EUDX Contest 2023

EUDXCC s potešením vyhlasuje 3. ročník medzinárodnej súťaže EUDX ‚European-Union DX Contest‘

Všeobecné podmienky EUDX Contest 2023

a. Cieľ: Je to celosvetová súťaž: každý môže pracovať každým

b. Dátum a čas: Súťaž sa koná každý prvý celý februárový víkend so začiatkom o 12.00 UTC v sobotu a koncom o 12.00 UTC v nedeľu (24 hodín). V roku 2023 sa súťaž uskutoční 4. – 5. februára.

c. Kategórie:

SOAB-MIX-HP – Single Op, All Bands, MIXED,

SOAB-MIX-LP – Single Op, všetky pásma, MIXED, nízky výkon (do 100 W)

SOAB-MIX-QRP – Single Op, všetky pásma, MIXED, QRP (do 5 W)

SOAB-CW-HP – Single Op, všetky pásma, CW

SOAB-CW-LP – Single Op, všetky pásma, CW, nízky výkon (do 100 W)

SOAB-SSB-HP – Single Op, všetky pásma, SSB

SOAB-SSB-LP – Single Op, všetky pásma, SSB, nízky výkon (do 100 W)

SOSB – Single Op, single band, MIXED (6 rôznych pásiem, samostatne 160, 80, 40, 20, 15, 10 m)

MOST – Multi Op, všetky pásma, jeden vysielač, MIXED

M/M – Multi Op, viac vysielačov, MIXED

Multi-Transmitter Distributed (MULTI-DISTRIBUTED) (*)

SWL-MIXED

(*) kategória Multi-Transmitter Distributed (viacnásobný distribuovaný vysielač).

Stanice pracujúce v tejto kategórii môžu mať v každom okamihu maximálne šesť vysielaných signálov, jeden na pásmo, zo staníc na rôznych miestach.

Všetky zariadenia vrátane diaľkovo ovládaných zariadení musia byť umiestnené:

– v tom istom regióne pre krajiny Európskej únie (pozri pravidlá, bod 7);

– v rovnakej DXCC a v tej istej ITU zóne pre krajiny mimo Európskej únie.

d. Pre kategórie s jedným operátorom je v každom okamihu povolený len jeden signál. Použitie DX clustra, skimmerov alebo akéhokoľvek iného pomocného systému je povolené pre všetkých účastníkov. Self-spottin alebo požiadanie iných staníc, aby vás zaspotovali, nie je povolené.

e. Duplicitné CQ na tom istom pásme je zakázané.

f. Pre stanice s viacerými operátormi Multi-TX je povolený len jeden vysielaný signál na každom pásme.

g. Pásma: od 10 m do 160 m, okrem pásiem WARC, sú povolené podľa plánov pásiem IARU.

Yaesu FT-DX3000
Yaesu FT-DX3000

3. Body za QSO

a. Stanice Európskej únie:

QSO s vlastnou krajinou – 2 body,

QSO s inou krajinou Európskej únie – 10 bodov,

QSO s krajinou mimo Európskej únie na vašom kontinente – 3 body,

QSO s iným kontinentom – 5 bodov.

b. Stanice mimo Európskej únie:

QSO so stanicami Európskej únie – 10 bodov,

QSO s vlastnou krajinou – 2 body,

QSO s inou krajinou vášho kontinentu – 3 body,

QSO s iným kontinentom – 5 bodov.

Yaesu FT-710 KV+6m TCVR
Yaesu FT-710 KV+6m TCVR

4. Vymieňaný kód

– stanice Európskej únie budú vysielať RST a dvojpísmenový a dvojčíselný kód na identifikáciu svojich regiónov (pozri bod 7).

– Ostatné stanice budú posielať RST a zónu ITU.

5. Násobiče

– Región Európskej únie: násobič hodnoty jedna (1) pre každý iný región Európskej únie, s ktorým sa spojíte na každom pásme;

– Krajina: (1) za každú krajinu, ktorá bola realizované spojenie v každom pásme. Zoznam entít DXCC, zoznam násobičov Worked All Europe (WAE) plus IG9/IH9 a hranice kontinentov sú štandardmi pre definovanie násobiče krajín.

Príklad: prvé QSO so stanicou z EÚ na súťažnom pásme bude mať hodnotu násobiča krajiny aj regiónu.

6. Konečné skóre

Všetky stanice: Konečné skóre je výsledkom súčtu bodov za QSO vynásobených súčtom násobičov EUR (regiónov Európskej únie) a krajín.

Poradie staníc Európskej únie a DX staníc bude uvedené samostatne.

7. Regióny Európskej únie (podľa oblasti krajiny):

(1) DK06 Overseas Countries and Territories
Greenland

(2) FR20 France d’outre-mer
French Polynesia
New Caledonia
Wallis-et-Futuna
Saint Barthélemy
Saint-Pierre-et-Miquelon
French Southern and Antarctic Lands

(3) NL13 Overseas Countries and Territories
Curaçao
Aruba
Sint Maarten
Bonaire
Saba & Sint Eustatius

Yaesu FT-1000MP TCVR a počítč s N1MM+ logom v conteste
Yaesu FT-1000MP TCVR a počítč s N1MM+ logom v conteste

8. Duplicitné spojenia

Duplicitné spojenia sú spojenia s tou istou stanicou v tom istom pásme a móde. Duplicitné spojenia majú hodnotu 0 bodov.

9. QSO

Môžete nadviazať maximálne 2 QSO s tou istou stanicou na tom istom pásme – CW a SSB. CW QSO musia byť uskutočnené v CW časti pásma, ale len prvé QSO je platné pre násobiaci bod v danom pásme.

10. Všeobecná poznámka

– Všetky vysielače a prijímače musia byť umiestnené v kruhu s maximálnym polomerom 500 m. Všetky antény používané každým účastníkom musia byť fyzicky prepojené káblami s vysielačmi a prijímačmi.

– Remote prevádzka je povolená, ak je fyzické umiestnenie všetkých vysielačov, prijímačov a antén na jednom mieste stanice. (napr: Ak má stanica z EU vzdialenú stanicu na Bahamách a pracuje so svojím volacím znakom EU – nie je to povolené. Ak má stanica z EU remote station na Bahamách a používa volací znak C6 – je to legálne vzdialené).
– Používanie WEB Clustrov a paketových rádiových systémov je povolené všetkým účastníkom.
– Používanie vysielačov a prijímačov z rôznych miest prepojených cez internet sa považuje za nešportové a je jedným z dôvodov diskvalifikácie.
– Self-spotting na klastroch nie je povolený.
– Vyžadovanie QSO prostredníctvom telefónu, telegramov, internetu, rádiového paketu počas súťaže sa považuje za selfspotting a nie je povolené, čo vedie k diskvalifikácii.
– Účastníci v kategórii Single Operator môžu meniť pásma a prevádzkové režimy bez obmedzenia. V rovnakom čase však môže byť „vo vzduchu“ len jeden jediný signál.
– Stanice MOST musia dodržiavať „pravidlo 10 minút“. Čas strávený na jednom pásme sa začína počítať od okamihu, keď sa v danom pásme uskutoční prvé QSO. V rovnakom čase môže byť „vo vzduchu“ len jeden jediný signál.

Mapa Karibiku
Mapa Karibiku

11. Definície

– Single Operator: sú tie stanice, v rámci ktorých má jedna osoba na starosti tieto povinnosti: obsluhu rádiostanice, zaznamenávanie QSO a spotting. Nie je obmedzený prevádzkový čas ani zmeny pásma.
– Všetky kategórie MIXT môžu pracovať s tou istou stanicou v CW aj SSB. QSO spojenia v CW v rámci segmentov SSB pásma a naopak sú zakázané.
– Multi-Single: Počas akéhokoľvek 10-minútového obdobia je povolený len jeden vysielaný signál na jednom pásme (spustenie stanice/signálu). Výnimka: Pracovaná stanica je nový multiplikátor. Vysielače run a multiplikátor sa riadia nezávislými 10-minútovými pravidlami.
– Multi-Multi: Šesť súťažných pásiem môže byť aktivovaných súčasne. V každom pásme je v každom okamihu povolený len jeden vysielaný signál.

Vibroplex, CW kľúč
Vibroplex, CW kľúč

12. Denníky

– Denníky sa prijímajú len v elektronickom formáte CABRILLO 3.0
– Účastníci, ktorí sa usilujú o umiestnenie v prvej trojke v niektorej z kategórií uvedených v bode 2, sú povinní uviesť v denníku presnú frekvenciu každého uskutočneného QSO (pomocou systému CAT), pričom minimálna jednotka musí byť 1 kHz. Umiestnenie v Top 3 v niektorej z kategórií účasti bude potvrdené len za podmienky uvedenia presnej frekvencie každého QSO v denníku, alebo sprístupnením zvukového záznamu z obdobia účasti v súťaži rozhodcom.
– Checklogy sú akceptované.

13. Zasielanie denníkov

– Všetky logy musia byť zaslané organizátorom súťaže najneskôr do 7 (siedmich) dní od skončenia súťaže. (Najneskôr do 2023-02-12 12:00:00)
– Každý Log bude potvrdený e-mailom, ako aj umiestnením do „Zoznamu prijatých Logov“ na uvedenej webovej stránke.

Spektrum KV signálov v HDSDR software
Spektrum KV signálov v HDSDR software

14. Ocenenia

– Diplomy a plakety budú udelené za prvé miesta v každej kategórii uvedenej v bode 2.c. Elektronický PDF diplom bude udelený všetkým účastníkom.

15. Sankcie a diskvalifikácie

– Súťažný výbor bude starostlivo kontrolovať denníky a chyby môžu spôsobiť zníženie počtu bodov. Na chybné QSO sa nevzťahujú žiadne sankcie, ale nešportové správanie môže viesť k diskvalifikácii. Nešportové správanie môže byť zistené v LOG údajoch, ako aj v akýchkoľvek iných záznamových prostriedkoch, ktoré má komisia k dispozícii.
– Všetky rozhodnutia súťažného výboru sú oficiálne a konečné.

Les rádioamatérskych antén
KV antény od 160m po 10m + VKV vertikálna anténa

16. Implicitné vyhlásenie:

Odoslaním záznamu do súťaže EU-DX súhlasíte s tým, že:
– ste si prečítali a pochopili pravidlá súťaže a súhlasíte s tým, že sa nimi budete riadiť;
– ste pracovali v súlade so všetkými pravidlami a predpismi vašej krajiny, ktoré sa týkajú rádioamatérskej činnosti;
– váš denník zp súťaže môže byť sprístupnený verejnosti;
– všetky kroky a rozhodnutia súťažného výboru EU-DX sú oficiálne a konečné.

V mene súťažného výboru EU-DX

IK6QON Francesco (ik6qon@gmail.com)

Originálne znenie podmienok je dostupné na https://www.eudx-contest.com/rules/

5 1 hlas
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x