Náhrady za NDR súčiastky

OM1CI nám zaslal jeho prvý príspevok, ktorí radi uverejnujeme. Snáď niektorým “kutilom” pomôže pri hľadaní tých pravých súčiastok…Analógové integrované obvody

A 109D – uA 709CA 4510D – TCA 4510B 511N – (AD 590)
A 110D – uA 710CB 060D – TL 060B 555D – LM 555
A 202D – TDA 1002AB 061D – TL 061B 556D – LM 556
A 205D – TBA 810B 062D – TL 062B 589 – AD 589
A 210E/K – TBA 810ASB 064D – TL 064B 611D – TCA 311A
A 211D – (TAA 611)B 066D – TL 066B 615D – TCA 315A
A 220D – TBA 120SB 080D – TL 080B 621D – TCA 321A
A 223D – TBA 120UB 081D – TL 081B 625D – TCA 325A
A 224D – TBA 120TB 082D – TL 082B 631D – TCA 331A
A 225D – TDA 1047B 083D – TL 083B 635D – TCA 335A
A 231D – (TBA 530)B 084D – TL 084B 654D – SN 28654
A 232D – TDA 2532B 109D – uA 709CB 761D – TAA 761A
A 240D – TDA 440B 165H – L 165HB 765D – TAA 765A
A 241D – TDA 2541B 165V – L 165VB 861D – TAA 861A
A 244D – TCA 440B 176D – uA 776B 865D – TAA 865AA
A 250D – TDA 2593B 177D – uA 777B 2761D – TAA 2761A
A 270D – TBA 970B 260D – TDA 1060B 2765D/S – TAA 2765
A 273D – TCA 730B 303D – (TCA 205)B 3170H – LM 317
A 274D – TCA 740B 304D – (TCA 205)B 3171H – LM 317HV
A 277D – (UAA 180)B 305D – (TCA 205)B 3370H – LM 337
A 281D – TAA 981B 306D – (TCA 205)B 3371H – LM 337HV
A 283D – TDA 1083B 308D – TAA 970B 4002D – UA 4002DA
A 290D – MC 1310PB 315D/E/K – Q2T 2222B 4761D – TAA 4761A
A 301D/V – (TCA 205)B 325D/E/K – Q2T 2222B 4765D – TAA 4765
A 302D – (TCA 345A)B 331G – WC 501GC 500D – TL 500C
A 1818D – LM 1818B 360D/E – TPQ 2222C 501D – TL 501C
A 2000 – (TDA 4925)B 360K – TPQ 3724C 502D – TL 502C
A 2005 – TDA 2005B 380D/E – TPQ 2221C 504D – TL 504
A 2030H – TDA 2030HB 380K – TPQ 3725C 520D – AD 2020
A 2030V – TDA 2030VB 451 – SAS 251C 570D – AD 570
A 3501D – TDA 3501B 452 – SAS 251S4C 571D – AD 571
A 3510D – TDA 3510B 453 – SAS 251S5C 7136D – ICL 7136
A 3520D – TDA 3520B 461 – SAS 261S4A 4100D – TCA 4100
B 462 – SAS 261

Bipolárne integrované obvody

D 100D- SN 7400ND 254D- SN 74H54NDL 295D- SN 74LS295
D 103D- SN 7403ND 274D- SN 74H74NDL 8121D – AmZ 8121
D 104D- SN 7404ND 410D- SAA 1029DL 8127D – AmZ 8127
D 108D- SN 7408ND 461D- SN 75361NDS 8205D – I 8205
D 110D- SN 7410ND 492D- SN 75492NDS 8212D – I 8212
D 120D- SN 7420NDL 000D- SN 74LS00DS 8216D – I 8216
D 121D- SN 74121NDL 002D- SN 74LS02DS 8282D – I 8282
D 122D- SN 7522NDL 003D- SN 74LS03DS 8283D – I 8283
D 123D- SN 7523NDL 004D- SN 74LS04DS 8286D – I 8286
D 126D- SN 7426NDL 008D- SN 74LS08DS 8287D – I 8287
D 130D- SN 7430NDL 010D- SN 74LS10E 100D- SN 8400N
D 140D- SN 7440NDL 011D- SN 74LS11E 103D- SN 8403N
D 146D- SN 7446NDL 014D- SN 74LS14E 104D- SN 8404N
D 147D- SN 7447NDL 020D- SN 74LS20E 108D- SN 8408N
D 150D- SN 7450NDL 021D- SN 74LS21E 110D- SN 8410N
D 151D- SN 7451NDL 030D- SN 74LS30E 120D- SN 8420N
D 153D- SN 7453NDL 037D- SN 74LS37E 121D- SN 84121N
D 154D- SN 7454NDL 038D- SN 74LS38E 126D- SN 8426N
D 160D- SN 7460NDL 040D- SN 74LS40E 130D- SN 8430N
D 172D- SN 7472NDL 051D- SN 74LS51E 140D- SN 8440N
D 174D- SN 7474NDL 074D- SN 74LS74E 146D- SN 8446N
D 175D- SN 7475NDL 086D- SN 74LS86E 147D- SN 8447N
D 181D- SN 7481NDL 090D- SN 74LS90E 150D- SN 8450N
D 191D- SN 7491NDL 093D- SN 74LS93E 151D- SN 8451N
p 192D- SN 74192NDL 112D- SN 74LS112E 153D- SN 8453N
D 193D- SN 74193NDL 123D- SN 74LS123E 154D- SN 8454N
D 195D- SN 7495NDL 132D- SN 74LS132E 160D- SN 8460N
D 200D- SN 74HOONDL 155D- SN 74LS155E 172D- SN 8472N
D 201D- SN 74H01NDL 175D- SN 74LS175E 174D- SN 8474N
D 204D- SN 74H04NDL 192D- SN 74LS192E 175D- SN 8475N
D 210D- SN 74H10NDL 193D- SN 74LS193E 191D- SN 8491N
D 220D- SN 74H20NDL 194D- SN 74LS194E 192D- SN 84192N
D 230D- SN 74H30NDL 251D- SN 74LS251E 193D- SN 84193N
D 240D- SN 74H51NDL 253D- SN 74LS253E 195D- SN 8495N
D 251D- SN 74H51NDL 257D- SN 74LS257

MOS/CMOS digitálne integrované obvody

U 114D – TC 8066FBUB 857D – Z80-CTC/PS V 4012D – CD 4012BE
U 117X – E 1156/1201VB 857D – Z80-CTC/PE V 4013D – CD 4013BE
U 118E – T 3648AUA 858D – Z80A-DMA/PS V 4015D – CD 4015BE
U 131G – TC 8208 AF-ASUB 858D – Z80-DMA/PS V 4017D – CD 4017BE
U 1301XS – IT 3760A-ASUA 880D – Z80A-CPU/PS V 4019D – CD 4019BE
U 202D – 2102AUB 880D – Z80-CPU/PS V 4023D – CD 4023BE
U 215D – 2115VB 880D – Z80-CPU/PE V 4027D – CD 4027BE
U 225D – 2125U 1056D – SAA 1056 V 4028D – CD 4028BE
U 256D – MK 4116U 1059D – SAA 1059 V 4029D – CD 4029BE
U 505D – I 2308U 2364D – I 2364 V 4030D – CD 4030BE
U 551D – I 1602AU 2616D – I 2616 V 4034D – CD 4034BE
U 552C – 1702U 2716C – I 2716 V 4035D – CD 4035BE
U 555C – 2708UL 7211D – ICM7211AMIPL V 4042D – CD 4042BE
U 806D – SAB 30228UP 7211D – ICM7211AIP V 4044D – CD 4044BE
U 807D – SAB 3021U 7660D – ICL 7660 V 4046D – CD 4046BE
U 8256 – T 3566UB 8001C – Z 8001 CS V 4048D – CD 4048BE
U 8266 – T 3636UB 8002D – Z 8002 PS V 4050D – CD 4050BE
UA 855D – Z80A-PIO/PSU 8010C – Z 8010 MMU V 4051D – CD 4051BE
UB 855D – Z80-PIO/PSUB 8810D – Z 8601 V 4066D – CD 4066BE
VB 855D – Z80-PIO/PEUB 8811D – Z 8601 V 4093D – CD 4093BE
UA 856D – Z80A-SIO/PSUB 8820M – Z 8602 V 4520D – CD 4520BE
UB 856D – Z80-SIO/PSUB 8821M – Z 8602 V 4531D – MC 14531 BCP
VB 856D – Z80-SIO/PEUB 8840M – Z 8612 V 4538D – CD 4538BE
UA 8563D – Z80A-DART/PSUB 8841M – Z 8612 V 4585D – CD 4585BE
UB 8563D – Z80-DART/PSV 4001D – CD 4001BE V 40098D – F 40098BPC
VB 8563D – Z80-DART/PEV 4007D – CD 4007UBE V 40511D – (CD 4511BE)
UA 857D – Z80A-CTC/PSV 4011D – CD 4011BE

Tranzistory

SC 237- BC 237SD 346- (BD 234)SM 200- SD 306
SC 238- BC 238SD 347- (BD 235)SSE 219- (BSV 52)
SC 239- BC 239SD 348- (BD 236)SSY 20- (BSY)
SC 307- BC 307SD 349- (BD 237)SU 111- B 921
SC 308- BC 308SD 350- (BD 238)SU 160- BU 208
SC 309- BC 309SD 401- BDT 91SU 161- BU 205
SCE 237- BCW 71/72SD 402- BDT 92SU 165- BU 126
SCE 238- BCW 31/32/33SU 167- BUY 698
SCE 239- BC 849SD 409- BDT 99SU 169- BUY 69A
SCE 307- BCW 69/70SD 451- BDT 63A..CSU 177- BUY 46
SCE 308- BCW 29/30SD 452- BDT 62A..CSU 178- BUY 82
SCE 309- BC 895SF 225- BF 241SU 179- BUY 83
SD 335- BD 135SF 235- BF 255/310SU 180- BUY 204
SD 336- BD 136SF 245- BF 199/241SU 187- BUY 41
SD 337- BD 137SF 357- BF 457SU 189- BUY 48
SD 338- BD 138SF 358- BF 458SU 190- BUY 48A
SD 339- BD 139SF 359- BF 459SU 378- MJE 13005
SD 340- BD 140SF 369- BF 469SU 380- BUT 11
SD 345- (BD 233)SFE 245- BFS 20

Diódy

SAY 12- BAY 42SAY 42- 1 N 138ASY 347- 1 P 643
SAY 16- BAY 41SY 170- SSIE 12SY 351- BY 251
SAY 17- BAY 95SY 171- SSIE 11SY 356- BYX 258
SAY 18- BAY 94SY 180- DS 17SY 360- 1 N 4000
SAY 20- BAY 93SY 180A- DS 17SY 361- 1 N 4000
SAY 30- 1 N 385SY 185- DSDI 17SZ 600- ZX 600
SAY 32- 1 N 813SY 320- 1 N4000SZX 18- BZY 83
SAY 40- BA 116SY 345- BY 198SZX 19- BZY 85

Optoelektronické prvky

L 110C- CCD 111VQA 13- TLR 116AVQA 37- CQY 87N
L 133C- CCD 133VQA 13-1 – CQV 20VQA 38- TLY 208
MB 101- (CNY 21)VOA 14- CQV 36VQA 39- TLY 207
MB 104- CNY 17VQA 15- LD 461VQA 47- TLO 123
MB 105- SFH 601VQA 16- COX 54VQA 49- TLO 207
MB 110- MCD 2VOA 17- CQX 41 NVQA 60- LD 100
MB 111- MCL 611VQA 18- TLR 208VQB 16- DL 3406
MB 125- SFH 900VQA 19- TLR 207VQB 17- DL 3403
SP 101- (BPX 61)VOA 23- COV 25VQB 18- DL 3401
SP 102- (BFX 65)VOA 24- COV 39VQE 11- TLR 326
SP 103- (BPX 63)VOA 25- LD 471VQE 12- TLR 327
SP 211- LS 611..613VQA 26- COX 64VQE 13- TLR 324
SP 212- BPX 81VQA 27- COY 86NVQE 14- TLR 325
SP 213- SFH 309VQA 28- TLG 208VQE 21- TLG 326
VQ 120- TIL 23..25VWA 29- TLG 207VQE 22- TLG 327
VQ 121- LD 261VQA 33- CQV 23VQE 23- TLG 324
VQ 123- SFH 409VQA 34- COV 38VQE 24- TLG 325
VQ 125- LD 271VQA 35- LD 491
VQA 10- CQV 21VQA 36- COX 74

Pridaj komentár