CQ WW VHF contest 2003

Ahoj,
byl jsem požádán Johnem W1XX, abych informoval OK a OM HAMs o CQ WW VHF contestu 2003.

Známý časopis CQ Magazin pořádá dne 19-20.7.2003 ke zvýšení aktivity na VHF pásmech 50 a 144MHz letošní CQ WW VHF contest. Jelikož ve stejném termínu u nás probíhá na 2m i Provozní aktiv, může být pro někoho jednoduché využít QSO z provozního aktivu a vyplnit i deník pro CQ WW VHF. Bodování je jednoduché a lze započítat v podstatě veškerá QSO které se vám podaří navázat v době konání závodu. Zde je stručný překlad podmínek:

CQ WW VHF contest

Termín:
od 19.07.2003 18:00UTC
do 20.07.2003 21:00UTC

I. Soutěžní doba:
27 hodin pro všechny stanice, ve všech kategoriích.
Můžete pracovat jakoukoliv část závodu bez omezení.

II. Cíl závodu:
Cílem závodu je navázat co největší počet QSO během 27 hodin.
A pro ty, kdo se zajímají o diplomy, získat také co největší počet nových velkých čtverců.

III. Pásma:
Všechny dovolené radioamatérské kmitočty na 50 a 144 MHz, podle místních povolovacích podmínek a licenčních tříd.

IV. Kategorie:

 1. Single Op—obě pásma:
  pouze jeden operátor a jeden signál, změna pásma povolena kdykoliv bez časového omezení.
 2. Single Op—jedno pásmo:
  pouze jeden operátor a jeden signál.
 3. Multi-Op:
  více operátorů, jeden signál na každém pásmu. Na obou pásmech se smí vysílat současně bez omezení.
 4. Rover:
  Stanice, která během závodu vystřídá minimálně 2 velké čtverce. Maximálně 2 operátoři. Stanice v teto kategorii udává za značkou Rover nebo /R. Cílem této kategorie je aktivovat co nejvíce velkých LOC, ne obsadit více špičkově vybavených stanic.
 5. QRP stanice:
  jeden operátor, maximální povolený výkon 10 Wattů a méně, bez jakéhokoliv jiného omezení.

  Stanice v jakékoliv kategorii mimo Rover mohou použít během závodu jen jedno QTH (bez ohledu na to, zda trvalé nebo přechodné). Stanice Rover mohou vysílat jen z přechodných QTH minimálně ve dvou velkých LOC.

V. Kód:
Značka a velký čtverec (první 4 znaky LOC např. JN88). Report a číslo spojení není povinné a v denících se neuvádí!
Do závodu platí veškerá spojení, včetně nesoutěžních (nebo v jiných závodech se účastnících) stanic, které nám předají LOC.

VI. Násobiče:
Násobiče jsou velké LOC na každém pásmu zvlášť.
V kategorii Rover: každý loc na každém pásmu zvlášť, navíc v každém QTH se započítají samostatně. Takovouto změnu je třeba jasně vyznačit v deníku (samostatné deníky pro každé QTH).
a – Je povoleno navázat další QSO se stanicí v kategorii Rover, pokud změnila velký čtverec
b – velký čtverec se rozumí první čtyřy znaky z LOC (JN98)

VII. Bodování:

 • Jeden (1) bod za QSO na 50 MHZ a dva (2) body za QSO na 144 MHz.
 • Započítat lze vždy jen jedno QSO s různou stanicí na konkrétním pásmu bez ohledu na druh provozu.
 • (pozn. upřesnění po konkrétním dotazu na CQ – započítat lze všechny QSO jakýkoliv druh provozu, mimo QSO přes převáděče, to se týká hlavně digi na 6m, kde je dost populární JT6M a MS provoz a FSK na 2m MS samozřejmě pokud si předáte i LOC)
 • Celkový výsledek: celkový součet bodů za jednotlivá pásma dohromady x počet násobičů.
 • V kategorii Rover: celkový součet bodů ze všech QTH x celkový počet násobičů ze všech QTH.
 • Účastník závodu nesmí vysílat na kmitočtech FM převáděčů.
 • Dále se důrazně varuje před navazováním místních spojení v DX segmentu 50.100-50.125 a na volacích kmitočtech 50.110 50.125 a 144.200 (v EU 144.300)
 • Všechny časy v denících musejí být uvedeny v UTC.
 • Příklad 1. K1GX pracoval:
  50 QSO (50×1=50) a 25 loc (25 násobičů) na 50MHz
  35 QSO (35×2=70) a 8 loc (8 násobičů) na 144MHz
  celkem 120 QSO (50+70=120) x 33 násobičů (25+8=33) = 3960 bodů

VIII. Ceny:
Diplom dostane vítěz každé kategorie, vítěz každé kategorie na kontinentu, a vízěz každé kategorie v každé zemi. Diplom dostane i stanice, která prokáže velké úsilí, podle uvážení pořadatele.

IX. Různé:
Stanice smí použít v závodě jen jednu značku (i když má koncesi na více).
Různé násobiče může rozdávat pouze pokud změní svou polohu minimálně o 100 metrů ( hlavně kategorie Rover).

X. Deníky:
Kompletní deníky musí být odeslány nejpozději do 1.8.2003.
Všechny papírové deníky se posílají na:
CQ VKV Contest,
25 Newbridge Rd., Hicksville, NEW YORK 11801 USA.
Elektronické deníky jen ve formátu Cabrillo na adresu e-mail:
cqvhf@cqww.com.
Pokud nemáte přístup k e-mailům můžete poslat disketu se souborem vašeho deníku na výše uvedenou adresu.
Případné dotazy lze adresovat na:
vhf-questions@cqww.com

Originál podmínek naleznete na www.vhfdx.de

S pozdravem VY 73 Jiří OK2POI

0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x