Meranie SSB vysielača dvojtónovým generátorom

Pri používaní komerčných zariadení sa zvyčajne nastavujeme modulačnú úroveň podľa ALC. Je to dobrý spôsob, aj tak je ale dobré skontrolovať linearitu celého vysielacieho reťazca (TCVR + PA) pomocou dvojtónovej skúšky. Môžeme tak pomerne jednoduchým spôsobom odhaliť prebudenie, nevhodne nastavené pracovné body, prenikanie nosnej alebo nežiadúceho postranného pásma či obávané zakmitávanie.

Častým argumentom na otázku: „Meral si už linearitu tvojho TCVR-a?“ je odpoveď, že na to nemám potrebné vybavenie. Omyl! Ako teda na to?

FT-2000 je obľúbený SSB TCVR
FT-2000 je obľúbený SSB TCVR

Nelinerita výstupného signálu je ovplyvňovaná NF modulačným zosilňovačom až po VF koncový stupeň, čiže mnohými stupňami. Najväčší vplyv na výsledný signál máva koncový stupeň pretože pracuje s veľkými úrovňami napätí aj prúdov vo veľkej časti charakteristiky aktívneho prvku. Maximálne povolené skreslenie by nemalo byť pri kontrole osciloskopom badateľné.

Budeme potrebovať: meraný vysielač so zdrojom, umelú záťaž (v núdzi môžeme použiť aj anténu – ale nemali by sme), dvojtónový generátor, osciloskop (v núdzi kvalitnejší wattmeter alebo VF voltmeter).

Na výstup TCVR-a pripojíme umelú záťaž. Paralelne pripojíme sondu osciloskopu alebo VF voltmeter, či do série wattmeter. Do mikrofónneho vstupu pripojíme dvojtónový generátor. Prvá frekvencia je 800Hz, druhá 1800Hz. Postupne budeme úroveň budenia z generátora zvyšovať.

Ak máme k dispozícii len wattmeter alebo VF voltmeter dokážeme odhaliť len prebudenie SSB vysielača. Plynulo zvyšujeme úroveň budenia tak, aby sme do dosiahnutia maximálneho výkonu vykonali čo najväčší počet meraní a zapisujeme si výstupný výkon (alebo napätie). Z nameraných hodnôt potom zostrojíme graf. Musíme nájsť výkon, pri ktorom nastáva 1dB kompresia – to je maximálny výkon. Úroveň NF signálu nás zaujímať nebude, pretože TCVR-e ju nemerajú. Úroveň modulácie z mikrofónu nastavíme podľa wattmetra na zariadení a budeme sa ju snažiť dodržať.

Koncový stupeň
Koncový stupeň

Ako som už spomínal, na výstupný signál zobrazený na obrazovke osciloskopu sa nesmie viditeľne odlišovať od vstupného. Pri meraní postupujeme rovnako ako v predošlom prípade, stačí nám len sledovať, kedy sa začne signál na obrazovke meniť (splošťovať). Ak sa signál badateľne odlišuje od vstupného aj pri nízkych úrovniach, treba hľadať príčinu v zle nastavenom vysielači.

Zvyčajne ide o nevhodne nastavený pracovný bod (treba postupovať spätne v ceste signálu – budič, zosilňovač za filtrom… – a nájsť chybne nastavený stupeň). Prenikanie nosnej sa prejaví nerovnakými úrovňami krivky na osciloskope. Náprava je jednoduchá: vybalansovať nosnú. Prenikanie nežiadúceho postranného pásma je poznať podľa skosenia krivky na niektorú stranu. Náprava nie je jednouchá – v prípade kvalitného MF filtra je potrebné skontrolovať jeho prispôsobenie a uzemnenie, a filter dobre odtieniť. Zakmitávanie je badateľné na krivke skutočne ako zakmitanie. V tomto prípade je nutné preblokovať napájacie napätia.

Dvojtónový generátor môžeme nahradiť PC so zvukovou kartou a jednoduchým programom od DL6IAK. Ovládanie je jednoduché – nastavíme frekvencie, a potom už len rovnomerne pridávame úroveň budenia. Obe úrovne sa regulujú oddelene, čo nie je veľmi výhodné a nastaviť ich myšou na rovnakú úroveň je pomerne náročné. Odporúčam pridávať šípkami na klávesnici metódou „raz ťuknúť na 800Hz a raz na 1800Hz“.

Program si môžete stiahnuť tu: dgen.zip (162kB).

0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x