IOTA contest 2011

Budúci víkend, 30.júla od 12.00UTC do 31.júla 12.00UTC sa koná IOTA Contest 2011. Súťažia IOTA stanice a všetky ostatné stanice. Súťaží sa v pásmach 80m, 40m, 20m, 15m a 10m pričom stanice musia dodržať odporúčania IARU pre contestovú prevádzku (nesmie sa vysielať v segmentoch 3500-3510, 3560 – 3600, 3650 – 3700, 14060 – 14125 a 14300 – 14350kHz).

IOTA Contest je vyhlásený v týchto kategóriách:
Destinácia:

 • Island (ostrov) – stanice pracujúce z ostrovov IOTA s prideleným IOTA ref.číslom
 • World (svet) – ostatné stanice

Operátor:

 • Single Operator
 • Single-Operator Assisted (povolený DX Cluster, remote RX stanice a pod)
 • Multi-Operator (iba 24hod MIX). Operátori môžu používat max.2 stanice, druhá stanica môže robiť len násobiče, nesmie volat výzvu alebo QRZ. Povolený DX Cluster a internet

Čas:

 • 24 hodín
 • 12 hodín – prevádzka nemusí trvať kontinuálne 12 hodín, ale prestávky musia trvať minimálne 60 minút)

Mód:

 • CW
 • SSB
 • MIX

Výkon:

 • High power – maximálne 1500W out
 • Low power – maximálne 100W out
 • QRP – maximálne 5W out

Súťažný kód
RS(T) + poradové číslo spojenia od 001 + (IOTA stanice) číslo IOTA

Poradové číslo sa predáva kontinuálne bez ohľadu na mód. S jednou stanicou je možné nadviazať na jednom pásme jedno CW a jedno SSB spojenie.

Bodovanie

 • QSO so stanicou mimo IOTA – 3 body
 • QSO s IOTA stanicou – 15 bodov. Výnimkou je spojenie Island – Island staníc pracujúcich z ostrova s rovnakým ref.číslom, v tom prípade sa započítavajú 3 body.

Násobiče
IOTA ostrovy urobené na CW + IOTA ostrovy urobené na SSB

Skóre
Súčet bodov za spojenia zo všetkých pásiem krát celkový súčet násobičov

Logy
Elektronické denníky e-mailom do 21.augusta 2011 vo formáte CABRILLO. Venujte pozornosť správemej hlavičke a kategóriám. Logy posielajte na iota.logs@rsgbcc.org

Prameň: http://www.rsgbcc.org/hf/rules/2011/riota.shtml

Pridaj komentár