Russian 160m DX Contest 2020

Russian Contest Club a legendárny časopis „Radio“ pozávajú na 40.ročník Russian 160m DX Contest-u, ktorý sa bude konať 18.decembra 2020, 18 – 22 UTC. Módy sú CW aj SSB. Kategórie:

• SO-MIX – HP
• SO-MIX – LP
• SO-CW – HP
• SO-CW – LP
• MOST – (MIX)
• SWL – (MIX)

Výsledky sa rozdeľujú na európske UA stanice, ázijské UA stanice a ostatné stanice, medzi ktoré teda patria aj OM a OK stanice. Ich súťažný kód pozostáva z RS(T)+ QSO čísla od 001. Ruské stanice vysielajú kód zložený z RS(T) + ID oblasti (dvojpísmenné označenie). Bodovanie pre ostatné stanice je.

ACOM 1000 koncový stupeň
ACOM 1000 koncový stupeň

• QSO s ruskou stanicou je 10 bodov (bez ohľadu na kontinent)
• QSO s vlastnou entitou 2 body
• QSO s inou entitou na vlastnom kontinente 3 body
• QSO na iný kontinent 5 bodov

SSB spojenia sú ohodnotené dvojnásobkom bodov. Násobičmi sú rôzne entity (podľa DXCC + WAE zoznamu) + počet ruských ID oblastí. Násobiče sa spočítavajú separátne pre SSB a CW a až potom sa spočítajú dokopy.

Logy je potrebné zaslať do 15-tich dní od contestu a to buď cez http://ua9qcq.com/contests/robot.php alebo emailom na rus160contest@topband.ru . V oboch prípadoch je akceptovaný formát Cabrillo.

Prameň: http://www.topband.ru/rules_en.htm