signálu s velkou šíří pásma (např. splatter, kliksy) nebo
harmonické signály na jiných pásmech.
5. Stanice, které se nechají volat (running) a nedávají svou vlastní značku ve
vice jak 3 spojeních.
B. Disciplinární tresty: V případě porušení podmínek bude stanice
diskvalifikována.
1. DISKVALIFIKACE: Stanice bude uvedena na konci výsledkové listiny a
nemůže obdržet diplom.
2. Oznámení o tom bude posláno stanici na email v zaslaném deníku. Stanice
má pak 5 dní na odvolání se k řediteli závodu. Po tomto termínu je
rozhodnutí konečné.
3. Účastník má právo stáhnout svůj deník z hodnocení do 30 dnů po termínu
pro zaslání deníku. V tom případě je třeba se obrátit se žádostí na ředitele
závodu
4. Contest Committee si vahrazuje právo na změnu soutěžní kategorie dané
stanice po přezkoumání jejího deníku nebo na základě jiných informací.
C. Kontrola deníku: Všechny deníky jsou kontrolovány za použití speciálního
programu a členy kontrolní komise.
1. Duplicitní spojení jsou vyškrtnuty bez dodatečné bodové sankce.
2. Spojení s nesprávně zaznamenaným soutěžním kódem jsou vyškrtnuty bez
dodatečné bodové sankce.
3. Chyby ve značce protistanice nebo spojení nenalezená v deníku protistanice
jsou vyškrtnuty a je uplatněna bodová sankce ve výši dvojnásobku počtu
bodů za toto spojení.
4. Spojení která nesplňují podmínku počtu změny pásem pro kategorie s vice
operátory jsou vyškrtnuta bez dalších bodových sankcí.

Kenwood TS-480
Kenwood TS-480

XIV. PROHLÁŠENÍ:

Zasláním deníku soutěžící souhlasí s kontrolou deníku výborem CQ WPX závodu
a prohlašuje, že: 1) četl a rozumí podmínkám závodu a současně souhlasí s
jejich dodržováním, 2) dodrží všechny podmínky pro radioamatérskou stanici ve
své zemi, 3) souhlasí, že jeho deník bude publikován a 4) přijímá rozhodnutí o
případné diskvalifikaci a jiná rozhodnutí Contest Committee jako oficiální a
konečná. Pokud účastník nechce s těmito podmínkami souhlasit, nebo nechce
být hodnocen pak ať neposílá deník nebo jej pošle jen pro kontrolu
(CHECKLOG).
Otázky týkající se závodu CQ WPX Contest lze posílat na ředitle závodu na
emailovou adresu <director@cqwpx.com>.
Přeložil 16.12.2020 OK2FD

 

Prameň: https://www.cqwpx.com/rules.htm

https://www.cqwpx.com/rules/rules_cs_2021.pdf

0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x