Entradas QSL para no miembros de SZR?

Es necesario ser miembro de SZR para recibir boletos QSL? No, Es deber de la oficina garantizar la recepción de los billetes QSL.. Táto nutnosť zároveň garantuje, že v danej krajine môže byť len jedno QSL bureau. Oprávneným používateľom príchodzej QSL služby je teda nečlen SZR, ktorý zaplatí poplatok za využívanie príchodzej QSL služby vo výške 16,00 € na rok. Tento poplatok zahŕňa náklady SZR prepočítané na jedného používateľa QSL služby. Môžu posielať QSL lístky len pre OM stanice a budú dostávať QSL lístky, ktoré prídu na ich značku. Rozposlanie ostatných QSL lístkov je potrebné zabezpečiť inak, por ejemplo a través de GlobaQSL. Celý organizačný poriadok QSL služby nájdete na http://hamradio.sk/qslsluzba_f/org_poriadok.htm

Billete PJ4DX QSL
Billete PJ4DX QSL

Taktiež OM7AS ponúka tlač QSL lístkov aj s údajmi dodanými v ADIF formáte. Stačí dodať ADIF súbor z loggovacieho programu a vytlačí sa iba presný počet lístkov z tohto súboru. Lístky už netreba vypisovať, lepiť nálepky, budú obsahovať všetky údaje o spojeniach. Na jednom lístku môže byť viac spojení s jednou stanicou. Tie je možné potom rozoslať direkt.

Služieb na spracovanie QSL lístkov je samozrejme viac. Svoje služby ponúkajú aj QSL manažéri a mnohé QSL lístky je možné vyžiadať cez OQRS. Záleží len Vás, ktorej službe dáte prednosť.

0 0 voces
Evaluación de artículos
Configurar
Establecer alertas
huésped
0 Comentarios
Comentarios insertados
Ver todos los comentarios
0
Estaremos felices por tus comentarios, Por favor, comentario!X