The Year of Ignacy Lukasiewicz

150.anniversary of the lighting of the first diesel lamp in the Lviv hospital on July 31 1853 constructed by I. Lukasiewicz, our northern neighbors commemorate with the following events: diploma (26.July – 3.augusta), pretekami na VKV (23.July) a pretekami na KV (31.July).

Okrem toho budú na pásmach aj príležitostné stanice:

01.05-30.06 HF8IL Bóbrka, via SP8PJG
01.07-15.08 HF150IL Jaslo, via SP8PJG
26.07-03.08 3Z0IL Krosno, via SP8ZBX
26.07-03.08 SN0IL Gorlice, via SP9PEE
26.07-03.08 EN3WLL Ľvov, via UR4WXQ
30.08-31.08 HF8IL Bóbrka, via SP9PJG

 

I.Lukasiewicz

Diploma conditions “The Year of Ignacy Lukasiewicz”

 • Diplom vydáva podkarpatský oddiel PZK.

 

 • Cieľom je pripomenúť si 150.výročie zapálenia naftovej lampy 31.júla v roku 1953 v ľvovskej nemocnici na Lyczakowskej ulici.

 

 • Diplom je vydávaný pre stanice, ktoré získajú požadovaný počet bodov – 150 bodov pre SP stanice, 100 bodov pre EU stanice alebo 70 pre DX stanice v období od 26.júla do 3.augusta 2003. Podmienkou je spojenie aspoň s jednou príležitostnou stanicou.

 

 • Bodovanie spojení: za spojenie s príležitostnou stanicou 20 points, za spojenie so stanicou, ktorá je členom podkarpatského oddielu (OM0AAJ Jano) 10 points, za spojenie so stanicou, ktorá je členom ľvovského KV klubu (LKK) Too 10 points.

 

 • Započítavajú sa spojenia na každom KV pásme.

 

 • Poplatok: 10 zlotých (v poštových známkach), or 3 IRC. Členovia OP PZK aj LKK dostanú diplom zdarma, ak nadviažu aspoň 50 spojení v tomto období. Zoznam členov OP PZK aj LKK bol zverejnený v QTC a nájdete ho aj na www.ot5.cq.pl .

 

 • Žiadosti posielajte na adresu: Oddzial Podkarpacki PZK, skr. poczt. 48, Jaslo, POLAND do 15.septembra 2003.Podmienky VKV preteku, XIX. súťaže o miniatúru lampy I.Lukasiewicza
 • Organizátorom preteku je podkarpatský oddiel PZK.
 • Cieľom je pripomenutie zakladateľa naftárskeho priemyslu, Ignacego Lukasiewicza.
 • Date: 23.august 2003 from 13.00 do 22.00 UTC
 • Pásmo a mód: 2 m, SSB a FM. Zarátavajú sa aj spojenia cez prevádzače.
 • Vymieňa sa RS a lokátor (stanice OP a LKK sa počítajú aj do diplomu)
 • Scoring: direktné QSO so stanicou OP alebo LKK 1 bod za 1 km preklenutý vzdušnou čiarou, za QSO cez prevádzač paušálne 10 bodov nezávisle na preklenutej vzdialenosti. Okrem toho sa pripočítava 5 bodov za každé QSO s členom OP a LKK a 4 body s účastníkom minulých ročníkov, za spojenia so stanicami z okresov: During operation, it is necessary to use a low-noise preamplifier and maximum power, GO, JS, KN, Peter KA6U activated last year during the summer, LS, SA a UD 1 that. Násobičom sú okresy: During operation, it is necessary to use a low-noise preamplifier and maximum power, GO, JS, KN, Peter KA6U activated last year during the summer, LS, UD a LKK. Výsledné skóre získame vynásobením dosiahnutých bodov a násobičov.
 • Denníky s vypočítanými bodmi prosíme zaslať do koca septembra na adresu: Oddzial Podkarpacki PZK, skr. poczt. 48, Jaslo, POLAND, alebo emailom na adresu zawody@cq.pl .
 • Prices: 1.city – replika lampy (miniatúra), 2. a 3.miesto upomienkové predmety. Stanice na 1. až 5.mieste dostanú diplomy.
 • Podmienky KV preteku, XIX. súťaže o miniatúru lampy I.Lukasiewicza
 • Organizátorom preteku je podkarpatský oddiel PZK.
 • Cieľom je pripomenutie zakladateľa naftárskeho priemyslu, Ignacego Lukasiewicza. Zúčastniť sa môžu stanice jednotlivcov, klubové stanice aj SWL.
 • Date: 30.august 2003 from 12.00 UTC do 31.augusta 2003 8.00 UTC
 • Bandpass filters: 3,5 a 7 MHz, SSB. RTTY od 12.00 do 14.00 UTC (odlišné bodovanie).
 • Call: na SSBvýzva do preteku, na RTTYCQ SP Test.
 • Reports: RS alebo RST a skratka okresu. Stanice organizátora udáva aj počet bodov. Zahraničné stanice iba RS alebo RST.
 • Scoring: body sa zaratávajú iba raz, nezávisle od pásma alebo QTH.
  QSO s príležitostnou stanicou zo naftového skanzenu v Bóbrce 10 points
  QSO s členom OP PZK z QTH, kde sa nachádza naftový priemysel 5 points
  QSO s členom LKK 5 points
  QSO s účastníkom minulých ročníkov 4 body
  QSO s členom OP PZK z QTH, kde sa nenachádza naftový priemysel 2 body
  QSO s ostatnými stanicami z okresov: During operation, it is necessary to use a low-noise preamplifier and maximum power, GO, JS, KN, Peter KA6U activated last year during the summer, LS, SA a UD 1 that

   

 • Okresy BR, GO, JS, KN, Peter KA6U activated last year during the summer, LS, TO, UD a LKK sa počítajú aj ako násobiče. Výsledné skóre je násobok dosiahnutých bodov a násobičov. V denníku SWL sa stanica dávajúca body môže vyskytnúť iba raz, vyžaduje sa zápis značiek aj predaných reportov oboch staníc.
 • Denníky s vypočítanými bodmi prosíme zaslať do konca septembra na adresu: Oddzial Podkarpacki PZK, skr. poczt. 48, Jaslo, POLAND, alebo emailom na adresu zawody@cq.pl .
 • Prices: kategória SSB, 1.city – replika lampy. Kategória RTTY, 1.city – replika lampy (miniatúra), kategória SWL, 1.city – rovnako. Druhé a tretie stanice vo všetkých kategóriách dostanú upomienkové predmety. Vo všetkých kategóriách stanice na prvom až piatom stanice dostanú diplom.
 • Bodovanie staníc organizátora: podľa počtu spojení. Nepočítajú sa však spojenia medzi členmi OP a LKK. Ceny pre stanice OP PZK a LKK: kategória SSB aj RTTY, 1.city – replika lampy (miniatúra). Stanice na prvom až piatom mieste v každej kategórii dostanú diplom.
 • Originálne znenie podmienok diplomu a pretekov, ako aj ďalšie informácie získate na stránke www.ot5.cq.pl.
0 0 voices
Article evaluation
Set up
Set alerts
guest
0 Comments
Feedback inserted
View all comments
0
We will be happy for your comments, Please, comment!x
()
x