Lyridy 2020

Lyridy nepatria medzi vyhľadávané meteority MS amatérmi, pretože odrazy od ich stôp sú pomerne krátke a slabé, no sú dostačujúce pre WSJT prevádzku. Ich rýchlosť sa pohybuje okolo 49 km/s. Odhadovaný počet odrazov za hodinu je len desať. Možno nás ale prekvapia ako v roku 1982, keď v USA napočítali asi 90 odrazov za hodinu.


Tento rok ich očakávame medzi 21. a 22.aprílom 200 s predpokladaným maximom dosahujúcim ZHR 20. Presnejšie odhady budú známe s blížiacim maximom. Pri pohľade na nočnú oblohu sa bude zdať, že vyletujú z miesta neďaleko Severného kríža. Predikciu vizuálneho pozorovania si môžete simulovať na https://www.timeanddate.com/astronomy/meteor-shower/lyrids.html. Podmienky na pozorovanie budú tento rok veľmi dobré, pretože počas maxima aktivity roja bude Mesiac v nove. Vzhľadom na výšku radiantu nad obzorom je najvhodnejšie pozorovať Lyridy vždy v druhej polovici noci.