OK DX RTTY-wedstrijd 2020

Bekijk alle berichten in RTTY, Bekijk alle berichten in RTTY 19.-20.12.2020. Bekijk alle berichten in RTTY, ktoré sa potom vynásobia pre OK/OL stanice počtom DXCC na každom pásme a pre ostatné stanice počtom DXCC a rôznych OK/OL staníc na každom pásme. Všetko jasne vysvetľujú podmienky preteku:

1) Duur en datum van duur: 00:00 UTC naar 24:00 UTC op zaterdag het derde volledige weekend van december.

2) Type operatie: RTTY – BAUDOT.

3) Bands: 10, 15, 20, 40 een 80 metrů podle doporučení IARU

4) categorie:

een) A1 – VHF yagi antennes – alle bands, výkon nad 100 W – SINGLE-OP ALL HIGH,

B) A2 – VHF yagi antennes – alle bands, macht om 100 W včetně – Voorlopige resultaten,

C) B – VHF yagi antennes – één band – SINGLE-OP 10M, SINGLE-OP 15M, SINGLE-OP 20M, SINGLE-OP 40M nebo SINGLE-OP 80M,

NS) C – Alleen Slowaakse en Tsjechische stations worden beoordeeld – všechna pásma – jeden vysílač (stanice může mít pouze jeden signál) – Alle stations,

e) NS – posluchači – SWL.

Soutěžící v kategoriích A1, A2 a C mohou měnit pásmo pouze jednou za pět minut.

5) Telefoongesprek: CQ OK TEST

6) Verzonden code:: RST + číslo CQ zóny

SO2R TCVR-configuratie
SO2R TCVR setup

7) Herhaalde verbindingen moeten in het logboek worden gemarkeerd:

na pásmech 10, 15 een 20 meter:
1 bod za spojení s vlastním kontinentem,
2 body za ostatní spojení;

na pásmech 40 een 80 meter:
3 body za spojení s vlastním kontinentem,
6 bodů za ostatní spojení.

8) Vermenigvuldigers:

een) pro stanice mimo OK/OL země DXCC a různé OK stanice na každém pásmu,

B) pro stanice OK/OL země DXCC na každém pásmu.

9) Celkový výsledek:

een) pro stanice mimo OK/OL: součet bodů ze všech pásem x (součet zemí DXCC ze všech pásem + součet OK stanic ze všech pásem),

B) pro stanice OK/OL: součet bodů ze všech pásem x součet zemí DXCC ze všech pásem.

C) Spojení se stanicemi, které nezaslaly deník bude započítáno jen v těch případech, bude-li v přijatých denících stanice uvedena minimálně ve 3 rúzných denících.

Verkorte dipool aan 40 tot 10m
Verkorte dipool aan 40 tot 10m

10) Volgorde, diploma's en onderscheidingen:

een) Účastníci jsou hodnoceni ve dvouch skupináchOK/OL a ostatní stanice. V každé skupině bude sestaveno pořadí podle jednotlivých kategorií.

B) Diplom obdrží vítězové v jednotlivých kategoriích a vítězové v jednotlivých zemích DXCC, pokud naváží minimálně 10% spojení vítěze příslušné kategorie, avšak naváží minimálně 30 verbinding.

C) Vítězové kategorií A obdrží plaketu.

NS) Vítězové v České republice v kategoriích A obdrží plakety, které věnovali OK1DIG a OK1DVM.

11) Dagboeken:

een) pouze ve formátu Cabrillo musí být odeslány nejpozději 7. den po konání závodu přes webovské rozhraní na http://okrtty.crk.cz. V případě problémů může být zaslán na adresu: “okrtty at crk.cz”.

B) Posluchačské deníky mohou být v ASCII textovém formátu a musí obsahovat datum, tijd, zone, značku přijímané stanice a vyslaný kód a značku protistanice. Sumář musí obsahovat značku, jméno a adresu účastníka a bodování.

C) Příjem deníků bude potvrzen e-mailem.

Ultrabeam
Ultrabeam anténa

12) Diskwalificatie:

Overtreding van de raceregels, onsportief gedrag of het tellen van grote aantallen niet-verifieerbare connecties kan voldoende reden zijn voor diskwalificatie.

13) Všechna rozhodnutí pořadatele jsou konečná.