Cvičenie Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.E.S.

Slovenskú republiku v dôsledku globálneho oteplenia ohrozujú víchrice a záplavy. Z dôvodu zabezpečenia pripravenosti štátu na očakávané živelné pohromy sa vykonáva kontrola spojenia po telefónnej sieti. S prvými nápormi víchrice a prívalovými dažďami sa situácia zhoršuje a spojenie sa prerušuje.
Najviac sú živelnou pohromou postihnuté kraje Bratislava a Žilina. Následkom poveternostných podmienok je prerušené telefonické a internetové spojenie v krajoch. Vzniká chaotická situácia a mobilná sieť je preťažená. Prerušuje sa spojenie medzi ÚGKK SR a Krajskými katastrálnymi úradmi. Neprenášajú sa informácie z Ústredného krízového štábu a do jednotlivých rezortov. Prerušilo sa spojenie na území Bratislavského a Žilinského kraja. Zložky IZS majú svoju komunikačnú sieť preťaženú a nemôžu odovzdávať informácie z postihnutých miest. Na cestách sa vytvárajú kolóny a dopravné zápchy. Nie je možné sa dostať do postihnutých oblastí, s ktorými je prerušené spojenie. Krajské koordinační strediská IZS nemajú spojenie do niektorých okresov a odľahlých oblastí. Koordinačné strediská požiadajú o sprostredkovanie spojenia Slovenský zväz rádioamatérov – Rádioamatérsku tiesňovú službu A.R.E.S..


Podobný obsah mal námet cvičenia, ktoré sa konalo 16. mája 2006. Samotná príprava tejto akcie trvala skoro pol roka. Aby mohol nastať tento deň D, bolo treba absolvovať niekoľko rokovaní na rôznych úrovniach krízového manažmentu a dohodnúť priebeh cvičenia. Po nespočetných návrhoch a požiadavkách z druhej strany sa situácia stabilizovala. Bolo dohodnuté, že rádioamatéri zabezpečia spojenie v dvoch krajoch. Nič jednoduchšie, toto je možné zabezpečiť VKV prostriedkami. To mi pripadá moc jednoduché, to nemusíme ani robiť. Veď to je samozrejmé, že sa takéto spojenie dá bez problémov zabezpečiť. Škoda mrhať energiou. Takéto a podobné myšlienky mi lietali hlavou. To by v tom však musel byť čert, aby som sa uspokojil iba s VKV prevádzkou. Našim tromfom je práve KV prevádzka a tak som rozhodol, že KV bude. Bol som si vedomý aj toho, ako sa bude správať 80-ka v polovičke mája o 10-tej hodine miestneho času, že 40-ka je nepoužiteľná a 60-ku nemáme. Týmto rozhodnutím som si však celú prípravu len skomplikoval. Začal som hľadať riešenie. Prichádzalo niekoľko nápadov. Niekoľko ich odišlo veľmi rýchlo a určite viem, že niektoré ani neprišli. So Stanom OM1AAA sme si prerozdelili úlohy. On bude pripravovať cvičenie v rezorte, ja sa dám na modlenie a zabezpečím účasť rádioamatérov v rádiovej sieti v rámci SR na KV a na VKV v Bratislavskom a Žilinskom kraji. Využil som prezentáciu Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.E.S. na Smrekovici 19.4.2006, kde za prítomnosti krajských koordinátorov (Jano OM3TC, Tono OM7AG, Milan OM6SZ) boli prerokované a dohodnuté jednotlivé kroky na zabezpečenie cvičenia zo strany rádioamatérov. Milan OM6SZ ako krajský koordinátor pre Žilinský kraj začal pripravovať cvičenie vo svojej pôsobnosti. Bratislavský kraj koordinátora nemá, tak VKV i KV zostali na mne. Propagácia je dôležitá, tú nehodno opomenúť. Tak som sa vrhol na propagáciu – osobnú, prostredníctvom GSM, VKV, KV, paketu, internetu a správ OM9HQ. Takáto masívna kampaň je asi iba pred voľbami. I tak sa našli rádioamatéri, ku ktorým sa to nedostalo.


Prevádzku siete Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.E.S. o 10-tej hodine na frekvencii 3768 kHz. zahájil Roman OM2RA z priestorov RK OM3KFF pod značkou OM9HQ. V priestoroch zasadačky rezortu ÚGKK SR bolo zriadené KV a VKV pracovisko, na ktorom prítomní zástupcovia štátnej správy pozorne počúvali Romanovu aj Lacovu „hudbu z Marsu“. Ja som podľa potreby vysvetľoval prebiehajúcu prevádzku, porozprával o technických možnostiach vystavených KV i VKV zariadení a prezentoval A.R.E.S. cez videoprojektor. Do KV siete sa prihlásilo viac ako 50 staníc zo všetkých krajov OM a tiež stanice z OK. Počas prezentácie som mal niekoľko volaní na mobilný telefón GSM. Nakoľko bolo nasimulované prerušenie všetkých komunikačných systémov, hovory som nezdvíhal, Hi. O 10.30 hodine bol v KV sieti vydaný pokyn na zriadenie prevádzky v priestoroch „krízovej situácie“ v lokálnej VKV sieti A.R.E.S. v Bratislavskom a Žilinskom kraji, hoci prevádzka na KV ešte pokračovala. V Žiline z priestorov RK OM3KZA zabezpečoval prevádzku Milan OM6SZ, kde prítomní zástupcovia štátnej správy mohli tiež sledovať KV i VKV prevádzku. V Žiline bola uskutočnená „náhodná“ skúška spojenia na VKV. Zo Žilinského kraja sa prihlásilo 20 staníc. V Bratislavskom kraji zabezpečoval VKV prevádzku Laco OM3GB. Na požiadanie zástupcu cvičiacej, pre nás aj hostiteľskej organizácie, rádioamatéri zabezpečili spojenie priamo z priestorov úradov – v Petržalke (Roman OM3EI), v Krasňanoch (Braňo OM2FY), v Malackách (Michal OM3CM) a v Senci (Jano OM3TC). Počas prebiehajúcej prevádzky sme simulovali výpadok elektrickej energie a Laco pokračoval z akumulátora. Do VKV siete v Bratislavskom kraji sa prihlásilo asi 15 staníc. Aj tieto spojenia mali možnosť prítomní zástupcovia štátnej správy počúvať na zriadenom komunikačnom pracovisku. Celkom sa do KV a VKV zapojilo asi 80 rádioamatérov z OM.. Po skončení KV i VKV prevádzky bol priestor na diskusiu. Charakter otázok jasne napovedal, že sme v spoločnosti ľudí, ktorí vedia o čom prezentácia bola. Odpovede sme zvládli.

Záver tejto prezentácie sa niesol v duchu uznania, možnej budúcej spolupráce a vzájomnej podpory. Nebudem však predbiehať a počkáme si radšej na vyhodnotenie splnenia úloh nácviku z hľadiska potrieb cvičiaceho rezortu, krajských úradov a Odborov krízového riadenia, prípadne na predloženie požiadaviek k spolupráci. Cieľ, s ktorým sme do tejto aktivity išli, bol určite splnený. Som presvedčený, že spoločným pričinením sa podarilo urobiť niečo na prospech rádioamatérstva v OM. Takéto a podobné aktivity sú v niektorých krajinách samozrejmosťou a spolupráca s organizáciami krízového manažmentu na úseku zabezpečenia núdzovej komunikácie prebieha pravidelne. V histórii OM to však bolo prvé a jedinečné vystúpenie rádioamatérov pred verejnosťou v takomto rozsahu a spôsobe. TNX priatelia.

Jaro, OM1II

0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x