Grabar conexiones a 144 MHz P41E

Etienne P41E en los videos muestra los enlaces a 144 MHz en FM a una distancia de 4919km y en SSB a 5156km. Etienne sa narodil v Bonaire, ale žije v Arube už dve desiatky rokov. V mladom veku začínal na CB odkiaľ sa prepracoval k HAM a satelitnej prevádzke.