HAM stretnutie Tatry 2011

V dňoch 18. – 20 . novembra 2011 sa uskutočnilo najväčšie slovenské tohoročné tradičné HAM stretnutie. Bol to už jeho 37. ročník. Po prvý raz sa konalo mimo Vysokých Tatier – v hoteli Satel priamo v centre Popradu. Bolo rozvrhnuté do troch dní. Prvý deň bol určený predajcom rádioamatérskych súčiastok a voľným stretnutiam priateľov. Prišli mnohí tradiční a pravidelní predajcovia ako napr. fa Anico, Martin Karas, výrobca QSL lístkov Beďa OK1FXX, predajcovia čiapok s označením podľa individuálnych prianí .

Na druhý deň sa konal už od rána hlavný program. V kongresovej hale, ktorá bola naplnená k prasknutiu predniesol Roman OM3EI správu o činnosti a neskôr vyhodnotenie krátkodobých rádioamatérskych súťaži za rok 2011 na KV i VKV osobitne..Ihneď po skončení sa konalo zasadnutie členov Koordinačného centra ARES, KV a VKV fórum. Celkový počet účastnikov všetkých vekových kategórii stretnutia bol v druhý deň okolo 200. V odpoľudňajšich hodinách Tóno- OM3LU predniesol rozsiahly komentár k svojej knihe o začiatkoch rádioamatérskej činnosti až do roku 1952. Uviedol mnohé fakty a zaujímavosti, ktoré ani všetky nestihol v knike uverejniť. V neskorých popoľudňajších hodinách v rámci DX fóra vystúpili účastníci expedície do Grónska z OK.Pracovali pod značkou OX4OK v dňoch 16.-26. 9. 2011. Premietli a okomentovali obrázky z tejto zaujímavej expedície.

Tradičný Ham fest sa konal od 21,00 hod v hlavnej hale hotela na 1. poschodí. Obsahoval bohatú tombolu, krst knihy Tóna OM3LU a príjemnú zábavu spojenú s tancom až do neskorých nočných hodín.

Konali sa i tradičné sprievodne akcie. QSL služba SZR pod vedením Vila – OM3MB porozdávala a pozbierala QSL lístky. Prezident SZR Roman- OM3EI a Braňo OM2FY povyberali vstupné do SZR a predplatné na Rádiožurnál. Dušan OM2ADP pozbieral ďaľšie dušičky do OM On-line Callbooku. Popredalo sa aj DVD s HAM informáciami a najnovšia Tónova (OM3LU) kniha o začiatkoch rádioamatérskeho hnutia na Slovensku resp. vtedy v Československu.

Počas stretnutia vysielala rád.stanica so špeciálnym prefixom OM37TATRY a nadviazala do 500 spojení na všetkých pásmach. Hlavným operátorom bol OM5CD. Na horných pásmach jeho vysielaním vznikol aj celkom slušný pie-lab (či ako sa to presne píše).

Ďakujeme všetkým organizátorom za pekne strávený voľný čas a o rok dovidenia !

Takto vyzeralo stretnutie cez kameru Laca, OM5LD www.youtube.com/watch?v=f_Kneiu79FA

Pridaj komentár