Soutěž OM Activity – nový ročník

O pár dní, 14.listopad 2020, sa začína nový ročník Soutěž OM Activity, závodů v pásmu 80 metrů pro OM a OK stanice CW / SSB / metrů pro OM a OK stanice CW, metrů pro OM a OK stanice CW. metrů pro OM a OK stanice CW:

1. Termín

závody mají 12 etap, každá etapa se koná vždy druhou sobotu v příslušném měsíci od 06,00 dělat 06,59 místního času provozem CW a od 07,00 dělat 07,59 místního času provozem SSB.

 

TRX Pixie 2 PRO PÁSMO 80m
TRX Pixie 2 PRO PÁSMO 80m

2. frekvence

Soutěží se v pásmu 80 m v následujících frekvenčních úsecích:

3520 - 3560 kHz (CW)

3700 - 3770 kHz (SSB)

 

3. kategorie

3.1. QRO CW + SSB (výkon vysílače max. 100 W)

3.2. QRO CW (výkon vysílače max. 100 W)

3.3. QRO SSB (výkon vysílače max. 100 W)

3.4. QRP CW + SSB (výkon vysílače max. 5 W)

3.5. QRP CW (výkon vysílače max. 5 W)

3.6. QRP SSB (výkon vysílače max. 5 W)

 

CW pastiche RA1AOM
CW pastiche RA1AOM

4. soutěžní kód

Vyměňuje se soutěžní kód složený z RS(T) a pořadového čísla spojení počínaje od 001. Spojení se číslují průběžně bez ohledu na etapy.

 

5. bodování

Každé platné spojení se hodnotí 1 bodom. Za spojení se stejnou stanicí na obou módech se při druhém spojení přičte 1 přídavný bod, tedy CW a SSB spojení se stejnou stanicí se hodnotí 3 body.

 

6. násobiče

Násobiči jsou různá poslední písmena značek protistanic jednou za příslušnou měsíční etapu OMAC plus poslední písmeno vlastní značky, není-li započteno za spojení s jinou stanicí.

Maximální počet násobičů je 26.

 

Soutěžte tedy o SunSDR2
Soutěžte tedy o SunSDR2

7. výsledek

Celkový výsledek soutěžící stanice se vypočítá po vyhodnocení všech spojení dle vzorce: součet bodů x součet násobičů. metrů pro OM a OK stanice CW.

 

8. Posílání deníků

Deníky za příslušnou etapu OMAC se posílají výlučně přes webové rozhraní na stránce kv.szr.sk. Deník musí být odeslán do 7 dnů od skončení příslušné měsíční etapy (t.j. následující sobotu do 08,00 místního času). Po tomto termínu se posílání deníků automaticky deaktivuje.

Zasílané údaje přes webové rozhraní musí obsahovat:

8.1. Volací značku soutěžící stanice

8.2. Označení dané měsíční etapy

8.3. Emailovou adresu soutěžící stanice

8.4. Kategorii

8.5. Připojen kompletní deník ve formátu Cabrillo

8.6. Čestné prohlášení:

Prohlašuji na svou čest, že jsem dodržel soutěžní podmínky a povolovací podmínky pro amatérské stanice a údaje v deníku jsou pravdivé. Souhlasím se zveřejněním zaslaného staničního deníku. Rozhodnutí vyhodnocovatele považuji za konečné.

Před odesláním deníku vyhodnocovateli se na webovém rozhraní zobrazí všechna spojení načtená z připojeného deníku. Soutěžící stanice musí potvrdit správnost a úplnost načtených spojení. Potvrzením deníku soutěžící stanice vyjadřuje souhlas s načteným deníkem a čestným prohlášením.

 

Yaesu FT-2000
Yaesu FT-2000

9. Vyhodnocení

9.1. Každá etapa závodu bude vyhodnocena zvlášť. Výsledky etapy za daný měsíc budou zveřejněny na stránce kv.szr.sk v části OM Activity Contest.

9.2. Do celoročního hodnocení OMAC bude započteno devět nejlepších etapových výsledků během příslušného ročníku. Ročník začíná listopadovou etapou a končí říjnovou etapou (příklad: ročník 2018 začíná etapou 11/2017 a končí etapou 10/2018).

9.3. Uznávají se pouze spojení oboustranně potvrzená v soutěžních denících a se správně přijatým soutěžním kódem (že 4). Spojení se stanicemi, které neposlaly deník, se započtou jen v případě, pokud se jejich volací značka objevila nejméně v pěti soutěžních denících (bez ohledu na CW nebo SSB provoz).

9.4. Konečné výsledky budou zveřejněny po sedmi dnech od skončení příslušné etapy a budou započítány do celoročního hodnocení.

 

10. Diskvalifikace

Soutěžící stanice nebude hodnocena v dané měsíční etapě:

10.1. poruší-li soutěžní podmínky OMAC nebo povolovací podmínky pro amatérské stanice

10.2. pokud v důsledku chyb v jejím soutěžním deníku dojde k poškození jiných soutěžících stanic, přičemž počet takových chyb přesáhne 30 % z celkového počtu spojení v jejím deníku

Deník takové stanice bude vyřazen z kontroly pro ostatní stanice.